Mustafa Kemal’in Kağnısı Dinleme Metni Cevapları (7. Sınıf Dersdestek)

Mustafa Kemal’in Kağnısı dinleme metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 122-123-124-125-126-127
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

Mustafa Kemal'in Kağnısı Dinleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Mustafa Kemal’in Kağnısı Dinleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Mustafa Kemal’in Kağnısı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 122

Metne Hazırlanalım

➜ Kurtuluş Savaşı’nda kadın erkek, genç yaşlı demeden tüm halkın düşmanla mücadele etmesi sizde hangi duyguları uyandırıyor?

(örnek)

Gurur ve minnet duygularını uyandırıyor. Halkımızın gösterdiği fedakarlık nedeniyle kendimi ülkeme borçlu hissediyorum. Böyle insanlara sahip bir milletin çocuğu olarak gurur duyuyorum.

Konuşalım

➜ Aşağıda Millî Mücadele Dönemi’ne ait bazı görseller verilmiştir. Görsellerden ve izlediğiniz “Kurtuluş Savaşı Kahramanı Kara Fatma” videosundan hareketle Millî Mücadele Dönemi’nde Türk kadınının üstlendiği rolü arkadaşlarınızla değerlendiriniz.

Türk kadını milli mücadele döneminde çok önemli bir rol üstlenmiştir. Savaşta birebir düşmanla çarpışmayan Türk kadını, düşmanla mücadele eden askerlerimize varını yoğunu, hatta canını ortaya koyarak destek olmuştur. Cepheye cephane taşıma, yaralıların bakımlarını yapma, erzak ve giyecek bulma gibi işlere koşturarak savaşın kazanılmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir.

Mustafa Kemal’in Kağnısı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 123

Söz Varlığım

➜ Aşağıdaki tabloda verilen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını ne kadar bildiğinizi uygun kutucukları işaretleyerek belirleyiniz.

İşaretlemeleri siz yapabilirsiniz.

➜ Yaptığınız işaretlemelerden yararlanarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap: 

Aşağıda kelimelerin sözlük anlamları verilmiştir.

kağnı: İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası

gıcırtı: Sert nesnelerin birbirine sürtünmesi sonucu çıkan sesin adı, gıcır gıcır

yeğni: Ağır olmayan, hafif

çarık: İşlenmemiş sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı

yığılmak: Düşmek, yıkılmak, kendini tutamayıp çökmek

evvel: İlk, önceki, geçmiş

kına: Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz

nam salmak: Ününü her yana yaymak

yel: Rüzgâr

Mustafa Kemal’in Kağnısı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 124

Hangi Anlamı Kazanmış ?

➜ Aşağıda dinlediğiniz şiirden dizeler verilmiştir. Altı çizili kelimelerin bu dizelerde kazandığı anlamın bulunduğu kutucuğu işaretleyiniz. Bu kelimeleri, verilen diğer anlamlarını karşılayacak şekilde birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

Kocabaş’ın yerine koştu kendini Elifçik. → Hayvanı çekeceği arabaya, sabana vb.ne bağlamak.

Cümlelerim:

» Elemanları işe koşup kendi akşama kadar bilgisayar oyunu oynuyor.

» Küçük çocuk kediden korkunca annesine doğru koştu.

» İki haftadır bu işin peşinden koşuyorum.

Ta gerilerden başka kağnılar yetişti geçti gacır gucur. → Ulaşmak, varmak.

Cümlelerim:

» Oğlu Ahmet de yetiştiğine göre artık emekli olma vakti gelmiş.

» Yetmez dediğin bir tencere yemek bütün misafirlere yetişti.

» Halime hanım bütün bu işlere tek başına yetişiyor.

Mustafa Kemal’in Kağnısı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 125

Ben de Soruyorum

➜ Dinlediğiniz şiirle ilgili iki soru hazırlayıp sınıf arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap: 

1- Elif’in geceleyin kağnısıyla yolda olmasının sebebi nedir?

2- Elif, niçin Kocabaş’ın ölmesinden korkmaktadır?,

Konuyu ve Ana Duyguyu Belirleyelim

➜ “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirinin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz.

Cevap: 

Konu: Milli Mücadele’de Türk kadınının fedakarlığı

Ana duygu: Vatan sevgisi, azim ve fedakarlık.

Sözdeki Sanat

“Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına / Alını yeşilini kapmıştı, geçirmişti.” “Kocabaş yığıldı çamura / Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar” dizelerinde hangi söz sanatları kullanılmıştır? Açıklayınız.

