8. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Milli Kültür Teması Tema Sonu Değerlendirme


8. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 82-83-84, Milli Kültür Teması Tema Sonu Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Milli Kültür Teması Tema Sonu Değerlendirme

Milli Kültür Teması Tema Sonu Değerlendirme

A.

1- Metnin Ana Fikri: Anadolu’yu tamamıyle tanımak için türküleri anlamak yeterlidir.

2- Yazar “Türküler Anadolu’nun yanık yüreği, atan damarıdır.” sözüyle türkülerin, Anadolu insanın duygularını en iyi yansıtan değerler olduğunu anlatmak istemiştir.

3- Türkülerde, umutsuz aşklar, gurbet acıları, özlemler, duygular, yiğitlikler, kıskançlıklar gibi konular yer almaktadır.

4- Metinde yararlanılan söz sanatları: Benzetme, kişileştirme.

5- Türküler, Anadolu insanının sosyal yaşantısını yansıttığı için sosyal roman olarak nitelendirilmiştir.

6- Metne Uygun Başlık: Anadolu’nun Sesi

B.

Yardımcı Öğeler Kullanılan Cümleler: 2. cümle, 3. cümle, 5. cümle

C.

  1. Cümle: etken/geçişli
  2. Cümle: etken/geçişsiz
  3. Cümle: etken/geçişli
  4. Cümle: edilgen/geçişsiz
  5. Cümle: edilgen/geçişsiz

Ç.

1- Doğru Cevap: D

2- Doğru Cevap: B

3- Doğru Cevap: A

4- Doğru Cevap: C

5- Doğru Cevap: A

6- Doğru Cevap: D

7- Doğru Cevap: B


8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız
+ +