Patent İzleme Metni Cevapları

Patent izleme metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 271-272-273-274-275-276
(Bilim ve Teknoloji Teması)

Patent İzleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık

Patent İzleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık

Patent İzleme Metni Cevapları Sayfa 271

İzleyelim

➜ “Patent” videosunu izleyiniz. Aşağıda belirtilen sürelerde videoyu durdurup, soruları cevaplayarak olayların gelişimiyle ilgili tahminlerde bulununuz.

İzleme esnasında bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Söz Varlığım

➜ Aşağıda verilen kelimeleri ve anlamlarını okuyunuz. Anlamı doğru verilen kelimelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlış verilenlere ise “Y” yazınız. Anlamı yanlış verilen kelimelerin doğru anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak yazınız.

Cevap: 

[D] başvurmak: Bir işin yapılması için bir kimsenin aracılığını istemek.

[Y] yöntem: Yöneltme işi, çekip çevirme, idare.

Doğrusu: Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika

[Y] uzman: Hiçbir konuda bilgi, görüş ve becerisi olmayan kişi.

Doğrusu: Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan

Patent İzleme Metni Cevapları Sayfa 272

➜ Aşağıda izlediğiniz videoda geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap: 

Ben arşivinizi çok sevdim.

Sözlük anlamı: Belge ve yazıların saklandığı yer, belgelik

Buluşlara ait bilgilerin tescillendikten sonra kamuya sunulması, toplumdaki herkesle paylaşılması yeni buluşların yapılması için çok teşvik edici oluyor.

Sözlük anlamı: Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme

Çünkü buluşu yapan kişi haklarını devretmiş olabilir.

Sözlük anlamı: Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek

Çocuklar, sloganımızı hatırlıyor musunuz?

Sözlük anlamı: Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz, motto

Patent çok özel bir belgedir, buluş sahibinin bütün haklarını korur.

Sözlük anlamı: Buluş belgesi

Patent İzleme Metni Cevapları Sayfa 273

İzleyelim – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Patent” videosuna göre cevaplayınız.

1. Çocukların gezmeye gittikleri kurumun adı nedir? Günümüzde bu kurum hangi adı taşıyor?

Cevap: Türk Patent Enstitüsü’dür. Günümüzdeki ismi Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

2. Çocukların enstitüde dikkatlerini çeken buluşlar nelerdir?

Cevap: Deniz kirliliği, su kıtlığı, elektrik harcamaları ile ilgili buluşlar dikkatlerini çekiyor.

3. Tekin’in gazete raflarıyla ilgili söyledikleri bakkal sahibinin dikkatini çekiyor mu? Niçin?

Cevap: Pek dikkatini çekmiyor. Çünkü Tekin’in söylediği çözümü gereksiz görüyor.

4. Tekin’in yapmayı düşündüğü buluş nedir?

Cevap: Yağmur yağacağını hisseden ya da yağmur yağdığında kendiliğinden açılan bir şemsiye yapmayı düşünüyor.

5. Nedim, Tekin’e niçin “mucit çocuk” diye sesleniyor?

Cevap: Tekin’in sürekli buluşları hakkında konuştuğu için.

6. Nedim’e göre buluş yapmak için ne gerekiyor?

Cevap: Çok okumuş, çok düşünmüş, çok çalışmış olmak gerekiyor.

7. Nedim “Etrafımızda o kadar çok buluş var ki yenisini yapmak bence imkânsız. O yüzden de çalışmak bence çok gereksiz.” diyor. Nedim’in bu düşüncesine katılıyor musunuz? Niçin?

Cevap: Katılmıyorum. Etrafımızda bir çok buluş var fakat insanlığın bir çok sorunu da var. Bu sorunları çözmek için çok çalışıp yeni buluşlar ortaya çıkarmamız gerekiyor.

8. Arkadaşları Tekin’i kurtarmak için ne yapıyorlar? Başarılı oluyorlar mı?

Cevap: Taksi ile Tekin’i yoldan alıyorlar. Patent Enstitüsü’ne gidip Tekin’in buluşu için patent alıyorlar. Başarılı oluyorlar.

Düşünceyi Geliştirmenin Yolları

➜ İzlediğiniz metinden verilen aşağıdaki bölümde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Açıklayınız.

“Yenilik demek buluşun daha önceden bilinmiyor olması demek yani ilk kez yapılmış olması
demek. Buluş basamağı ise konunun teknik uzmanlar tarafından açık ve anlaşılabilir bir biçimde ortaya konulabilir bir yeniliği içermesi demek. Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun sanayide üretilebilir yani uygulanabilir olması demek. Yoksa bazı yenilikler sadece fikir olarak iyidir ama uygulanabilir olmadıklarından patent sayılmazlar.”

Cevap: 

Bu bölümde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu tanımlamadır.

Çünkü kavramların ne olduğu açıklanarak kavramların okuyucunun zihninde daha belirginleşmesi sağlanmıştır.

Konusunu ve Ana Fikrini Belirleyelim

Cevap: 

Konu: Patent ve Türk Patent ve Marka Kurumu’nun işlevi.

Ana fikir: İnsanlar, buluşları çalmaya harcadıkları zamanı üretmeye harcasalar, mücitlerimizin sayısı daha da artardı.

Hedef Kitlesi Kim ?