Cevap: Kişileştirme, abartma

Ben Olsam

➜ Şiirin son bölümünde Elif’in karşılaştığı sorun nedir? Elif, yaşadığı sorunu nasıl çözmüştür? Siz olsaydınız o dönemin koşullarında bu sorunu nasıl çözerdiniz?

Cevap: Kocabaş ölünce kağnı durmuştur. Elif de kağnıyı çekmek için kendini Kocabaş’ın yerine koşmuştur. O dönemin koşullarında Elif’in bulduğu çözümden daha iyi bir çözüm yoktur.

Elif Kimdir ?

➜ Şiirde adı geçen Elif, kimleri temsil etmektedir? Kurtuluş Savaşı ve Türk halkının mücadelesi ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Elif, Milli Mücadele dönemindeki Türk kadınlarını temsil etmektedir. Kurtuluş Savaşı, kadın erkek, genç yaşlı tüm vatandaşlarımızın vatanımızı kurtarmak için canla başla çalıştığı, türlü fedakarlıklar yaptığı, kahramanlıklar gösterdiği şanlı bir mücadeledir.

Mustafa Kemal’in Kağnısı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 126

Farklı Bir Başlık

➜ Dinlediğiniz şiire aşağıdaki gibi farklı başlıklar önerilmiştir. Sizce hangi başlık bu metne daha uygundur? İşaretleyiniz.

Cevap: 

(X) Elif’in Kağnısı (   )Mustafa Kemal

➜ İyi bir başlık metnin içeriğini yansıtmalı, kısa ve etkili olmalıdır. Peki, siz bu şiire nasıl bir başlık verirdiniz?

Cevap: 

Yığıldı Kocabaş

Karşılaştıralım

➜ “Kurtuluş Savaşı Kahramanı Kara Fatma” videosu ile dinlediğiniz “Mustafa Kemal’in Kağnısı” şiirini şahıs kadrosu, mekân, zaman ve içerik yönünden karşılaştırınız.

Cevap: 

Kurtuluş Savaşı Kahramanı Kara Fatma

Şahıs kadrosu: Fatma Seher Erden (Kara Fatma), Binbaşı Ahmet Bey

Mekan: Savaş cepheleri

Zaman: Milli Mücadele Dönemi

İçerik: Kara Fatma’nın Milli Mücadele dönemindeki kahramanlıkları

Mustafa Kemal’in Kağnısı

Şahıs kadrosu: Elif

Mekan: Cephe’ye giden yol

Zaman: Milli Mücadele Dönemi

İçerik: Elif’in cepheye cephane taşırken yaptığı fedakarlık

O Günü Anlamak

➜ Aşağıda “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerini Anma Günü” ile ilgili bir görsel verilmiştir. Zaferlerle sonuçlanan bu mücadeleyi günümüzde bu şekilde yaşatmak sizlere neler hissettiriyor? Görseli inceleyerek duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

(örnek)

Mücadelenin bir abide ile yaşatılması, tarihimizi unutmamamız için uygundur fakat yeterli değildir. Geçmişte atalarımızın yaptığı kahramanlıkları, fedakarlıkları yüreğimizde yaşamamız gerekir. Geçmişimizle gururlanmak yetmez. Atalarımıza, Türk milletine layık birer vatan evladı olarak çok çalışmak, vatana karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek bizim görevimizdir.

Mustafa Kemal’in Kağnısı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 127

Fedakârlık Deyince

➜ Aşağıda verilen metni okuyunuz. Çanakkale Savaşı’nda Türk kadınının gösterdiği fedakârlıkla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yazınız.

(örnek)

Savaş boyunca Türk kadını daha ziyade cephe gerisinde aktif bir rol üstlenmiştir. Sağlık hizmetlerinin sağlanmasında, askerlerin kılık-kıyafet ihtiyacının karşılanmasında, yardım toplanmasında ve halkı milli mücadele için ikna etme gibi önemli hizmetlerde bulunmuşlardır. Bu hizmetler, en az cephede savaşan askerlerimiz kadar, hatta daha da önemlidir. Eğer kadınlarımızın desteği olmasaydı belki de bu kadar şanlı zaferler kazanamazdık. Eşlerini, evlatlarını, hayatlarını feda edip var güçleri ile ellerinden gelen her şeyi yapan Türk kadınına çok şey borçluyuz.

Ben Yardım Etsem !

➜ Siz de Elif gibi cepheye yardım götüren bir vatandaş olsaydınız hangi ulaşım aracını kullanırdınız? Cepheye götürdüğünüz malzeme ne olurdu?

(örnek)

Ben bisiklet kullanırdım. Bisikletin arkasına bağladığım iki tekerlekli römork ile cepheye yiyecek, içecek ve ilaç götürürdüm.

*** Mustafa Kemal’in Kağnısı Dinleme metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

7 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!