Rüzgar Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 52-53-54, 
Rüzgar metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Doğa ve Evren Teması)


7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık - Rüzgar Metni Etkinlik Cevapları

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık – Rüzgar Metni Etkinlik Cevapları


Rüzgar Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 52
⇓⇓⇓


Söz Varlığım

➜ Aşağıda harfleri karışık olarak verilen kelimeleri bulunuz. Metnin bağlamından hareketle bu kelimelerin anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten yazınız.

kanatr → katran
Anlamı: Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde

şahşah → haşhaş
Anlamı: Gelincikgillerden, kapsüllerinden afyon elde edilen, tohumlarından yağ çıkarılan bir yıllık ve otsu bir kültür bitkisi

kaçrı → kıraç
Anlamı: Verimsiz veya susuz, bitek olmayan (toprak)

yalya → yayla
Anlamı: Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato

rzüarg → rüzgar
Anlamı: Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti, yel, bad

➜ Aşağıdaki bulmacaya gizlenmiş olan rüzgâr çeşitlerini bulup ilgili başlığın altına yazınız.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık - Rüzgar Metni Etkinlik Cevapları - Bulmaca

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık – Rüzgar Metni Etkinlik Cevapları – Bulmaca


Rüzgar Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 53
⇓⇓⇓


➜ Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını atasözleri ve deyimler sözlüğünden bulunuz ve bu deyimleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

gezip tozmak: Hiçbir iş yapmadan gezip dolaşmak, eğlenerek, şurada burada bol bol gezmek, dolaşmak.
Cümle: Boş vakitlerini değerlendirmek yerine gezip tozmayı tercih ediyor.

allak bullak etmek: Düzenli durumunu bozmak, karmakarışık bir duruma sokmak, altüst etmek, darmadağınık bir duruma getirmek, dağıtmak, karıştırmak.
Cümle: Kardeşim proje ödevime yardımcı olayım derken her şeyi allak bullak etti.

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Rüzgâr” metnine göre cevaplayınız.

1. Şair neyin ardından koşuyor, ona niçin yetişmek istiyor?
Rüzgarın ardından koşuyor, ondan nereleri gezdiğini öğrenmek için ona yetişmek istiyor.

2. Rüzgâr, şiirde nerelerden geçmiştir?
Denizden ve kıyılarından, dağlardan, yaylalardan, köylerden, ovalardan, tarlalardan, kıraçlardan, şehirlerden geçmiştir.

3. Şair son dörtlükte rüzgâra ne sormak istemiş olabilir?
Özlediği kişinin durumunu sormak istemiş olabilir.

Soru Hazırlayalım

➜ Metne yönelik iki soru hazırlayıp sınıf arkadaşlarınızdan bu soruları cevaplamalarını isteyiniz.

Soru 1: Şair “ıslak, karanlık odalar” derken neden bahsetmiş olabilir?

Soru 2: Şair niçin rüzgara soru sormak istemiştir?

Düşünelim – Cevaplayalım

➜ Bu şiirin şairi siz olsaydınız rüzgâra neyi ya da neleri sormak isterdiniz?

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.


Rüzgar Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 54
⇓⇓⇓


Düşünelim – Yorumlayalım

➜ Şair duygularını, hayallerini dile getirmek için hangi özelliklerinden dolayı “rüzgâr”ı seçmiş olabilir? Söyleyiniz.

Rüzgar özgürdür. Onu engelleyen bir şey yoktur. Her yeri, her şeyi özgürce gezer. Her yere gidebildiği için her yeri görebilir, her şeyi duyabilir, her şeyi hissedebilir. Bu nedenle şair rüzgarı seçmiştir.

Konuyu ve Ana Duyguyu Belirleyelim

➜ “Rüzgâr” şiirinin konusunu ve ana duygusunu belirleyip aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Konu: Rüzgarın uğradığı yerler

Ana duygu: Sıla özlemi ve merak.

Kişileştirmeleri Bulalım

➜ Şair şiirde “rüzgâr”a insana ait özellikler vererek kişileştirme sanatı yapmıştır. Siz de şiirdeki varlıklardan birini bu örnekten hareketle kişileştirerek şiire yeni bir dörtlük ekleyiniz.

(örnektir)

Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru,
Dağlar serinlemiştir kavruk yaz sıcağında,
Ağaçlar bir oh çekmiştir serin serin,
Çiçekler şarkıya başlamıştır ritmine kapılıp…

Şairi Araştıralım

➜ “Rüzgâr” şiirinin şairi Cahit Külebi’nin edebî kişiliği hakkında çeşitli kaynaklardan (Genel Ağ, kütüphane, dergi, ansiklopedi vb.) araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri yararlandığınız kaynakları belirterek noktalı yere yazınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak Cahit Külebi hakkında hazırlanmış bir araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Cahit Külebi Kimdir?


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 52-53-54,  Rüzgar metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!