8. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme


8. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 32-33-34, Okuma Kültürü Teması Tema Sonu Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


A.

1. Bu metnin türü nedir? Niçin? Açıklayınız.
Cevap: Metnin türü eleştiridir. Şiir, tiyatro, hikâye, roman, resim, heykel, film gibi bir sanat veya düşünce eserinin, zayıf ve güçlü yönleri göz önünde bulundurularak gerçek değerini belirleme amacıyla yapılan inceleme sonucunun anlatıldığı yazı türüne “eleştiri (tenkit)”denir.

2. Bu metin için bir başlık yazınız.
Cevap: Şık Romanı, “Şık” O Kadar da Şık Değil

3. Metinde bahsedilen eser nedir? Yazarı kimdir?
Cevap: Eserin adı “Şık” Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 1888 yılında yazdığı bir romandır. “Şık” romanı, yazarın yazdığı ilk romandır.

4. Yazar “sayfaların arasında olmak” sözüyle ne anlatmak istemiştir?
Cevap: Yazar, okuduğu kitaptan etkilendiğini, okumayı bıraksa bile kitaptaki olayları düşünmeden edemediğini anlatmak için “sayfaların arasında olmak” sözünü kullanmıştır.

5. Yazar eserin hangi yönlerini beğenmemiştir?
Cevap: Yazar, romandaki karakterin çok abartıldığını düşünüyor. Karakterin o kadar da dikkat çekici ve etkileyici bir tarafının olmadığını belirtiyor. Kitabın, anlattığı döneme okuyucuyu çekemediğini, kitabın, okuyucuyu kendisine çekemediğini düşünüyor. Bunu da, güldürü unsurlarının abartılmasından kaynaklandığını ileri sürüyor.

B.

C.

• Ben maçın sonuna doğru yanımdaki çocuğu dürterek kalktım.
• Bu rüzgar bu mucizeli gemi ile insanı nerelere götürmez.
• Böyle bir siyaset, sabit ve payidar bir membadan çıkar.
• Kul Mustafa eydür çoştum,
Aşkın deryaya düştüm.
• Dadaloğlu’nun, sevdası var başımda,
Gündüz hayalimde, gece düşümde .
• Bilmez yalnız, yaşayanlar
Nasıl korku verir sessizlik insana.
• En küçük bir detayı bile atlamayacaksın.

Ç.

1. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan zarf fiillerden hangisi zaman anlamı taşır?
A. Ağlayarak yerinden kalktı.
B. Ses çıkarmadan salondan çıktı.
C. Akşam bize gelirken kestane al.
D. Gözlerini yana devirip bayıldı.

2. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili eklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A. Görülmemiş bir indirim yaptılar.
B. Bu seneki seçimlerde aday olmamış.
C. Can çıkmadan huy çıkmazmış.
D. Yanmamış kimse için öyle bir daha.

3. Karanlıklar dağılırken sükûn ürperdi.
Her vagonda coştu yanık yanık türküler.
Masum yüzlü nefercikler bakıp gülendi.
Ellerinde, parıldayan keskin süngüler!
Yukarıdaki dizelerde kaç fiilimsi vardır?
A. 2      B. 3       C. 4       D. 5

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A. Çakmağını nerede kaybettiyse bulamadık.
B. Gezmeye gitmeyi ne kadar çok istiyorsun.
C. Çocukları çok seven ihtiyar bir kadındı.
D. Kaçarken cebindeki paraları düşürmüş.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi tamlama içerisinde kullanılmıştır?
A. Keşke geleceğini önceden söyleseydin.
B. Roman yazmayı çok istiyordu.
C. Susmuş silahların gölgesinde yaşıyorlardı.
D. Beni her gün azarlayıp giderdi.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A. Trenle Çatalca’ya şöyle bir gidiş geliş…
B. Tren Kumkapı’ya yaklaşırken pencereden hafif bir serinlik geliyor.
C. Etrafıma bakınarak bir delik beşlik ar›yorum.
D. Arkamda ipincecik bir elbise, ayağımda bir yazlık iskarpin…

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil isimleşmiştir?
A. Senin yazdığın mektubu hâlâ saklıyorum.
B. Onun çizdiği resim yarışmada ikinci geldi.
C.Şehrimizin tarihî eserlerini gezen kafile nereden gelmiş?
D. Bahçeye ekilenlerin hepsi zamanından önce yeşerdi.

8. “Adam işe erkenden gelince kimseyi bulamadı.”
Aşağıdakilerden hangisinde bu cümlede kullanılan fiilimsi ile aynı türde olan bir fiilimsi yer almaktadır?
A. Sokağın başında duran çocuk nereye gideceğini şaşırdı.
B. Kitabın içine bırakılan notu gördün mü?
C. Küçük kız masaya oturup yemeğini yedi.
D. Karşıdan gelen adam aniden yere düştü.


8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız