Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları

Mor Salkımlı Ev metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 10-13-14-15-16-17
(Erdemler Teması)

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları Sayfa 10

Metne Hazırlanalım

➜ Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanların ne gibi zorluklar yaşadığını düşünüyorsunuz?

Cevap: Yabancı bir kültüre sahip bir ortama uyum sağlamak, diğer insanlarla dil sorunu nedeniyle sağlıklı iletişim kuramamak, yerleşecek yer bulmak, iş bulmak gibi zorluklar yaşayabilirler.

➜ Ülkemize göç etmek zorunda kalan insanlara hangi kurum veya kuruluşların yardım ettiğini biliyor musunuz? Araştırınız.

Cevap:

İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi, Kızılay, Birleşmiş Milletler Türk Derneği, Mülteci Dayanışma Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yuva Derneği.

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları Sayfa 13

Söz Varlığım

➜ “Mor Salkımlı Ev” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Metinden yola çıkarak bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap:

tahsis etmek: Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırmak.

kristal: Kesme cam, billur

kerpiç: Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla

antika: Tarihsel bir döneme ait olan

“Dışarıda hafif bir rüzgâr esiyor.”, “Yıllarca birlikte yaşamışçasına birbirimizle kaynaşmıştık.” cümlelerindeki altı çizili kelimelerin kullanıldığı anlamları aşağıdaki kutucuklarda işaretleyiniz.

Cevap:

hafif

[   ] Tartıda ağırlığı az gelen.

[   ] Önemli olmayan.

[X] Gücü az olan, belli belirsiz.

kaynaşmak

[   ] Ayrılmayacak bir biçimde birleşmek.

[X] Uyuşmak, yakın ilişki kurmak.

[   ] Çok kalabalık ve hareketli olmak.

➜ Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelime gruplarının yerine, cümlenin anlamına uygun başka kelimeler yazınız.

Konu komşu toplanmış, hep birlikte onların gelişini seyrediyordu.

Cevap: Herkes toplanmış, hep birlikte onların gelişini seyrediyordu.

Ertesi gün mahallenin yaşlı başlı kişileri bir araya gelip bu zavallı aileye ne gibi yardımların yapılabileceğini konuşmaya başladılar.

Cevap: Ertesi gün mahallenin ihtiyarları bir araya gelip bu zavallı aileye ne gibi yardımların yapılabileceğini konuşmaya başladılar.

Çoğu kez caddeden sıra sıra askerler, askerî araçlar geçerdi.

Cevap: Çoğu kez caddeden sıraya dizilmiş askerler, askerî araçlar geçerdi.

Kerpiç evlerin temellerini bile sarsan tanklar büyük bir gürültüyle geçerken kalbim küt küt atardı.

Cevap: Kerpiç evlerin temellerini bile sarsan tanklar büyük bir gürültüyle geçerken kalbim hızlıca atardı.

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları Sayfa 14

Hikâye Haritası Oluşturuyorum

➜ “Mor Salkımlı Ev” metninin hikâye haritasını oluşturunuz.

Cevap:

Şahıs ve Varlık Kadrosu

Komşu nine, yazar, göç eden aile, mahalle sakinleri, Fındık adlı köpek

Olayın Geçtiği Zaman

Geçmiş Zaman

Anlatıcı

Yazar (1. kişi)

Olayın Geçtiği Mekan

Mor salkımlı ev ve evin bulunduğu mahalle

Hikayedeki Olay Örgüsü

Makedonya’dan göç etmek zorunda kalan bir aileye tüm mahalle kucak açar ve onlara yardım ederler.

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ “Mor Salkımlı Ev” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Mor salkımlı evin mimarisi nasıldır? Evin içi nasıl anlatılmaktadır?

Cevap: İki katlıdır. Her iki katta toplam sekiz oda bulunmaktadır. Odaların duvar ve tavanlarında rengarenk oyma resimler vardır. Her odada gece lambaları ve avizeler vardır.

2. Mor salkımlı evin üst katına taşınan aileye mahalle halkı niçin yardım ediyor? En büyük yardımı kim yapıyor?

Cevap: Göç etmek zorunda kalan aileler yardıma muhtaçtır. Mahalleli bunun için yardım etmek istiyor. En büyük yardımı mor salkımlı evin sahibi komşu nine yapıyor.

3. Mor salkımlı eve ilk girdiğinde çocuğa neler ilginç geliyor?

Cevap: Evin iç düzeni, antika eşyalar ilginç geliyor.

4. Komşu nine çocuğu neden çok seviyor?

Cevap: Çocuk komşu ninenin tüm işlerinde yardımcı olduğu için.

5. Komşu nine, çocuktan yeni gelen ailenin çocukları için neler istiyor?

Cevap: Onlarla iyi arkadaşlık etmesini, onlara Türkçe öğretmesini istiyor.

