Özgürlük Savaşında Metni Cevapları

Özgürlük Savaşında metni cevapları ve soruları, SDR Dikey Yayıncılık 3. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 193-195-196-197
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Özgürlük Savaşında Metni Cevapları - 3. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık

Özgürlük Savaşında Metni Cevapları – 3. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık

Özgürlük Savaşında Metni Cevapları Sayfa 193

HAZIRLIK

Aşağıda verilen görseli inceleyiniz. Kurtuluş Savaşı ve Atatürk’le ilgili neler biliyorsunuz? Anlatınız.

Cevap: Osmanlı Devletinin itilaf devletleri tarafından işgal edilmesi sonucu Türk halkının Atatürk önderliğinde 1919-1922 yılları arasında itilaf devletleri ile savaşıdır. Atatürk 1919 yılında Samsun’a çıkarak Milli Mücadeleyi başlatmıştır. Savaş, Türk halkının zaferi ile sonuçlanmıştır.

Özgürlük Savaşında Metni Cevapları Sayfa 195

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri ve bu kelimelerin anlamları ile ilgili tahmininizi aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

b. Anlamını bilmediğiniz kelimeleri sözlüğünüzden bulup kelimelerin anlamlarını sesli okuyunuz.

c. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve anlamlarını kelime defterinize not ediniz.

ç. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri konuşma ve yazılarınızda kullanınız.

Cevap:

ova: Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmediği, geniş veya dar düzlük

Cümle: Yaz mevsiminde her hafta sonu evimizin aşağısındaki ovada piknik yaparız.

soluk: Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava, nefes

Cümle: Düzenli spor yapmadığı için merdivenleri çıkarken soluk soluğa kalıyor.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını noktalı yerlere yazınız. Kelimelerin eş anlamlarıyla birer cümle kurup cümleleri defterinize yazınız.

Cevap:

yurt → vatan

savaş → harp

duymak → işitmek

özgürlük → hürriyet

Cümleler:

» Dedelerimiz düşman işgaline karşı vatanı savunmak için savaştılar.

» Büyük dedem Çanakkale Harbi’nde şehit olmuş.

» Makine gürültüsünden konuşulanları işitemiyorduk.

» Kuşun kanadı iyileşince gökyüzüne salıp hürriyetine kavuşturduk.

Özgürlük Savaşında Metni Cevapları Sayfa 196

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını bulup kelimeleri aynı numara ile numaralandırınız.

Cevap:

1. özgürlük_________3- karanlık

2. savaş___________4- hezimet

3. aydınlık_________2- barış

4. zafer___________1- esaret

4. ETKİNLİK

Metnin ana duygusu nedir? Aşağıya yazınız.

Cevap:

Zaferle kazanılan özgürlükten dolayı duyulan sevinç ve coşku.

5. ETKİNLİK

Şiirin türünü diğer yazı türlerinden ayıran özellikler nelerdir? Yazınız.

Cevap:

Şiir bir duygu, düşünce, derinlik, ses, ritim, ahenk uyandırır. Düz yazı ise bir duygu, düşünce, derinlik, ses, ritim, ahenk gerektirmez. Şiir az kelime çok anlam içerir. Düz yazı ise uzun ve doğal konuştuğumuz gibidir.

6. ETKİNLİK

Metinde büyük harf nerelerde kullanılmıştır? Yazınız.

Cevap:

Satır başlarında, özel isimlerde kullanılmıştır.

Özgürlük Savaşında Metni Cevapları Sayfa 197

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruların yanıtlarını defterinize yazınız.

Şiirin adı nedir?

Cevap: Özgürlük Savaşında

Şiir kaç dizeden oluşuyor?

Cevap: Sekiz dizeden oluşuyor.

Şiir kaç bölümden oluşuyor?

Cevap: İki bölümden oluşuyor.

Şiirin şairi kimdir?

Cevap: Adnan Çakmakçıoğlu’dur.

Şiire göre o yaz savaş verenler kimlerdir?

Cevap: Bir avuç insandır.

Şiire göre özgürlük savaşının sonunda ne olmuştur?

Cevap: Zafer kazanılmıştır.

8. ETKİNLİK

Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün cesaretinin ve liderliğinin etkisini araştırınız. Araştırma sonucu edindiğiniz bilgileri öğretmeninizin uygun gördüğü bir derste sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmanız esnasında işitilebilir bir ses tonu kullanmaya ve göz teması kurmaya özen gösteriniz.

Cevap:

(örnektir)

Sevgili Arkadaşlar,

Kurtuluş Savaşı’nın o zamanki şartlarda kazanılması o kadar zordu ki, mutlaka bu mücadeleyi yönetecek bir lider gerekiyordu. Çünkü insanların elinde imkanları yoktu. Silah, cephane, yiyecek, giysi bulamıyorlardı. Düşmanın ise imkanları vardı. Sadece cesaret de yetmiyordu. Bu cesareti iyi yönlendirecek bir lidere ihtiyaç vardı.

O lider de Atatürk’tü. Atatürk, liderliği sayesinde tüm insanlarımıza cesaret verebilmiştir. Liderliği sayesinde insanlarımız cesurca savaşıp zafer kazanmıştır. İmkansızlık sorun olmamıştır. Atatürk halkımızı, ne yapacakları konusunda yönlendirmiştir. Bu savaş Atatürk’ün liderliği ve halkımızın cesareti ile kazanılmıştır.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

9. ETKİNLİK

Bu metinden neler öğrendiniz? Yazınız.

Kurtuluş Savaşı’nda bir avuç insanla büyük bir zafer kazandığımızı öğrendim. Şiirin özelliklerini öğrendim. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün cesaretinin ve liderliğinin etkisini öğrendim.

*** Özgürlük Savaşında metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

3. Sınıf SDR Dİkey Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

9 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!