Satılık Ev Dinleme metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 177-178-179-180
(Zaman ve Mekan Teması)

Satılık Ev Dinleme Metni Cevapları - 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Satılık Ev Dinleme Metni Cevapları – 8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Satılık Ev Dinleme Metni Cevapları Sayfa 177

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını metni dinlerken tahmin ediniz. Tahminlerinizi ve sözlük anlamlarını yazınız.

Cevap:

fiskos: Başkalarının duyamayacağı biçimde gizli ve alçak sesle konuşma

mayhoş: Tadı şekerli ve az ekşi olan

muşmula: Gülgillerden, 2-3 metre yüksekliğinde dikenli küçük bir ağaç, bu ağacın olgunlaşıp yumuşadıktan sonra yenilebilen, yuvarlak, mayhoş, buruk ve beş çekirdekli meyvesi, döngel, beşbıyık

dalkavuk: Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, yaltak, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı

Satılık Ev Dinleme Metni Cevapları Sayfa 178

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Yaşlı adam, evin satılmasını neden istememektedir?

Cevap: Yaşlı adam yıllarca uğraşarak meydana getirdiği bahçesinden ayrılmak istemediği için evin satılmasını istememektedir.

2. Çocukların ev satılmayınca buldukları çözüm yolu nedir?

Cevap: Gelinlerden biri eve yerleşip gelenin geçenin evi görebileceği şekilde bahçe kapısını açık bırakması ve talipler ile yaşlı adamın konuşmasını engellemesi.

3. Yazar, evin satıldığını nasıl öğrenmiş ve bu durumla ilgili neler anlatmıştır?

Cevap: Yazın yazlığına gelince öğrenmiştir. “Ne yazık ki levhadan eser kalmamıştı artık. İş bitmiş, ev satılmış, eski yemiş bahçesinden eser kalmamıştı.” diyerek durumu anlatmıştır.

4. Yaşlı adam ve çocuklarının evle ilgili düşüncelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

5. Metinde yer alan soruna yönelik sizin çözümünüz ne olurdu? Anlatınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Metni tekrar dinleyerek aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları doldurunuz.

Cevap:

1. Tahta bir kapının üstüne epey zamandan beri yaz güneşi altında devinimsiz duran, güzün sert yellerinde sarsılan, çırpınıp duran bir levha asılmıştı.

2. Aslında iki üç büyük çınarın altı dışında bütün bahçe güneş içindeydi.

3. İkinci çalışta bahçenin dibinde bir tahta yemeni gürültüsü yaklaşıyor ve yaşlı adam, kızgın kızgın, kapıyı aralıyordu.

4. Elbette ev satılınca gelip bizimle oturacaksınız büyükbaba.

5. Evin üstüne bir kat daha çıkmışlar, bahçe duvarlarını yenilemişlerdi.

6. Onun Paris’te hasır şapkası ve yaşlı bahçıvan kamburuyla canı sıkkın, utangaç, dokunsanız ağlayacak gibi dükkânın iç yanında dört döndüğünü düşlüyorum.

4. ETKİNLİK

Metne farklı bir başlık bulunuz. Niçin bu başlığı seçtiğinizi açıklayınız.

Cevap:

Başlık: SÜRÜNCEME

Açıklama: Yaşlı adamın hep bahaneler bularak satışı geciktirmesinden dolayı bu başlığı buldum.

5. ETKİNLİK

Dinlerken aldığınız notlardan yararlanarak metni özetleyiniz.

Cevap:

Güzel bir bahçeye sahip bir ev satılıktır. Evin satılmasını, sahibinin çocukları istemektedir. Evin sahibi yaşlı adam, yıllarca kaldığı bu evi satmak istememektedir. Fakat satacağına dair çocuklarına söz vermiştir. Bundan dolayı evin satılmasını elinden geldiğince, türlü bahaneler ile geciktirmeye çalışmaktadır. Sonunda çocukları bu işte sıkılıp bir çare bulurlar. Eşlerinden birini eve yerleştirirler. Kadın bahçe kapısını açarak taliplerin evi görmesini sağlar ve yaşlı adam ile konuşmalarına engel olmaya çalışır. Sonunda ev satılır. Yeni sahipleri eve bir kat daha çıkarlar, bahçe duvarlarını yenilerler.

Satılık Ev Dinleme Metni Cevapları Sayfa 179

6. ETKİNLİK

Hikâyede yaşanan olayla ilgili duygularınızı karakterlerin gözüyle anlatınız.

Hayal gücünüzü kullanarak bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

a) Örnekteki gibi birden fazla yüklemi olan cümleler yazınız.

Cevap:

Sadık sokaktaki yıkık duvarın önüne çömelmiş, elindeki çiçeği kucağına koymuş, ellerini başının arasına almış, iç çeke çeke ağlıyordu.

b) Örnekteki gibi içerisinde bağlaç olan cümleler yazınız.

Cevap:

Yaşlı adam kahvesinden bir yudum aldı ve genç adama dönüp onun burada çalışamayacağını bir kez daha söyledi.

Satılık Ev Dinleme Metni Cevapları Sayfa 180

8. ETKİNLİK

Ailenizle yaşadığınız yer ve bu yere nelerin anlam kazandırdığı ile ilgili bir hikâye yazınız. Hikâyenizi yazım ve noktalama yönünden düzenleyip arkadaşlarınızla paylaşınız.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Yunus Emre’nin hayatı hakkında araştırma yapınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak Yunus Emre’nin hayatı hakkında hazırlanmış araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Yunus Emre’nin Hayatı

8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın