Orman Küstü Bize Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 165-166-167-168-169-170, Orman Küstü Bize metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Orman Küstü Bize Metni Etkinlik Cevapları

Orman Küstü Bize Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

Bulmaca

1-9: Kıymak, gözden çıkarmak. FEDA ETMEK

10-21: Başkasının malını birine bağışlamak. PEŞKEŞ ÇEKMEK

22-33: Bulmak, sağlamak. TEDARİK ETMEK

34-38: Bayındır, imar edilmiş, bakımlı. MAMUR

39-41: Kötü, fena. ŞER

42-49: Şikayet etmek, sızlanmak. YAKINMAK

50-55: Süs, bezek. ZİYNET

56-64: En önemli, en hassas nokta. CAN DAMARI

65-71: Hayvan yemi olarak kullanılan bir bitki. KORUNGA

72-80: Kendisine önemli bir miras kalan kimse. MİRASYEDİ

2. ETKİNLİK

orman-kustu-bize-bulmaca

3. ETKİNLİK

Metnin Konusu: Ormanların gün geçtikçe azalması.

Metnin Ana Fikri: Ormanlar, yaşamın hayat kaynağıdır, onları korumamız gerekir.

Yardımcı Fikir: Erozyonu önlemek için ormanları çoğaltmalıyız.
Temiz hava soluyabilmemiz için ormanları yok etmemeliyiz.

4. ETKİNLİK

Metindeki Sorun: Ormanları gün geçtikçe yok olması.

Çözüm Önerim: Ormanların önemi konusunda insanları bilinçlendirmek. İhtiyaçlar için endüstriyel amaçlı ağaçlardan oluşan ormanlar inşa etmek.

5. ETKİNLİK

Öznel ve Nesnel Yargılar (Sırasıyla)

  • Ö
  • Ö
  • N
  • Ö
  • Ö
  • N
  • N

6. ETKİNLİK

Afişlere bakıp size düşündürdüklerini yazarak bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Benzer Yönleri: Her iki metinde de ormanın güzelliklerinden ve ormanı korumuzı gerektiğinden bahsedilmektedir.

Farklı Yönleri:” Orman Küstü Bize” metni düz yazı olarak “Sakın Kesme” metni ise şiir olarak yazılmıştır.

8. ETKİNLİK

Karikatürde etrafı duvarlarla çevrilmiş ağaçlar görüyoruz. Karikatürde insanların ağacı koruması konusunda bilinçsiz oldukları, ağaçları korumanın çözümü ise etrafına duvar çevirmek olduğu kastediliyor. Metinde ve karikatürde esas anlatılmak istenen, ormanların insanlar için çok önemli olduğu fakat insanların bu konuya yeterli önemi göstermedikleri anlatılmaktadır.

9. ETKİNLİK

a. Parçada kesme işareti ve tırnak işareti kullanılmıştır.

b.

Hayrettin Koca’nın: Özel adlara getirilen ekler kesme işareti ile ayırlır.

Erozyon Dede’nin: Saygı sözlerine getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır.

Türkiye’de: Ülke adlarına getirilien ekler kesme işareti ile ayrılır.

Türkiye’deki: Ülke adlarına getirilien ekler kesme işareti ile ayrılır.

Nihat Gökyiğit’le: Özel adlara getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır.

TEMA’yı: Kısaltmalara getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır.

10. ETKİNLİK

orman-kustu-bize-kesme-isareti

11. ETKİNLİK

hayli: sıfat

ormandan: isim

ama: bağlaç

şu: sıfat

ki: bağlaç

kendimizi: zamir

bize: zamir

onu: zamir

12. ETKİNLİK

Cümleler:

kimi (sıfat): Kimi insanlar yağmuru sevmez.

kimi (zamir): Kimileri sağa gidiyor, kimileri sola gidiyor, bir türlü dengeyi sağlayamıyordu.

güzel (sıfat): Ona hediye olarak güzel bir not defteri aldım.

bazı (zamir): Bazıları bu yaptığımız işi değersiz görüyor.

bazı (sıfat): Deprem olacağı vakit bazı hayvanlar ses çıkarırlar.

ne (sıfat): Ne gün geleceğini söyledi mi?

ne (zamir): Zavallının annesinden başka neyi kaldı ki?


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!