Rüzgar Metni Cevapları

Rüzgar metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 50-52-53-54
(Doğa ve Evren Teması)

Rüzgar Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Rüzgar Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Rüzgar Metni Cevapları Sayfa 50

Metne Hazırlanalım

➜ Rüzgârlı bir günde yapılabilecek etkinlikleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Cevap: Uçurtma uçurmak, kağıttan uçak yarışması yapmak, denizde rüzgar sörfü yapmak.

Konuşalım

➜ Aşağıda rüzgâr türbinine ait bir görsel verilmiştir. Görseli inceleyiniz. Rüzgâr türbininin hangi amaçlar için kullanıldığını araştırınız. Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Rüzgar türbinleri, rüzgar enerjisini elektrik enerjisine çevirerek, insanların elektrik ihtiyacını karşılaması amacıyla kullanılırlar. Elektrik rüzgar ile sağlandığından rüzgar türbini ile üretilen elektrik üretilirken doğaya zarar verilmez.

➜ Günlük hayatınızı kolaylaştırmak amacıyla çevreye zarar vermeyen ve rüzgâr gücüyle çalışan teknolojik bir ürün icat etseydiniz bu ne olurdu? Tasarladığınız ürünün resmini çizip özelliklerini arkadaşlarınıza anlatınız.

Cevap:

(örnek)

Rüzgar gücü ile çalışan bir otomobil icat etmek isterdim. Otomobiller ilerlerken zaten bir hava akımı meydana gelir. Bu hava akımı, otomobilin üst kısmına yerleştirilen onlarca küçük rüzgar türbinini hareket ettirir. Türbinler bu hava akımını elektrik enerjisine dönüştürerek otomobilin elektrikle çalışan motoruna güç veren bataryaları doldurur. Böylece doğaya zarar vermeyen, sınırsız bir enerji ile otomobilleri kullanabiliriz.

Rüzgar Metni Cevapları Sayfa 52

Söz Varlığım

➜ Aşağıda harfleri karışık olarak verilen kelimeleri bulunuz. Metnin bağlamından hareketle bu kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten yazınız.

Cevap:

kanatr → katran

Anlamı: Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde

şahşah → haşhaş

Anlamı: Gelincikgillerden, kapsüllerinden afyon elde edilen, tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık ve otsu bir kültür bitkisi

kaçrı → kıraç

Anlamı: Verimsiz veya susuz, bitek olmayan (toprak)

yalya → yayla

Anlamı: Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato

rzüarg → rüzgar

Anlamı: Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti, yel, bad

➜ Aşağıdaki bulmacaya gizlenmiş olan rüzgâr çeşitlerini bulup ilgili başlığın altına yazınız.

Cevap:

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık - Rüzgar Metni Etkinlik Cevapları - Bulmaca

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık – Rüzgar Metni Etkinlik Cevapları – Bulmaca

Rüzgar Metni Cevapları Sayfa 53

➜ Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlüğünden bulunuz ve bu deyimleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

Cevap:

gezip tozmak: Hiçbir iş yapmadan gezip dolaşmak, eğlenerek, şurada burada bol bol gezmek, dolaşmak.

Cümle: Boş vakitlerini değerlendirmek yerine gezip tozmayı tercih ediyor.

allak bullak etmek: Düzenli durumunu bozmak, karmakarışık bir duruma sokmak, altüst etmek, darmadağınık bir duruma getirmek, dağıtmak, karıştırmak.

Cümle: Kardeşim proje ödevime yardımcı olayım derken her şeyi allak bullak etti.

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Rüzgâr” metnine göre cevaplayınız.

1. Şair neyin ardından koşuyor, ona niçin yetişmek istiyor?

Cevap: Rüzgarın ardından koşuyor, ondan nereleri gezdiğini öğrenmek için ona yetişmek istiyor.

2. Rüzgâr, şiirde nerelerden geçmiştir?

Cevap: Denizden ve kıyılarından, dağlardan, yaylalardan, köylerden, ovalardan, tarlalardan, kıraçlardan, şehirlerden geçmiştir.

3. Şair son dörtlükte rüzgâra ne sormak istemiş olabilir?

Cevap: Özlediği kişinin durumunu sormak istemiş olabilir.

Soru Hazırlayalım

➜ Metne yönelik iki soru hazırlayıp sınıf arkadaşlarınızdan bu soruları cevaplamalarını isteyiniz.

Cevap:

Soru 1: Şair “ıslak, karanlık odalar” derken neden bahsetmiş olabilir?

Soru 2: Şair niçin rüzgara soru sormak istemiştir?

Düşünelim – Cevaplayalım

➜ Bu şiirin şairi siz olsaydınız rüzgâra neyi ya da neleri sormak isterdiniz?

(örnek)

Amerika’da yaşayan kardeşimin orada mutlu olup olmadığını sorardım.

Rüzgar Metni Cevapları Sayfa 54

Düşünelim – Yorumlayalım

➜ Şair duygularını, hayallerini dile getirmek için hangi özelliklerinden dolayı “rüzgâr”ı seçmiş olabilir? Söyleyiniz.

Cevap:

Rüzgar özgürdür. Onu engelleyen bir şey yoktur. Her yeri, her şeyi özgürce gezer. Her yere gidebildiği için her yeri görebilir, her şeyi duyabilir, her şeyi hissedebilir. Bu nedenle şair rüzgarı seçmiştir.

Konuyu ve Ana Duyguyu Belirleyelim

➜ “Rüzgâr” şiirinin konusunu ve ana duygusunu belirleyip aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

Konu: Rüzgarın uğradığı yerler

Ana duygu: Sıla özlemi ve merak.

Kişileştirmeleri Bulalım

Şimdi bir rüzgâr geçti buradan,
Koştum ama yetişemedim.
Nerelerde gezmiş tozmuş
Öğrenemedim.

➜ Şair şiirde “rüzgâr”a insana ait özellikler vererek kişileştirme sanatı yapmıştır. Siz de şiirdeki varlıklardan birini bu örnekten hareketle kişileştirerek şiire yeni bir dörtlük ekleyiniz.

Cevap:

(örnektir)

Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru,
Dağlar serinlemiştir kavruk yaz sıcağında,
Ağaçlar bir oh çekmiştir serin serin,
Çiçekler şarkıya başlamıştır ritmine kapılıp…

Şairi Araştıralım

➜ “Rüzgâr” şiirinin şairi Cahit Külebi’nin edebî kişiliği hakkında çeşitli kaynaklardan (Genel Ağ, kütüphane, dergi, ansiklopedi vb.) araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri yararlandığınız kaynakları belirterek noktalı yere yazınız.

Cevap:

Aşağıdaki butona tıklayarak Cahit Külebi hakkında hazırlanmış bir araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Cahit Külebi Kimdir?

*** Rüzgar metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!