Rüzgarı Yakalayın Metni Etkinlik Cevapları


4. sınıf Özgün Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 15-16-17-18-19, Rüzgarı Yakalayın metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


1. ETKİNLİK

Bulmacanın Cevapları

1- Bazı şeylerde baş tarafının aksi tarafında kalan bölüm, uzantı: KUYRUK

2- Dokuma maddeleri­nin bükülmüş liflerinden yapılan bağ: İP

3- Havanın yer değiştir­mesinden oluşan esinti, yel: RÜZGAR

4- Neşeli: KEYİFLİ

2. ETKİNLİK

2 gün rüzgarlı, 2 gün bulutlu, 1 gün yağmurlu, 2 gün karlı.

3. ETKİNLİK

Soru: Sonbahar, neyin başladığı bir mevsimdir?

Cevap: Sonbahar, yağmurların yağmaya ve rüzgarların esmeye başladığı mevsimdir.. 


Soru: Uçurtma mevsimi ne zamandır?

Cevap: Uçurtma mevsimi ilkbahardır.


Soru: Uçurtma yapmak için neler gereklidir?

Cevap: İp, karton ya da muşamba, tahta çıta. 


Soru: Uçurtma yapmak için ne gibi tahtalar kullanılır?

Cevap: İnce ve hafif çıtalar kullanılır.


Soru: Uçurtamada kuyruğun görevi nedir?

Cevap: Uçurtmanın düz bir şekilde uçmasını sağlar, sağa sola yalpayarak uçurtmanın düşmesini engeller. 

4. ETKİNLİK

 • Birinci cümlede güçlü kelimesi kuvvet anlamında kullanılmıştır.
 • İkinci cümlede güç kelimesi zorluk anlamında kullanılmıştır.
 • Üçüncü cümlede güçlük kelimesi karşılaşılan zorluklar anlamında kullanılmıştır.

Cümleler:

güçsüz: Sağlıklı beslenmezsen güçsüz kalırsın.

güçsüzlük: Hastalığı nedeniyle güçsüzlük çekiyor.

güçlülük: Samet güçlülüğünü düzenli spor yapmasına borçlu.

Sözcün Türetme Oyunu:

 • göz
 • gözcü
 • gözsüz
 • gözlük
 • gözenek
 • gözetmen
 • gözlükçü
 • gözde
 • gözükmek
 • gözlemek
 • gözaltı

5. ETKİNLİK

 • Birinci cümlede esiş hızı şiddetli sözcüğüyle anlatılıyor.
 • İkinci cümlede esiş hızı hafif sözcüğüyle anlatılıyor.

Ben olsam hafif rüzgarlı havalarda uçurtma uçururdum. Çünkü uçurtmalar sert rüzgara dayanamazlar ve yırtılıp uçamazlar.

6. ETKİNLİK

Benzer Yönleri:

 • İkisi de rüzgar sayesinde hareket ederler
 • İkisinin de renkleri aynıdır.
 • İkisinde de tahta kullanılmıştır.

Farklı yönleri:

 • Uçurtmada ip kullanılmıştır, rüzgar gülünde ip kullanılmamıştır.
 • İkisinin de şekilleri farklıdır.
 • Uçurtma rüzgarda uçabilir fakat rüzgar gülü uçamaz.

7. ETKİNLİK

 • Yelkenli gemilerin hareket edebilmeleri için rüzgara ihtiyaçları vardır.
 • Yel değirmenlerinin pervanelerinin dönerek un öğütebilmeleri için rüzgara ihtiyaçları vardır.
 • Harman yapılırken buğday tanelerinin samandan ayrılmaları için rüzgara ihtiyaçları vardır.
 • Ağaçların kuruyan yapraklarından kurtularak yeni yapraklar açmaları için rüzgarın kuru yaprakları alıp götürmesi gerekir.

8. ETKİNLİK

Noktalama işaretleri, trafik işaret cihazlarına benzer. Çünkü:

Trakifteki karmaşıklığı engellemek için nasıl trafik işaret cihazlarına ihtiyacımız varsa, yazı yazarken de karışıklık olmaması için noktalama işaretlerine ihtiyacımız vardır.


 • Kırmızı Işık: Nokta (.)
 • Sarı Işık: Virgül (,)
 • Yeşil Işık: Üç nokta (…)

! → Orada çukur var dikkat et!

(  ) → Hamur için yaş maya (kuru maya da olabilir) kullanabilirsiniz.

”  “ → Durup dururken Baba, babacığım! diye bağırmaya başladı.

? → Niçin bu kadar geç kaldın?

9. ETKİNLİK

Örnektir

Şimdi bir rüzgar geçti buradan
Koştum ama yetişemedim,
Nerelerde gezmiş tozmuş
Öğrenemedim.
Besbelli denizden çıkıp
Kıyılar boyunca gitmiştir,
Bulutları koyun gibi gütmüştür,
Okşayıp otları yaylalarda
Büyütmüştür.

10. ETKİNLİK

ebe: Hızlı koşamadığım için ebe hep ben oluyorum.

saklambaç: Annem saklambaçın en güzel yerinde beni yemeğe çağırdı.

sayışma: Sayışma yapmadan ebeyi seçemeyiz ki…

pas: Ahmet kendine atılan pası iyi değerlendirip gol atmayı başardı.

bom: Bom oynarken çok gürültü yaptığımız için öğretmenimiz bizi uyardı.


4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın