Sağlık, Spor ve Oyun Teması Tema Sonu Değerlendirme


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 250-251-252, Sağlık, Spor ve Oyun Teması Tema Sonu Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf MEB Yayınları Sağlık, Spor ve Oyun Teması Tema Sonu Değerlendirme

6. Sınıf MEB Yayınları Sağlık, Spor ve Oyun Teması Tema Sonu Değerlendirme


⇒ Sağlık, Spor ve Oyun Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 250 ⇐

A)

1. Metne göre spor nedir?
Spor genellikle bedenssel aktivite ile yapılan ve fiziksel kabiliyet gerektiren, bir amaca yönelik faaliyetlerin genel adıdır.

2. Sporun genel özellikleri nelerdir?
Bireysel ya da ekip şekilden yapılabiliyor olması ve mevsimsel ya da devamlı yapılabiliyor olmasıdır.

3. Eski Mısır’da hangi sporlar daha yaygın yapılmaktaydı?
Eski Mısır’da yüzme, cirit atma, yüksek atlama ve güreş gibi sporlar yaygındır.

4. Metinden hareketle ilk Olimpiyat Oyunları hangi medeniyette başlamış olabilir?
İlk olimpiyat oyunları Eski yunan medeniyetlerinde başlamış olabilir.

5. Sporun ruhsal açıdan faydaları nelerdir?
Kendimizi daha mutlu, daha dinç hissetmemize yardımcı olur.

B)

Verilen bağlaçları cümlenin anlamına göre uygun şekilde yerleştiriniz.

1. Çalışkan ve disiplinli biridir.
2. Hem giderim hem ağlarım.
3. Adile Naşit ile Münir Özkul ayrılmaz ikilidir.
4. Çok hayırsızdır. Ne arıyor ne soruyor.
5. Yemek yapmayı biliyor lakin yapmak istemiyor.
6. Bu daireyi kiraya verelim ya da satalım.


⇒ Sağlık, Spor ve Oyun Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 251 ⇐

C)

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. “Malabadi Köprüsü’nün ayakları çok heybetlidir.” cümlesinde altı çizili kelime hangi anlamda kullanılmıştır?
A) terim anlam C) yan anlam
B) mecaz anlam D) gerçek anlam

2. Aşağıdakilerin hangisinde “şüphe” kelimesinin eş anlamlısı kullanılmıştır?
A) Ondan haber alamadıkça telaşlanıyordu.
B) Arkadaşlarını bize karşı kışkırtıyor.
C) Sen de onun gibi endişeli misin?
D) Senin bu sınavı kazanacağından hiç kuşkum yok.

3. “…………………. senin sözlerine güvenebilirim.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki edatlardan hangisi getirilebilir?
A) ancak B) göre C) için D) kadar

4. “Can kulağıyla dinlemek” deyiminin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) İçeride konuşulanları duymak için kapıya yanaştı.
B) Babasının söylediklerini büyük bir dikkatle dinledi.
C) Söyledikleri bir kulağından girip öbüründen çıkıyordu.
D) Nasihat dinlemek istemiyordu.

5. “Elindeki çiziği annesine gösterdi.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin yapısı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) türemiş – basit
B) basit – birleşik
C) basit – türemiş
D) birleşik – türemiş

6. “Dağ başını duman almış / Gümüş dere durmaz akar.” dizelerinde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) kişileştirme C) abartma
B) benzetme D) konuşturma

7. O kadar dolu ki toprağın şanla,
Bir değil, sanki bin vatan gibisin.
Yüce dağlarına çöken dumanla
Göklerde yazılı destan gibisin
Halit Fahri OZANSOY
Yukarıdaki şiirin ana duygusu hangisidir?
A) özlem C) doğa sevgisi
B) kahramanlık D) vatan sevgisi

8. “Fırsattan istifade yemeğini yiyor.” cümlesinde altı çizili kelimelerdeki ses olayı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) ünsüz benzeşmesi – ünlü daralması
B) ünsüz yumuşaması – ünlü daralması
C) ünsüz benzeşmesi – ünsüz yumuşaması
D) ünlü düşmesi – ünsüz türemesi


⇒ Sağlık, Spor ve Oyun Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 252 ⇐

9. I. Temiz bir çevre için …………………………..… sokağımızdan başlamalıyız.
II. Kendisine laf söyletmiyor …………………………..… burnundan kıl aldırmıyordu.
III. …………………………..… her zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
Yukarıdaki noktalı yerlere uygun yönlendirici ifadeler getirildiğinde hangisi boşta kalır?
A) oysaki C) son olarak
B) ilk olarak D) başka bir deyişle

10. 1. zaman 4. içinde
2. kanıtlar 5. kendini
3. iyi 6. bir kitap
Yukarıdaki kelimelerden kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?
A) 3 – 6 – 2 – 1 – 5 – 4 C) 3 – 6 – 1 – 4 – 5 – 2
B) 1 – 3 – 5 – 4 – 6 – 2 D) 1 – 4 – 2 – 6 – 3 – 5

11. Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici yazı türüdür?
A) roman C) masal
B) biyografi D) hikâye

12. “Birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişi veya kurumlar arasında özel ve resmî haberleşmeyi sağlayan yazı türüne ………………… denir.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) anı C) deneme
B) otobiyografi D) mektup

13. 2000 yılı verilerine göre çalışan nüfusun yaklaşık yarısı (%48,4) tarım sektöründedir. Bu sektörden sonra çalışan nüfusun en fazla olduğu ikinci sektör, hizmet sektörüdür. Çalışan nüfusun %36,6’sı bu sektördendir. Sanayi sektöründe çalışan nüfusumuz ise çalışan nüfusun %12,9’unu oluşturur.
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
A) benzetme C) tanımlama
B) tanık gösterme D) sayısal verilerden yararlanma


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 250-251-252, Sağlık, Spor ve Oyun Teması Tema Sonu Değerlendirme cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

İçerik Başlıkları

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!