Oyuncak Metni Cevapları

Oyuncak metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 10-12-13-14-15 
(Çocuk Dünyası Teması)

Oyuncak Metni Cevapları - 5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Oyuncak Metni Cevapları – 5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Oyuncak Metni Cevapları Sayfa 10

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Metnin başlığı ve görselleri size neler çağrıştırıyor?

Bu soruyu siz yapabilirsiniz.

(örnek)

Metnin başlığına ve görsellerine baktığımda metnin oyuncaklar ile oynamayı seven, bir yetişkin ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu kişinin çocukken oyuncağı olmadığını tahmin ediyorum.

2. Unutamadığınız bir oyuncağınız var mı? Anlatınız.

Bu soruyu siz yapabilirsiniz.

(örnek)

Unutamadığım bir oyuncağım var. Kurmalı bir arabam vardı. Arazi aracı görünümündeydi. Kurduktan sonra kurması bitene kadar kendi kendine giderdi. Önüne çıkan engelleri aşar, ters döndüğünde kendi kendine düzelir gitmeye devam ederdi. Yaz tatilinde bu oyuncakla köyde oynarken dereye düşmüştü. Çok üzülmüştüm.

Oyuncak Metni Cevapları Sayfa 12

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Tren vagonlarını çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine.

Cevap: LOKOMOTİF

2. Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir yolu aracı.

Cevap: VAGON

3. Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demirden yol.

Cevap: RAY

4. Kurdele, şerit, kumaş vb.nin kelebek şeklinde bağlanmış biçimi.

Cevap: FİYONK

5. Döndüğünde bir mekanizmayı işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya ikiden çok kanattan yapılmış alet.

Cevap: PERVANE

6. Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı.

Cevap: ROMATİZMA

7. Topuk kemiği.

Cevap: AŞIK

8. Bir şey enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey.

Cevap: KESİT

9. Gerçekte öyle olmayıp öyle geçinen veya bilinen.

Cevap: SÖZDE 

5. Sınıf MEB Yayınları Oyuncak Metni Cevapları - Bulmaca

5. Sınıf MEB Yayınları Oyuncak Metni Cevapları – Bulmaca

Oyuncak Metni Cevapları Sayfa 13

2. ETKİNLİK

Metinde aynı kavram alanına giren sözcükleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Cevap:

organlar:

göz, burun, baş, el, bacak, kulak, boynuz.

oyuncaklar:

Elektrikli tren, taş bebek, helikopter, tahta kılıç, söğüt dalından at, acı kavundan inek, kurşun asker

oyunlar:

Aşık, askercilik, beştaş, köşe kapmaca, uzuneşek.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Dede, neden kızının ve torununun evden gitmesine seviniyor?

Cevap: Dede, kızı ve torunu evdeyken torunlarının oyuncaklarıyla oynamaya utanıyor. Onlar yokken daha rahat oynayabiliyor. Bu nedenle kızının ve torununun evden gitmesine seviniyor.

2. Dedenin oyuncaklarla oynarken ara sıra dışarıya bakmasının nedeni nedir?

Cevap: Dede bir gün evde oyuncaklarla oynarken kızı gelmiş ve onu oyuncaklarla oynarken görünce gülmüş. Dede de utanmış. Bir daha bu şekilde yakalanmamak için dede ara sıra dışarı bakmaktadır.

3. Sizce, dede neden oyuncaklarla oynamanın yetişkin işi olmadığını düşünmektedir?

Cevap: Oyuncaklar çocukların gelişimi için yapılmaktadır ve çocuklara uygun eğlence araçlarıdır. Dede, yetişkin ve gelişimini tamamlamış bir insan olduğu için oyuncakların yetişkinlere göre olmadığını düşünmektedir.

4. Oyuncaklarla oynarken dedenin her şeyi unutmasının nedeni ne olabilir? Sizin de her şeyi unuttuğunuz anlarınız oluyor mu? Anlatınız.