➜ Aşağıda verilen programın hedef kitlesini işaretleyerek belirleyiniz.

Çizgi filmlerin hedef kitlesi kimlerdir?

Cevap: 

[X] Çocuklar [   ] Öğretmenler [   ] Anneler – Babalar

➜ Peki, izlediğiniz “Patent” adlı videonun hedef kitlesi kimdir? Bu videonun hazırlanma amacı nedir?

Çocuklardır. Videonun hazırlanış amacı çocukların patent ve Türk Patent ve Marka Kurumu hakkında bilgi edinmesini sağlamaktır.

Patent İzleme Metni Cevapları Sayfa 274

Tutarlı mı?

➜ İzlediğiniz videonun başında verilen “patent” kavramıyla igili bilgiler ile çizgi filmde verilen bilgiler tutarlı mıdır? Yazınız.

Cevap: Tutarlıdır.

Canlandıralım

➜ “Patent” adlı videodaki rolleri paylaşarak izlediğiniz hikâyeyi sınıfta canlandırınız. Canlandırma yaparken karakterlerin kişilik özelliklerini göz önünde bulundurunuz.

Patent Almanın Önemi

➜ “Patent” adlı videoda izlediklerinizden ve öğrendiklerinizden hareketle patent almanın önemini açıklayınız.

Cevap: Bir buluş ortaya çıkarmak için bir çok aşamadan geçer, büyük emek veririz. Bu emeklerimizin karşılığının başkalarının eline geçmemesi için buluşumuzun patentini mutlaka almalıyız.

Metinleri Karşılaştıralım

➜ “Buluşa Doğru” metninde işlenen konu ve örneklerle “Patent” videosundakileri karşılaştırınız.

Cevap: 

Buluşa Doğru

Buluşların nasıl ortaya çıktığını/çıkabileceğini anlatan bir metindir.

Patent

Buluşların ortaya çıktıktan sonra ne yapılması gerektiğini, patentin önemini anlatan bir metindir.

İzlediğimizi Özetleyelim

➜ İzlediğiniz videodaki olayları özetleyiniz.

Cevap: 

Patent Metni Özeti

Bir grup çocuk Patent Enstitüsüne giderek binada bir gezi gerçekleştirirler. Oradaki yetkililerden bilgi alırlar. Çocukların patent hakkında bilgi edinebilmeleri ve patentin önemini kavramaları için bir çizgi film hazırlamayı planlarlar.

Çizgi filmde Tekin adlı bir çocuk bir bakkalın önündeyken gazetelerin yağmurda ıslanmaması için, yağmuru hissedip kendiliğinden açılan bir şemsiye buluş aklına gelir. Bunu arkadaşlarına anlatır. Buluşu yapar. Fakat buluşunu çalmak isteyen kişiler Tekin’i takip etmeye başlarlar. Arkadaşları bunun farkına varıp Tekin’i taksiyle Patent Enstitüsü’ne götürerek buluşun patentini almasını sağlarlar.

Patent İzleme Metni Cevapları Sayfa 275

Kızarmış Patates Kutusunun Bulunması

➜ Aşağıda verilen görselden ve bilgilerden hareketle “Bir buluşun önemli ve başarılı sayılabilmesi için hangi kriterlere uyması gerekmektedir? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Bu konudaki düşüncelerinizi yazınız.

Buluş Nedir?

Patent dilinde bir buluş genellikle teknik bir sorunun yeni ve yaratıcı bir çözümü olarak tanımlanır. Bu tamamen yeni bir cihazın, ürünün, yöntemin
veya sürecin yaratılması veya bilinen bir ürünün ya
da sürecin sadece geliştirilmesi de olabilir.

Patent Nedir?

Bir patent; yeni olan, bir buluş basamağı içeren ve sanayiye uygulanabilir buluşlara devlet tarafından özel bir hak verir.

1971 yılında Birleşik Devletlerde verilen “Kızarmış Patates Kutusu” patenti, ürün patenti için önemli bir örnektir. Önemi, 45 yıl önceki bir buluşun günümüzde de kullanımının sürmesidir.
Şekil 2’deki oklar yönünde parmaklarla bastırıldığı zaman alt yüzey içe doğru hareket ederek kilitlenmekte ve düz bir yüzeyde durabilen kutu şekli (Şekil-3 ve Şekil-4) oluşmaktadır.

Cevap: 

  1. Bir ihtiyaca cevap verebilmesi gerekir.
  2. Sanayiye uygulanabilir olması gerekir.
  3. Uzun süre kullanılabilir olması gerekir.

Patent İzleme Metni Cevapları Sayfa 276

Türkçelerini Kullanalım

➜ Aşağıda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimeler ve bunlara TDK tarafından önerilen Türkçe karşılıklar verilmiştir. Bu kelimeler ile bunların doğru karşılıklarını eşleştiriniz.

1- patent

2- prototip

3- modern

4- metot

Cevap: 

[2] ilk örnek, model

[1] buluş belgesi

[4] yöntem

[3] çağdaş

Bir Patent Hikâyesi Yazalım

➜ Bir patent hikâyesi de siz yazınız. Yazmaya başlamadan önce kullanacağınız anlatım biçimini belirleyiniz. Yukarıdaki etkinlikte belirlediğiniz kelimelere hikâyenizde yer veriniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

*** Patent izleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!