6. Sınıf Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Özlem Yokuşları Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf Dörtel Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 82-83-84-85-86, Özlem Yokuşları dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Metni dinlemek için oynat (  ) tuşuna basınız.


Özlem Yokuşları Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

Özlem Yokuşları Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

Bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

1. Soru: Karadeniz yöresindeki evler niçin birbirinden uzaktadır?

2. Soru: Mustafa köye okul açılacağını nasıl anlıyor?

3. Soru: Mustafa niçin okula gidemiyor?

4. Soru: Öğretmen Mustafa’nın zeki bir çocuk olduğunu nasıl anlıyor?

3. ETKİNLİK

Hikayenin Adı: Özlem Yokuşları

Hikayedeki olay nedir?
Msutafa adlı bir çocuğun, babasının onu okula göndermemesine rağmen azmedip öğretmne okulunu kazanıp, bütün köye örnek olması.

Hikayedeki kişilerin özelliklerini yazınız.
Mustafa: Zeki, azimli, biraz da sıkılgan bir çocuk.
Salih Efendi: Köyün zengini ve yardımsever biri.
Öğretmen İsmail Bey: Mesleğini ve çocukları seven birisi.
Mustafa’nın Babası: Okumanın faydalarını kavrayamayan bir insan.
Mustafa’nın Annesi: İnançsız ama Msutafa’yı seven birisi.
Halil: Meraklı bir çocuk.

Hikayenin zamanını belirleyiniz.
Sonbahar, kış ve yaz mevsimini içeren geçmiş bir zaman.

Hikayedeki varlıkların adlarını yazınız.
Koyun, keçi.

4. ETKİNLİK

Benim Başlığım: Mustafa’nın Okuma Azmi

5. ETKİNLİK

Hikayenin Tamamlanması

Örnektir

Hava çok sıcaktı. Canım sıkılıyordu. İşsiz güçsüz oturmak, yaşamaya çalışmak zoruma gidiyordu. Ben böyle düşünürken birden acı bir fren sesi ile bir araba evimizin önünde durdu. Benim kafamda kurmaya başladığım hayaller de o anda yok oldu. Gerçek hayatım bundan sonra başladı.

Arabadan inen adam, Mustafaaa!.. Mustafaaa, diye bana sesleniyordu. Adamın bağırışı üzerine korkmaya başladım. Acaba köyden acı bir haber mi vardı?..

Adam yaklaştıkça, yüzü netleşmeye başladıkça, korkumun yerini heyecan aldı. Evet, bu gelen İsmail’in ta kendisiydi. İsmail, geçen sene bir düğünde tanıştığım, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde memur olarak çalışan bir arkadaşımdı.

İsmail, heyecandan ölecek gibi bağıra bağıra yanıma geldi. “Ne oldu İsmail? Ne bu telaş?” diye sordum. İsmail heyecandan konuşamıyordu bile: “Prof… Sen… Çok… Kazandın…”

Ne dediğini anlamıyordum ama “Kazandın.” kelimesini duyunca ben de heyecandan zangır zangır titremeye başladım. Evet, iki ay önce girdiğim sınavı kazanmış, artık bu üniversitede profesör olarak çalışmaya başlayabilecektim. Çocukluğumdan beri kurduğum hayal gerçek olmuştu…

6. ETKİNLİK

Üç Noktanın Kullanım Amaçları:

– Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz! → Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konnuştur.

– Gölgeler yaklaştılar. Bir adam kalınca onu kıyafetinden tanıdılar:
— Koca Ali… Koca Ali, be… → Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konmuştur.

– Canan! Gel… Koş, bak! → Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konmuştur.

— Sen misin, Ali Usta?
— Benim…
— Ne arıyorsun bu vakit buralarda?
— Hiç… → Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevap­larda kullanılmıştır.

7. ETKİNLİK

 • yapılan → yap ıl (Fiilden Fiil Yapma Eki) -an (Fiilden İsim Yapma Eki)
 • geziye → gez -i (Fiilden İsim Yapma Eki) -ye (Yönelme Hali Eki)
 • katılmıştık → kat -ıl (Fiilden Fiil Yapma Eki) -mış (Geçmiş Zaman Eki) -tı (Geçmiş Zaman Eki) -k (1. Çoğul Şahıs Eki)
 • eğitim → eğit -im (Fiilden İsim Yapma Eki)
 • kurumlarını → kur -um (Fiilden İsim Yapma Eki) -lar (Çokluk Eki) (İyelik Eki) -nı (Belirtme Hali Eki)
 • görmek → gör -mek (Fiilden İsim Yapma Eki)
 • düşünülmüş → düş -ün (İsimden Fiil Yapma Eki) -ül (Fiilden Fiil Yapma Eki) -müş (Geçmiş Zaman Eki)
 • oluşturulmuş → ol -uş (Fiilden Fiil Yapma Eki) -tur (Fiilden Fiil Yapma Eki) -ul (Fiilden Fiil Yapma Eki) -muş (Geçmiş Zaman Eki)
 • izledik → izle -di (Geçmiş Zaman Eki) -k (1. Çoğul Şahıs Eki)
 • kocaman → koca -man (İsimden İsim Yapma Eki)
 • karşıladı → karşı -la (İsimden Fiil Yapma Eki) -dı (Geçmiş Zaman Eki)
 • İtici → it -ici (Fiilden İsim Yapma Eki)
 • ürkütücü → ürk -üt (Fiilden Fiil Yapma Eki) -ücü (Fiilden İsim Yapma Eki)
 • Güneşli → güneş -li (İsimden İsim Yapma Eki)
 • oturup → otur -up (Fiilden İsim Yapan Ek)
 • kalan → kal -an (Fiilden İsim Yapan Ek)
 • yaşlıya → yaş -lı (İsimden İsim Yapan Ek) -ya (Yönelme Hali Eki)
 • Çocukluk → çocuk -luk (İsimden İsim Yapma Eki)
 • dönemleri → dön -em (Fiilden İsim Yapma Eki) -ler (Çokluk Eki) -i (Belirtme Hali Eki)
 • Batılılar → bat (Fiilden İsim Yapan Ek) -lı (İsimden İsim Yapan Ek) – lar (Çokluk Eki)

8. ETKİNLİK

Basit Kelimeler:

 • sonlarına
 • doğru
 • İstanbul’da
 • dergisinde
 • tahminler
 • şöyle
 • bir
 • gün
 • sabah
 • sonra
 • öğle
 • Roma’da
 • akşam
 • Paris’te
 • isterse
 • geceyi
 • uzaktaki
 • insanlar
 • konuşacak
 • görebilecekmiş

Türemiş Kelimeler:

 • geçen
 • çıkan
 • geleceğe
 • ilişkin
 • sıralanmış
 • ayrılan
 • yolcu
 • yemeğini
 • geçirebilecekmiş

Birleşik Kelimeler:

 • yüzyıl
 • Kırkambar
 • kahvaltı
 • birbiriyle

Cümleler:

Sabah kahvaltıda yumurta yedim.

Yolcular tek tek gemiye binmeye başladılar.

Öğle arasında kütüphanede buluşalım.


6. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın