Sağlık, Spor ve Oyun Teması Değerlendirme


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 372-373-374-375, Sağlık, Spor ve Oyun Teması Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Sağlık, Spor ve Oyun Teması Değerlendirme

6. Sınıf Başak Matbaacılık Sağlık, Spor ve Oyun Teması Değerlendirme


⇒ Sağlık, Spor ve Oyun Teması Değerlendirme Cevapları Sayfa 372 ⇐

A.

Yan yana sunulan iki metni sırayla okuyunuz. Daha sonra aynı konunun iki metinde farklı şekilde anlatılışını gözlemleyiniz. Verilen çalışmaları yapınız.

1. Birinci ve ikinci metni, konuları bakımından karşılaştırınız.
Birinci metin araştırma tutkusunu, ikinci metin ise merak konularını işlemiştir.

2. Birinci metinde yazar, okura özetle ne söylemek istiyor? (ana fikir)
İnsanların sonuçlarını bilseler de araştırmaktan geri kalmazlar.

3. İkinci metinde yazar, okura özetle ne söylemek istiyor? (ana fikir)
Merak, öğrenmeninin penceresidir.


⇒ Sağlık, Spor ve Oyun Teması Değerlendirme Cevapları Sayfa 373 ⇐

4. Birinci ve ikinci metinde yazarlar, araştırma merakını anlatırken hangi yolları seçmişlerdir? Karşılaştırınız. (tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, sayısal veri kullanma vb.)
Birinci metinde örnekleme, ikinci metinde tanımlama yolları seçilmiştir.

5. Her iki metni karşılaştırdığınızda yazarların cümle kurma biçimleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Birinci metin öyküleme yoluyla, ikinci metin açıklama yoluyla cümleler kurmuşlardır.

B.

Sınıf arkadaşlarınızla oluşturacağınız küçük gruplarla “Sağlıklı beslenme” konulu bir sunum çalışması yapınız.

C.

Edat, bağlaç ve ünlemlerle ilgili aşağıdaki çalışmaları yapınız.

1. Boşlukları uygun edatlarla doldurunuz. Seçtiğiniz edatın cümleye kattığı anlamı yay ayraç içine yazınız.
• Birazdan fırtına çıkacak galiba. (tahmin)
• Babam, sanki seni dinler de! (inançsızlık)
• Bu sınav dünküne göre daha kolaymış. (karşılaştırma)
• Durakta bir saat daha bekledim. (ekleme)

2. Boşlukları uygun bağlaçlarla doldurunuz. Seçtiğiniz bağlacın cümleye kattığı anlamı yay ayraç içine yazınız.
• Çok uğraştık; ama onu ikna edemedik.
• Maça gidebilirsin; fakat eve erken dön.
• İhtiyacı var ki senden para istiyor.
Ya küserim ya incinirim.

3. Boşlukları uygun ünlemlerle doldurunuz. Seçtiğiniz ünlemin cümleye kattığı anlamı yay ayraç içine yazınız.
Hey gidi hey! Nerde o günler!
Vay be! Ne kadar büyük bir ev!
Ohh! Dünya varmış!
Tüh! Bunu önceden bilseydim!


⇒ Sağlık, Spor ve Oyun Teması Değerlendirme Cevapları Sayfa 374 ⇐

Ç.

Aşağıdaki metni yazma ilkelerine göre değerlendiriniz. Metnin verilen ilkelere uyup uymadığını gerekçelendirerek yazınız.

Güneş batmak üzereydi; hava serinlemişti, üşüdü, hırkasını aldı sırtına. Çevre sakindi, sanki
herkes uykudaydı. Sessizlik vardı, içi ürperdi, koşup gitti içeriye, radyoyu açtı. Bir müzik yayıldı ortalığa, “Oh!” dedi, içi rahatladı. Tekrar döndü balkona, hava serindi; ama hırkası vardı, üşümüyordu. Müzik vardı hafiften, sessizlik kaybolmuştu, şimdi rahat rahat okuyabilirdi kitabını.

D.

Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Yukarıdaki grafik, çocuklar için yazılan kitapların konularının dağılımını göstermektedir. Grafikteki değerler bilimkurgu, doğa sevgisi, macera ve vatandaşlık görevleri konularına iliş-
kindir. En çok macera, en az da vatandaşlık görevleri konuları işlendiğine göre grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A. Macera, çocuk yazarlarınca çokça tercih edilmektedir.
B. Vatandaşlık görevleri, doğa sevgisinden daha sık işlenmektedir.
C. Bilimkurgu ve doğa sevgisinin işlenme oranı birbirine yakındır.
D. Vatandaşlık görevleri en az işlenen konudur.


⇒ Sağlık, Spor ve Oyun Teması Değerlendirme Cevapları Sayfa 375 ⇐

2. Aşağıdaki cümlelerde yer alan betimlemelerden hangisi, diğerlerinden farklı bir duyu organıyla algılanabilir?
A. Güneşin yakıcılığı tenimizi sıyırıp geçiyordu.
B. Havada uçuşanları ilgiyle seyrettik.
C. Yerde bir eski bir kilim seriliydi.
D. Dükkânda tarihi saatler satılıyordu.

3 ve 4. soruyu aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.

Sevgi, hayata bakışımızı değiştirir. Sevgi dolu insan yalan söylemez, ikiyüzlü olmaz, kötülük
düşünmez. Dünya, sadece sevgiyle güzelleşir. Dostluklar, sevgiyle kurulur. Aile sevgiyle daha
sıkı bağlanır. Sait Faik de bir öyküsünde; “Dünyayı güzellik kurtaracak; bir insanı sevmekle başlayacak her şey.” demiştir.

3. Paragrafta, anlatılan düşünceyi desteklemek için aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A. karşılaştırma B. tanık gösterme
C. örnek gösterme D. tanımlama

4. Metnin iletisi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Sevgi, insanlar arasında bağ kurmanın en temel yoludur.
B. Dünyanın daha yaşanılır olması sevgiye bağlıdır.
C. Sevgisiz insan, tek başına ayakta kalır.
D. Sevgi, insanları olumsuz davranışlardan uzaklaştırır.

5. “Kadar” sözcüğü aşağıdakilerin hangi tümcede diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A. O da benim kadar üzgün.
B. En geç saat 5’e kadar görüşmeliyiz.
C. Bugüne kadar hep sabrettim.
D. Bolu’ya kadar kar devam etti.

6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bağlaç kullanılmıştır?
A. Sen bana göre daha titizsin.
B. Tilki gibi kurnaz bizim bakkal.
C. Suskun değil, aksine çok konuşkan.
D. Oh, hava ne güzel!


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 372-373-374-375, Sağlık, Spor ve Oyun Teması Değerlendirme cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

İçerik Başlıkları

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!