Ölümsüzleşen Bahçe Metni Etkinlik Cevapları


4. sınıf Doku Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 163-164-165-166, Ölümsüzleşen Bahçe metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


4. Sınıf Doku Yayıncılık Ölümsüzleşen Bahçe Metni Etkinlik Cevapları

4. Sınıf Doku Yayıncılık Ölümsüzleşen Bahçe Metni Etkinlik Cevapları


⇒ Ölümsüzleşen Bahçe Metni Cevapları Sayfa 163 ⇐

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki anahtar kelimeleri kullanarak konusu mimarlık olan üç farklı başlık oluşturunuz. Oluşturduğunuz başlıkları ilgili yerlere yazınız.

– mimar – cami – bahçe – çini

1. Başlık: Çinili Cami’nin Mimarı
2. Başlık: Cami’nin Bahçe Mimarı
3. Başlık: Çini Hayranı Cami Mimarı

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerle anlamlarını,  işaretli yerlere kelimelerin numaralarını yazarak eşleştiriniz.

4. Sınıf Doku Yayıncılık Ölümsüzleşen Bahçe Metni Etkinlik Cevapları - Anlam Eşleştirme

4. Sınıf Doku Yayıncılık Ölümsüzleşen Bahçe Metni Etkinlik Cevapları – Anlam Eşleştirme


⇒ Ölümsüzleşen Bahçe Metni Cevapları Sayfa 164 ⇐

3. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki söz gruplarının anlamlarını tahmin edip noktalı yerlere yazınız.

göz önünde: Herkesin görebileceği yerde

dillere destan olmak: (bir olay, bir nitelik) dilden dile dolaşmak, her yerde anlatılır olmak.

gönlü bol: Cömert, eli açık

(birinin) yerinde olmak: Başka birinin yerine geçmek, onun yerine davranmak, iş yapmak

gözyaşlarını tutamamak: Ağlamak

b. Anlamını öğrendiğiniz söz gruplarını birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

— Arabayı göz önüne parketmişsin, arka tarafa al istersen.

— Anneannemin gençliğinde dillere desten güzelliği varmış.

— Bakka Rıfat amca gönlü bol bir insandı; her gelen çocuğu parasız şeker verirdi.

— Ben onun yerinde olsam futbol takımına katılırdım.

— Filmin o sahnesini izlerken salondaki kimse gözyaşlarını tutamadı.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri duygusal ve abartılı olarak iki gruba ayırınız. Duygusal olanların başındaki yerlere “D”, abartılı olanlarınkine “A” yazınız.

(D) Benim yerimde olsaydın ey koca mimar, elinle yarattığın bu bahçeyi kıyıp verebilir miydin?

(A) Selim dedenin bahçesi yaz kış çocuklarla dolup taşardı.

(A) Üstü nakış gibi elma doluydu.

(D) Selim dedei sevinçten gözyaşlarını tutamadı.


⇒ Ölümsüzleşen Bahçe Metni Cevapları Sayfa 165 ⇐

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizilen kelimenin yerine kullanılabilecek kelimeyi seçip örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız.

Buyruğunuz başım üstüne sultanım.
Emriniz başım üstüne sultanım.

Selim dede, bu bahçedeki küçük bir kulübede tek başına yaşayan yoksul bir adamdı.
Selim dede, bu bahçedeki küçük bir kulübede tek başına yaşayan fakir bir adamdı.

Bahçede her türlü yemiş ağacı vardı.
Bahçede her türlü meyve ağacı vardı.

Padişah, kendisine aylık bağladı.
Padişah, kendisine maaş bağladı.

Bütün ömrümü şu gördüklerin için harcadım.
Bütün ömrümü şu gördüklerin için tükettim.

Sinan, dedenin yanına yalnız başına gelmişti.
Sinan, dedenin yanına yalnız tek gelmişti.


⇒ Ölümsüzleşen Bahçe Metni Cevapları Sayfa 166 ⇐

6. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki noktalı yerlere metinde adı geçen padişahları tahta geçiş sırasına göre yazınız. Sıralamanızda sayı, sembol veya işaretleri kullanınız.

1- Kanuni Sultan Süleyman

2- II. Selim

b. Aşağıdaki sıralama bildiren sayıların kullanışına ve yazılışına dikkat ediniz.

c. Sıra sayılarını kullanarak cümleler kurunuz. Yukarıdaki örneklerden yararlanarak sıra sayılarının yazımında ve bunlara gelen ekleri ayırmada uygulanan kurallara uyunuz.

— Bu sene Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95’inci yılını kutluyoruz.

— Veznede on üçüncü sıradayım.

— Bu sene düzenlenen 3. Bursa İl Santranç Şampiyonası’nda 2’inci oldum.


4. sınıf Doku Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 163-164-165-166, Ölümsüzleşen Bahçe metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


4. Sınıf Doku Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!