6. Sınıf Öğün Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Okul

6. sınıf Türkçe Öğün Yayınları çalışma kitabı, sayfa 32, 33, 34, 35, 36, “Okul” dinleme metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.


» Metni dinlemek için oynat tuşuna basınız.


1. ETKİNLİK

Merhaba Ahmet. Buradan 500 metre kadar ileride sağında bir sokak olacak. İsmi Mercan Sokak. O sokaktan gir ve yaklaşık 200 metre kadar gidince karşına ana cadde çıkacak. O caddede sağa dön. Caddeyi takip et. Ay Kırtasiye çıkacak karşına. O kırtasiyenin sağındaki sokağa girince bizim okulu göreceksin. İyi günler…

2. ETKİNLİK

(Kelimeler alfabetik sıraya göre yazılmıştır, anlamları karşılarına verilmiştir)
alamana: Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan, tek veya iki direkli ve açık güverteli, büyük kayık.
devasa: Dev gibi, çok büyük.
kapasite: Bir şeyi içine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü.
kekremsi: Tadı az kekre olan.
örgüt: Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilat.
rektörlük: Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eden, yönetimden, eğitim ve öğretimin düzenli yürütülmesinden sorumlu profesör ve çalışanların bulunduğu bina.
revir: Okul, kışla vb. yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm.
rutubet: Nem.
sofa: Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol.
tünemek: Tabure, yüksekçe iskemle vb. üzerine oturmak.

3. ETKİNLİK

1. Cümlem: Bu kazanın kapasitesi 100 kg, daha fazla süt almaz.
2. Cümlem: Revirdeki hastaların hepsi huzur içinde uyuyordu.
3. Cümlem: Toplantı salonundaki kalabalığı görünce hemen bir iskemleye tüneyiverdim.
4. Cümlem: Önceki evleri çok rutubetli olduğu için taşınmışlar.

4. ETKİNLİK

Örnektir

Ben öğretmen olsaydım, önce yeni gelen öğrencileri bir araya toplayıp bir konuşma yapardım. Konuşmamda güler yüzlü ve güven verici olmaya dikkat ederdim. Okulu tanıtıp, okulda daha önce kalan öğrencilerin neler yaptıklarını ve şimdi nerede ne iş yaptıklarını örnekler  vererek anlatırdım. Her türlü sorunda bana başvurabileceklerini söylerdim. Her öğrenciyle tek tek ilgilenmeye çalışırdım.

5. ETKİNLİK

A.

[1] Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
[2] Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur.
[5] Konuşma çizgisinden önce konur.
[3] Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur.
[4]Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır.
[6] Hitap için kullanılan ifadelerden sonra konur.
Örnekler
1. Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam’
2. Şehre ancak yarın varabiliriz.
3. Olur, ben de sizinle geleyim.
4. O, güzel günlerine tekrar dönebilse.
5. Dışarıya baktı. Annesine,
– Hava bugün de güzel olacak, dedi.
6. Değerli arkadaşım, …

B.

1. Örneğim: Zaman, zaman, zaman… Ömrümü yiyip bitiren zaman…
2. Örneğim: Bizde çubuk tarçın bulunmaz, dedi Bakkal Recep.
3. Örneğim: Yamaçtan aşağı baktı ve kendi kendine,
– Şurdan atlayıversem, yuvarlansam özgürlüğe doğru, dedi.
4. Örneğim: Tamam, yarınki toplantıda bunların hepsini konuşalım.
5. Örneğim: Oku baban gibi, eşek olma.
6. Örneğim: Sevgili dedeciğim, …
7. Örneğim: Şurayı da paklayayım, sonra yemek yaparım, dedi.

6. ETKİNLİK