Anlayalım – Düşünelim

➜ Komşu nine aileyi evinin üst katına almasaydı bu aile hangi zorluklarla karşılaşabilirdi? Söyleyiniz.

Cevap: Aile başka memleketten göç ettiği için burada tanıdıkları kimse yoktur. Bu nedenle kalacak yerleri de yoktur. Komşu nine evini vermeseydi bu aile sokakta kalmak zorunda kalacaktı. Sokakta kaldıkları için düzenli bir hayatları olmayacak, soğuk havalarda hastalanacaklardı.

Konuyu ve Ana Fikri Belirleyelim

➜ “Mor Salkımlı Ev” adlı metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

Cevap:

Konu: Makedonya’dan göç etmek zorunda kalan bir aileye mahallelinin yardım etmesi.

Ana fikir: Toplumsal yaşamda komşuluk ve yardımseverliğin önemli bir yeri vardır.

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları Sayfa 15

Sözcüklerle Resim Çizelim

➜ Siz de okuduğunuz metinden ve görselden hareketle “Mor Salkımlı Ev”in betimlemesini örnekteki gibi yapınız.

Cevap:

MOR SALKIMLI EV

Ev iki katlıydı.

Duvarları ve tavanları rengarenk oyma resimlerle süslüydü.

Oyma dolaplarının içinde kristal yemek ve reçel takımları vardı.

Zemin kata mermer merdivenlerden giriliyordu.

Geniş kerpiç duvarları iki insan boyundaydı.

Yardımcı Fikirler Neler?

➜ Okuduğunuz metne ait yardımcı düşüncelerin bulunduğu kutucuğa “✔” işareti koyunuz.

Cevap:

[] Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanların ihtiyaçlarından biri barınmadır.

[] İnsanlar ihtiyaç sahiplerine kendi imkânları ölçüsünde yardım eder.

[   ] Ülkelerinden göçmek zorunda kalan kişilere yardım etmek vatandaşlık görevidir.

[   ] Göç eden vatandaşlar yerleştikleri ülkelerin kültürlerine alışamaz.

[] Ülkelerinden göçmek zorunda kalan insanların dil öğrenmelerini sağlamak onlara yapılabilecek bir yardımdır.

Çözüm Üretelim

➜ Ülkesinden göç etmek zorunda kalan insanların yaşadığı sorunlardan biri barınmadır. Sizin bu insanların barınma sorununa çözüm önerileriniz nelerdir? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap:

(örnektir)

Devletimiz göç etmek zorunda kalan aileler için toplu konutlar yapabilir. Kendilerini toparlayana kadar bu konutlarda ücretsiz kalabilirler.

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları Sayfa 16

Fiillerin Anlam Özellikleri Neler?

➜ Aşağıda verilen cümlelerdeki fiilleri anlam özelliklerine göre gruplayarak ilgili kutucuklara yazınız.

1. Dışarıda hafif bir rüzgâr esiyor, yapraklar hışırdıyor, dallar birbirine vuruyordu.
2. Oyma dolapların içindeki yemek ve kristal reçel takımları insanların gözlerini kamaştırıyordu.
3. Bu bölgede çiçekler ilkyazdan sonbahara kadar durmadan açar.
4. Onun her türlü işini ben yaptığım için beni çok seviyordu.
5. Bir de mahalle çeşmesinden günde iki üç kez taze su götürürdüm.
6. Ben de köpeği Fındık ile bahçeyi boydan boya dolaşırdım.
7. Sonra dut ağacına tırmanır, kışlaya giden yolu saatlerce seyrederdim.
8. Uzun süre yağmurda bekleyen bisikletim paslanmıştı.
9. Tadını hâlâ damağımda duyuyorum.
10. Biz de buna karşılık özenle baktığı çiçekleri hemen her gün suluyor, etraflarında biten otları ayıklıyorduk.

Cevap: 

İş Fiili

 • seviyordu
 • götürürdüm
 • dolaşırdım
 • seyrederdim
 • duyuyorum
 • suluyor
 • ayıklıyorduk

Oluş Fiili

 • kamaştırıyordu
 • paslanmıştı

Durum Fiili

 • esiyor
 • hışırdıyor
 • vuruyordu
 • açar

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları Sayfa 17

Hikaye Yazalım

➜ “Mor Salkımlı Ev” metninde oluşturduğunuz hikâye haritasını hatırlayınız. Hikâyeyi oluşturan unsurlar ile aşağıdaki yönergeleri kullanarak defterinize serbest yazma stratejisine uygun bir hikâye yazınız.

Aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz hikayeyi örnek alabilirsiniz.

Eksilmeyen Para

*** Mor Salkımlı Ev metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

1 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!