Cevap: Dede kendini eğlenceye kaptırdığı için her şeyi unutmaktadır. (Sizin de bu şekilde oyuna dalıp her şeyi unuttuğunuz anılarınız varsa buraya yazınız.)

5. Metindeki dedenin plastikten yapılan kurşun askerleri sevmemesinin nedeni ne olabilir? Sizce oyuncağın malzemesi oyuncağı sevmede etkili midir? Açıklayınız.

Cevap: Kurşundan yapılan askerler daha sağlamdır. Plastikten yapılanlar ise hemen kırılabilir veya bozulabilir. Bu nedenle dede plastikten yapılan askerleri sevmemektedir.

Oyuncağın malzemesi oyuncağı sevmede etkilidir. Oyuncağın malzemesi ne kadar sağlam olursa, o oyuncakla o kadar özgürce, kırılma, bozulma düşüncesi olmadan rahat bir şekilde oynanabilir.

6. Oyuncaklarla oynamak sadece çocukların mı hakkıdır? Neden?

Cevap: Oyuncaklarla oynamak sadece çocukların hakkı değildir. Yaşı kaç olursa olsun her insanın eğlenmeye hakkı vardır. Bu eğlence ister dans ederek olur, ister müzik dinleyerek olur, ister oyuncaklarla oynayarak olur. Bu hak meselesi değil, tercih meselesidir. İsteyen kişi istediği araçla eğlenebilir.

7. Okuduğunuz metnin türü ne olabilir? Bunu metnin hangi özelliklerinden anladınız?

Cevap: Okuduğumuz metnin türü hikayedir. Metin; olay, kişi, yer ve zaman unsurlarından oluşmuştur. Olay ve kişiler gerçeğe uygundur. Yaşanılan yer gerçektir  ve zaman bellidir. Kahramanların kişisel özellikleri ve ruh halleri yer almaktadır. Metindeki olay serim, düğüm ve çözüm planına uygun olarak ele alınmıştır. Tüm bu özellikler metnin hikaye türünde olduğunu göstermektedir.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen bilgiler doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.

Cevap:

( Y ) “Bayılıyorum torunlarımın oyuncak trenleri ile oynamaya.” cümlesinde “bayılıyorum” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

( D ) “Bir keresinde öylesine dalmıştım ki elektrikli trenle oynarken gelişlerini fark edememiştim.” cümlesinde “dalmıştım” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.

( D ) “Yüksekten bir bırakıyorum aşağı, hoop! ”cümlesinde “aşağı” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır.

( Y ) “Dizlerimdeki o acımasız romatizma ağrılarını bile…” cümlesinde “ağrı” kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır.

Oyuncak Metni Cevapları Sayfa 14

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerin altını çiziniz.

Cevap:

(Cümlelerdeki deyimleri altları çizilmiş ve yeşil renkle gösterilmiştir.)

1. Pencereden dışarı bakıyorum, onlar gözden kayboluncaya kadar.

2. Onların evden çıkmalarını bekliyorum, dört gözle bekliyorum.

3. Utancımdan kıpkırmızı olmuştum.

4. Kızım beni yere yatmış, trenle oynarken görünce katıla katıla gülmüş, bana, “Ne o baba, çocukluğa mı özendin?” diye takılmıştı.

b) Yukarıdaki deyimler dışında metinde geçen farklı iki deyim bularak cümle içinde kullanınız.

Cevap:

1. Tıpış tıpış yürümek.

Cümle: Ben nereye gitsem o da arkamdan tıpış tıpış yürüyordu.

2. Nişan almak.

Cümle: Tüfeğini çıkardı; nişan alıp tetiği çekti.

c) Bulduğunuz deyimler cümlenin anlamına nasıl bir katkı sağlamaktadır?

Cevap:

Bulduğumuz deyimler cümlenin anlamına katkı sağlamaktadır. Deyimler, cümlenin anlamını kuvvetlendiren söz gruplarıdır. İfadeyi güçlendirir, anlama derinlik katarlar. Bu nedenle cümle anlamına katkı sağlamaktadırlar.

