8. Sınıf Dikey Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Milli Kültür Teması Tema Sonu Değerlendirme


8. sınıf Dikey Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 107-108-109, Milli Kültür Teması Tema Sonu Değerlendirme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Milli Kültür Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları

Milli Kültür Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları

1. SORU

Şair türküleri, insanlardan daha umutlu, daha kederli, daha uzun ömürlü olduğu için insanlardan çok seviyor.

2. SORU

Her iki şiirde de türkülere olan hayranlık anlatılmaktadır.

3. SORU

Şiirin ana duygusu türkülere olan hayranlıktır.

4. SORU

Anonimdir, zaman ve yer belli değildir. Olağanüstü özellikler taşır. → MASAL

Sahnede canlandırılmak üzere yazılan metinlerdir. Meddah, Karagöz gibi geleneksel türleri vardır. → TİYATRO

Ünlü kişilerin yaşam öykülerinin anlatıldığı metinlerdir. → BİYOGRAFİ

5. SORU

Milli kültür, bir toplumun yaşamını şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Bir toplumun yaşantısı hakkında bilgi sahibi olabilmek için o toplumun milli kültür öğelerine bakmak yeterlidir. Milli kültür bir nevi toplumun kimlik kartıdır.

6. SORU

Milli kültür kavramı içinde yer almayanlar

  • moda
  • market
  • teknoloji

7. SORU

Masal tekerlemesi olan paragraf

[X] Az gittim, uz gittim dere tepe düz gittim. Bir de baktım ki bir arpa boyu yol gitmemişim.

8. SORU

Kızım, ilk göz ağrım, seni çok özledim. → Virgül, cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konmuştur.

Bütün okullar-bizim okul hariç- eylülde açılıyor. → Kısa çizgi, cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konmuştur.

9. SORU

Sağ taraftaki kız -mavi gözlü olan- sürekli konuşuyor, susmak bilmiyordu.

10. SORU

“İstemem dünyanın saltanatını Süslü giyimini Arap atını.” 
Dünyanın saltanatını, süslü giyimini, arap atını istemem.

“Bir gece misafirim olsan yeter,
Dolar odama lavanta kokusu;
Soğur sevincinden sürahide su.
Ay pencerede durup durup güler.” 
Bir gece misafirim olsan yeter.
Lavanta kokusu odama dolar.
Sürahideki su sevincinden soğur.
Ay pencerede durup durup güler.

11. SORU

m-k-t-s-d-c-cumleler

12. SORU

söylemek
Sana bu işin olmayacağını söyledim. (Etken)
Sana bu işin olmayacağı söylendi. (Edilgen)

dinlemek
Salondakiler konuşmacıyı dikkatlice dinlediler. (Etken)
Konuşmacı dikkatlice dinlendi. (Edilgen)

kovmak
Esnaf, çarşının ortasında bağırıp duran adamı kovdu. (Etken)
Çarşının ortasında bağırıp duran adam kovuldu. (Edilgen)

13. SORU

(Y) “Öykü yazmanın yetenekle ilgisi vardır.” cümlesi fiil cümlesidir. (İsim cümlesidir.)
(D) “Verdiğin öğütler benim için çok değerli.” cümlesi isim cümlesidir.
(D) “Ancak okuyarak ve yazarak da yazma becerimizi geliştirebiliriz.” cümlesi fiil cümlesidir.
(Y) “Elimde olsa bütün dünyayı dolaşırdım.” cümlesi isim cümlesidir. (Fiil cümlesidir.)
(Y) “Eylül ilk psikolojik romandır.” cümlesi fiil cümlesidir. (İsim cümlesidir.)


8. Sınıf Dikey Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın