Nevruz Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 46-48-49-50, 
Nevruz metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Milli Kültürümüz Teması)


6. Sınıf Eksen Yayıncılık Nevruz Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Nevruz Metni Etkinlik Cevapları


Nevruz Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 46
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Aşağıya, “nevruz” kelimesinin çağrıştırdığı kelime ve kavramları yazınız.

» Bahar
» Bayram
» Ateş
» Dilek
» Müjde
» Bereket
» Neşe

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• “Nevruz”un ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Biliyorsanız açıklayınız.
Nevruz Farsçada “Yeni Gün” anlamına gelir. Günümüzde baharın ilk günü anlamına gelir.

• Nevruz Bayramı yıl içinde ne zaman kutlanmaktadır?
Mart ayının 21’inde kutlanır.

• Nevruz Bayramı’yla ilgili neler biliyorsunuz?
Nevruz, Türklerin (Göktürklerin) Ergenekon’dan demirden dağı eritip çıkmalarını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eder. Her yıl Mart ayının 21’inde kutlanır. Bu bayramda ağaçlara ip bağlanıp dilek dilenir, insanlar toplanır ve eğlenirler, ateş üzerinden atlarlar.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Metinde Nevruz ile ilgili bilgiler veriliyor olabilir.


Nevruz Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 48
⇓⇓⇓


4. ETKİNLİK

a. “Nevruz” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.
b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.
c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.
ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “ ” işareti koyunuz.

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

4. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterlerinize istediğiniz konuda bir olay yazısı yazınız.

Bu etkinlikte daha önceden kutladığınız bir Nevruz gününden hareketle bir hikaye yazabilir veya bir hatıranızı anlatabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. “Nevruz” kelimesi nasıl meydana gelmiştir? Kelimenin anlamı nedir?
Farsça “nev” ve “ruz” kelimelerinin bir araya gelmesiyle meydana gelmiştir. Kelimenin anlamı “Yeni gün” dür.

2. “Nevruz” kelimesinin kökeni nedir?
Farsça “nev” ve “ruz” kelimeleridir.

3. “Nevruz”, ülkemizde başka hangi adlarla anılmaktadır?
“Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Navrız, Noruz, Mart Dokuzu, Gün Dönümü, Yılsırtı, Yumurta Bayramı

4. “Nevruz’un kişi ve toplumların aidiyet duygusunu geliştirdiği söylenebilir mi? Açıklayınız.
Söylenebilir. Bayramlar  bireyleri ve toplulukları yakınlaştırarak bütünleştiren, unutulmaya
yüz tutmuş değerleri yeniden gün yüzüne çıkaran ve gelecek kuşaklara aktaran ortak kültür bağlarını oluşturur. Böylece kişi bir topluma ait olduğunu ve o toplumun özelliklerine sahip olduğunu hatırlar.

5. Metinde, Nevruz’un nesilden nesile iletişimin en güzel örneklerinden biri olduğunun nedeni, nedenleri olarak ne, neler sunulmuştur?
Nevruz bayramı ve kutlamaları, Anadolu’da sözlü kültürün, toplumsal uygulama ve ritüellerin,
doğa ve evrene ilişkin bilgi ve deneyimlerin nesilden nesile aktarıldığı en uygun ortamlardan birini oluşturmaktadır

6. Metinde, Nevruz Bayramı’yla ilgili hangi geleneklerden bahsedilmiştir?
Temizlik, renkli, kıyafetler giyilmesi, uçurtma uçurulması, çeşitli renklerde yumurtaların tokuşturulması, insanların ateş etrafında toplanması ve ateş üzerinden atlaması.

7. Nevruz’un UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’nın Temsili Listesi’ne 2009 yılında ortak dosya olarak kaydettirilmiş olması niçin önemlidir?
Farklı diller konuşan, farklı dinlere inanan ve farklı etnik kökenlerden gelen
toplumlar arasında kültürel diyalog, saygı ve anlayış ortamının geliştirilmesi çalışmalarına katkı sağladığı için önemlidir.

8. Nevruz Bayramı’nın önemli bir bayram olduğu metindeki hangi ifadelerden, açıklamalardan anlaşılmaktadır?


Nevruz Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 49
⇓⇓⇓


7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Metinde yazar Nevruz ve Nevruz Bayramı hakkında bilgi veriyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Nevruz ve Nevruz Bayramı hakkında okuyucuyu bilgilendirmek.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?
Nevruz Bayramı’nın Türk dünyasında önemli bir bayram olduğu.

8. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Nevruz” başlığını kullanmış olabilir?
Metinde Nevruz hakkında bilgi verdiği için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Uygundur. MEtinde Nevruz hakkında bilgi verilmiştir.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Nevruz başlığını kullanırdım.

9. ETKİNLİK

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde belirlenen grup üyeleriyle bir araya gelerek bir küme oluşturunuz. Getirdiğiniz A3 ebadındaki kâğıda iş birliği içinde “nevruz” konulu bir afiş hazırlayınız.

Bu çalışma için sınıfa getirdiğiniz boya kalemlerini de kullanınız. Çalışma tamamlanınca hazırladığınız afişi sınıfın duvarlarından birine veya yazı tahtasına asınız. En beğenilen afişi oylamayla belirleyiniz (grupların kendi afişlerine oy vermemesi koşuluyla).

Bu etkinlik sınıfta grupça yapılacaktır.

10. ETKİNLİK

Verimli, sağlıklı bir tartışma ortamında, sınıfta “millî ve dinî bayramların önemi” ile ilgili bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmadan elde edilen sonuçları önce tahtaya, daha sonra defterlerinize yazınız.

Tartışmanızda aşağıda bağlantısı verilen araştırma konusundan faydalanabilirsiniz.

Milli ve Dini Bayramların Önemi


SONRAKİ METNİN İŞLENİŞİNE HAZIRLIK

Sonraki metin işlenişinin “Konuşma” bölümünde gerçekleştirmek üzere “türkülerimizin kültürümüzdeki yeri, önemi” konulu bir konuşma yapmaya hazırlanınız.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz araştırma yazısından faydalanarak konuşmanızı hazırlayabilirsiniz.

Türkülerimizin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi


2018-2019 Ortaokul 6. sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 46-48-49-50, 
Nevruz metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin TıklayınYorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!