7. Sınıf Meram Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Sakarya Savaşı’na Hazırlık Metni Etkinlik Cevapları


7. sınıf Meram Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 10-11-12-13-14-15-16-17, Sakarya Savaşı’na Hazırlık metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


1. ETKİNLİK

Politika: Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü.

Kızılca kargaşalık: Bir toplumda veya gruptaki kişilerin bir nedenden dolayı birbirlerine yapmış olduğu hal ve hareketler ile öfkeye girmek anlamı taşır.

Tabur: Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasındaki asker birliği.

Alay: Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.

Ordu: Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.

Süvari Müfrezesi: Orduda küçük atlı birlikler.

Birlik: Bölük, tabur, alay vb. bir bütün sayılan topluluk.

Tümen: Tugayla kolordu arasında yer alan birlik.

Teftiş vermek: Askeri birliklerde denetleme işinin yapılması.

Bölük: Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik.

Sefil: Yoksul veya alçak bir biçimde.

Çalım:  Karşıdakini etkilemek amacıyla yapılan abartılı davranış.

Domuz Fişeği: Tüfeklerdeki fişeklerde saçma yerine büyük demir bilye konulan fişek.

Çapulcu: Düzene aykırı davranışlarda bulunan.

Eskiye Nispetle: Eskiyle karşılaştırılınca.

2. ETKİNLİK

 • Türk milletinin zengin bir tarihi vardır.

Cevap: Gerçek anlamı; parası, malı çok olan, varlıklı.

Cümle: Yeni taşınan komşularımız çok zenginler, üç tane arabaları var.

 • Öyleyse bizi de ezip geçecektir.

Cevap: Gerçek anlamı; üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırarak yassılaştırmak, biçimini değiştirmek.

Cümle: Tarladaki otları ezip kendine yol açtı.

 • Türk milleti tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyordu.

Cevap: Gerçek anlamı; ışık olmama durumu.

Cümle: Akşam elektrikler gittiği için karanlıkta ders çalışamadım.

3. ETKİNLİK

Düşmanı yenmenin yolu güçlü ve kalabalık bir ordu değil, cesaret, azim ve inançtır.

4. ETKİNLİK

 1. Yorgun bir Türk birliği Sakarya’nın doğusuna doğru çekilmektedir.
 2. Asker kaçaklarını arayan birliğin komutanı onlara yol gösterir.
 3. Yorgun askerler marş söylerek köye giderler.
 4. Köylüler onların kaçak ve bozguncu olmadıklarını anlayınca yardım ederler.
 5. Askerler, gelmekte olan düşman hakkında köylüleri uyarırlar.
 6. Köylüler eli silah tutanların askere gitmesine; yaşlılarla kadınların ve çocukların göç etmesine karar verirler.

5. ETKİNLİK

 • Birinci Bölüm

Kırk kadar asker Porsuk Irmağı’nın kıyısında yorgun bir biçimde yürüyordu. Kaçak askerleri arayan bir süvari müfrezesi o askerleri kaçak askerler sanıp durdurdu. Askerlerin kaçak olmadıklarını, alaylarını arayan askerler olduğunu anlayınca onlara yol gösterdi. İlerideki köyde dinlenmelerini tavsiye etti. Fakat köye böyle yorgun değil canlı olarak girmelerini istedi. askerler marşlar söylerek köye girdiler. Halk onların çapulcu olmadıklarını anladılar. Yemek verdiler dinlenmelerini sağladlar. askerler köylüleri düşmanlara karşı uyardı. O zamana kadar savaşa girmek istemeyen köylüler savaşmaya karar verdiler.

