Meşe ile Saz Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 92-93-94-95-96-97, Meşe ile Saz metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


mese-ile-saz

Meşe ile Saz Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

Her iki karikatürde de kendini büyük gören, kendini hep öven kişilerin başına gelenler anlatılmaktadır.

2. ETKİNLİK

a.

 1. Cümle: bora
 2. Cümle: fırtına
 3. Cümle: kasırga
 4. Cümle: meltem
 5. Cümle: karayel
 6. Cümle: seher yeli

b.

mese-ile-saz-bulmaca

c. 

Benzer Yönleri: Bütün rüzgarlar doğal olarak oluşur. Bu rüzgarlar birşeyleri hareket ettirebilirler.

Farklı Yönleri: Bora, fırtına, kasırga ve karayel, sert esen rüzgarlardır. Yıkıcı etki gösterebilirler. Meltem ve seher yeli hafif esen rüzgarlardır. Yıkıcı etki göstermezler. Bora fırtına, fırtına, kasırga ve karayel ya yağmurla gelir ya da arkalarından yağmur getirirler. Meltem ve seher yeli yağmur getirmezler.

ç.

Cümleler

 • Sabahları erken kalkarsanız, seher yelinin verdiği huzuru tadabilirsiniz.
 • Akşama doğru esmeye başlayan meltem, sanki bir anne eli gibi başımı okşuyordu.
 • Sizin o fırtınadan sağ kurtulmanız tam bir mucize.

3. ETKİNLİK

a.

 1. Olay: (Yaşlı adam…) beli bükülmek
 2. Olay: (Kedi, yeni doğmuş…) kanat germek
 3. Olay: (Çok çalışarak…) hakkından gelmek
 4. Olay: (Genç kadının…) boyun eğmek

b. 

Cümleler

 • Dedenin beli bükülmüş, artık çalışmaması gerekir.
 • Eğer anneleri onlara kanat germeseydi, çocuklar şimdi sokaklarda sürünürlerdi.
 • O kadar işin hakkından gelmesi bizi oldukça şaşırttı.
 • Her ne kadar istemesek de bu zalim adamın söylediklerini yerine getirmiş, ona mecburen boyun eğmiştik.

4. ETKİNLİK

b. 

“beli büküldü” kelime grubu, eğilmek ve gücünü kaybetmek anlamlarında kullanılmıştır. Aynı kelime grubunun farklı anlamlarda kullanılmasının sebebi anlam kayması (mecaz) söz konusudur.

c.

mumla aramak
Cümleler
– Onun değerini bilmezsen ileride onu mumla arasın.
– Elektrikler kesilince eşyalarımı mumla aramak zorunda kaldım.

keçileri kaçırmak
Cümleler
– Söylediği yalanlar yüzünden keçileri kaçırmak üzereyim.
– Çoban uyuyup keçileri kaçırınca bütün köy keçileri aramak için etrafa dağıldı.

başvurmak
Cümleler
– Sınava girmek için Cuma gününe kadar idareye başvurmalısın.
– İşin içinden çıkamayınca babasına başvurdu.

5. ETKİNLİK

a.

Yer ve Zaman: Su kenarı , günlerden bir gün.
Şahıs ve Varlık Kadrosu: Meşe ile Saz
Konu: Kibir
Olay: Büyüklüğüne ve sağlamlığına güvenip zayıf ve çelimsiz saza acıyıp kibirlenen meşe ağacının sert bir rüzgarla yıkılması.
Ana Fikir: Asla kendimizi üstün görüp kibirlenmemeliyiz.

b. 

Meşenin Kişilik Özelliği: Kibirli, kendini üstün gören, kendini beğenmiş.
Sazın Kişilik Özelliği: Kendini bilen, büyüklenmeyen, mütevazi.

6. ETKİNLİK

Sırasıyla soruların cevapları:

 • 1, 5, 11
 • 1
 • 11
 • 2, 3
 • 4
 • 1, 3 , 7, 9
 • 6, 11
 • 5, 6
 • 8
 • 10
 • 9

7. ETKİNLİK

b.

Altı çizili kelimeleri yazılışındaki fark cümle içinde büyük harle başlamaları. Bu farkın sebebi, büyük harfle başlayan kelimelerin özel isim olmasıdır.


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!