6. ETKİNLİK

“Oyuncak” metni ile aşağıdaki metni tür ve biçim bakımından karşılaştırınız.

OYUNCAKÇI AMCA

Oyuncakçı amca,
Ne çok oyuncakların var;
Top, tank, tüfek, tabanca…
Gövdem titriyor,
Onlara bakınca!
N’olursun oyuncakçı amca,
Bundan böyle bizlere,
Oyuncak tüfekler yerine,
Ak yelkenli bir gemi,
Bir de süslü bebekler getir,
Unutma emi?
Sonra oyuncakçı amca,
Senden aldığım tüfekleri,
Bozarak onlardan kuş yaptım,
Bana kızmazsın değil mi?

Abdülkadir BULUT

OYUNCAK

Tür: Düz yazıdır.

Biçim: Olay yazılarından hikaye türüne ait özellikler taşımaktadır. Serim, düğüm ve çözüm planına uyulmuştur.

OYUNCAKÇI AMCA

Tür: Şiirdir.

Biçim: Üç kıt’adan oluşmuştur. Dizeler arasında kafiye vardır. Belirli bir hece ölçüsü kullanılmamıştır.

Oyuncak Metni Cevapları Sayfa 15

7. ETKİNLİK

Bir oyuncak tasarlasaydınız bu oyuncak nasıl olurdu? Arkadaşlarınıza anlatınız.

Kendi düşüncelerinize göre tasarladığınız oyuncağı anlatabilirsiniz.

(örnek)

Bir oyuncak tasarlasaydım oyuncağım hem eğlenceli hem de yararlı olurdu. Eski bir bisikleti tekerlekleri yere değmeyecek şekilde yere sabitlerdim. Tekerlek kısmına bir dinamo koyardım. Bu dinamo, bisikletin tekerlekleri hareket ettikçe elektrik üretir ve cep telefonu, tablet gibi araçları şarj ederdi. Bisikletin ön tarafına da bir ekran koyardım. Bu ekranda sanki bir yolda ilerliyormuşum gibi görüntüler olurdu. Yoldaki engelleri, bisikleti sağa sola hareket ettirerek aşmaya çalışırdım. Böylece hem eğlenir hem de elektrik tasarrufu sağlardım.

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen boşluğa “oyun ve oyuncak” konulu bir hikâye yazınız.

(örnektir)

DIŞARIDA OYNAMAK

Babam beni ne zaman bilgisayarın karşısında görse “Biz sizin yaşınızdayken hep dışarıda oynardık, annemiz bizi içeri sokamazdı. Sizi de dışarı çıkaramıyoruz evladım.” derdi.

Babam neden böyle derdi anlamazdım. Sokakta nasıl oyun oynanırdı ki? Bir kere bilgisayarımı dışarıda nasıl kullanacaktım? Elektrik yoktu dışarıda. İnternet de yoktu. Bilgisayar olmadan, oyun konsolu olmadan nasıl oyun oynanabilirdi ki?

Sonra bir gün köye gittik. Orada bilgisayar yoktu. Ben de gezmek için dışarı çıktım. Bir grup çocuk aralarında bir şeyler yapıp, gülüp eğleniyorlardı. Ne yaptıklarını anlayamadım. Öylece bakakaldım.

Ben öyle bakarken içlerinden biri beni yanlarına çağırdı. Ne yaptıklarını anlattı. Ben de onlara katıldım. Akşama kadar beraber oynadık. Akşam olunca annem çağırdı ama ben eve gitmek istemiyor dışarıda oynamak istiyordum.

O zaman babamın ne demek istediğini anladım. Asıl eğlence dışarıdaymış. Topluca oynanan oyunlar daha eğlenceliymiş.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

1. Ailenizdeki ya da çevrenizdeki yetişkinlerden çocukluklarında oynadıkları bir oyunu öğreniniz.

Örnek olarak, aşağıdaki butona tıklayarak eski bir oyun hakkındaki araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Gazoz Kapağı Oyunu

2. Renkli kuru boya getiriniz.

*** Oyuncak metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

7 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!