 • İkinci Bölüm

Millet meclisi toplanmıştı. Fevzi paşa vekillerden Ankara’yı koruyan ordunun manevralarında serbest bırakılmasını, hükümet merkezinin de Kayseri’ye nakledilmesini istemişti. Vekiller buna karşı çıktılar. Doktor Adnan Bey kürsüye çıktı ve ordunun eskisinden daha kuvvetli olduğunu ve gerekirse kendilerinin de savaşacağını söyleyerek Fevzi Paşa’nın önergesini reddetti. Vekillerin çoğu bu görüşe katıldı ve alkışladılar. Bazı vekillerin ise korktukları ve paniğe kapıldıkları görülüyordu. O anda şimdiye kadar hiç söz almamış Tunceli Milletvekili Diyap Ağa kürsüye çıktı. “Biz buraya kaçmaya değil kavga ederek ölmeye geldik” diyerek meclistekilere destek çıktı. sonuçta üç yeni İstiklal Mahkemesi kuruldu ve hükümet arşivleri Kayseri’ye taşındı.

6. ETKİNLİK

A.

B.

 • Herkes oğullarını ırmak gibi cepheye akıtsaydı, bu duruma düşmezdik. (Sebep-sonuç)
 • Çavuş azarlayınca katılanlar arttı, giderek hepsi katıldı. (Sebep-sonuç)
 • Bakanlar Kurulu, orduyu manevralarında serbest bırakmak için hükûmet merkezimizin Kayseri’ye naklini uygun görmektedir. (Amaç-sonuç)
 • Kurulunun önerisini reddeden yoğun alkışla destekleniyordu. (Amaç-sonuç)

7. ETKİNLİK

8. ETKİNLİK

(Örnektir)

CESARET

Kurtuluş savaşı yıllarında Mehmet adında bir genç varmış. Bu genç vatanın çok sevdiği için savaşmak istiyormuş. Fakat çok zayıf ve hasta olduğu için askere alınmıyormuş. Bir çok kere askerlik için başvurmuş fakat muayene olduktan sonra Mehmet’e askerlik yapamayacağını söylüyorlarmış.

Bir gün, yine muayene için sırada beklerken bir doktor Mehmet’i görmüş ve demiş ki:

-Sen bu halde askerlik yapamazsın. Çok zayıf ve hastasın. Neden ısrar ediyorsun?

Mehmet:

– Ben vatanımı çok seviyorum. Düşman gelince bana hastayım diye acımayacaklar. Beni de herkes gibi öldürecekler. Ben hastalıktan değil, savaşarak ölmek istiyorum.

Doktor Mehmet’e hak vermiş ve dosyasına asker olabilir yazıp onu askere almış.

Mehmet askerde eğitim görürken herkes onunla dalga geçiyormuş. Bu halde savaşamazsın diyip duruyorlarmış. Komutan Mehmet’i tanıdığı için bu duruma çok üzülüyormuş. Bir gün tüm askerleri el bombası eğitimi için toplamış. Bir el bombası alıp, pimini çekip ortaya atıvermiş. Tüm askerler bomba patlayacak diye sağa sola kaçışmışlar. Ama Mehmet bomba patlayıp dağılan parçalardan kimse zarar görmesin diye bombanın üzerine atlayıp yatmış. Bombanın patlamadığını gören askerler Mehmet’in etrafına toplanmışlar.

Komutan:

– İşte. Mehmet’teki cesareti gördünüz. Bu ülkeyi sevmek lafla olmaz. Mehmet gibi cesur insanlar, ne olduklarına bakmadan cesaretle, azimle, inançla bu ülke için savaşıp sevgilerini gösterirler…

9. ETKİNLİK

 • Türk milleti vatanını korumayı bilir. (Oluş bildiriyor)
 • Atatürk, milletimizin bu özelliği biliyordu. (İş bildiriyor)
 • Türk milleti Kurtuluş Savaşı’nı yokluklar içinde yaptı. (Hareket bildiriyor)
 • Sakarya’da düşman kaçtı. (Hareket bildiriyor)
 • Düşmanı yurttan kovduk. (İş bildiriyor)
 • Türkiye cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacak. (İş bildiriyor)
 • Atatürk inkılapları, çağdaşlık yolunu açtı. (Durum bildiriyor)
 • Fırında ekmekler pişiyordu. (Durum bildiriyor.)
 • Vatan ve millet sevgisi, atatürk sevgisi ile gelişmiştir. (Oluş bildiriyor)

7. Sınıf Meram Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız