Mazhar Osman Uzman Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 204-205-206-204-208, Mazhar Osman Uzman metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf MEB Yayınları Mazhar Osman Uzman Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf MEB Yayınları Mazhar Osman Uzman Metni Etkinlik Cevapları


⇒ Mazhar Osman Uzman Metni Cevapları Sayfa 204 ⇐

1. ETKİNLİK

Metinde geçen kelimelerin bazı harfleri aşağıda verilmiştir. Bu kelimeleri örnekteki gibi tamamlayarak anlamlarıyla eşleştiriniz.

1. Kışla
2. Çağdaş
3. Nihayet
4. Konferans
5. Psikiyatri
6. Hücre
7. Ordinaryus
8. Başhekim
9. Profesör

[7] Türk üniversitelerinde 1960 öncesinde, en az beş yıl profesörlük yapmış, bilimsel çalış-
malarıyla kendini tanıtmış öğretim üyeleri arasından seçilerek bir kürsünün yönetimiyle
görevlendirilen kimselere verilen unvan.

[5] Ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi
etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.

[1] Askerlerin toplu olarak barındıkları yapılar bütünü.

[6] İnce bir zar içindeki protoplazma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev
bakımlarından en küçük birliği, göze.

[4] Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla yapılan konuşma.

[3] Son, sonunda.

[9] Yükseköğretim kuruluşlarında en üst aşamada olan öğretim üyesi.

[2] Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır.

[8] Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, başdoktor.

[   ] Organizmada hastalığa yol açan bir mikrobun genel veya yerel gelişmesi, yayılması.


⇒ Mazhar Osman Uzman Metni Cevapları Sayfa 205 ⇐

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde Mazhar Osman, Türk tıp tarihi açısından hangi çalışmaları yaparak topluma faydalı bir bilim insanı olmuştur?

Pskiyatri alanında çalışmalar yapmıştır. Türkiye’nin ilk modern ruh sağlığı hastanesini kurmuştur. Türkiye’deki ruh ve sinir hastalıklarına modern yaklaşımların öncüsü olmuştur. 5 Mart 1920’de Yeşilay Cemiyeti’ni kurmuştur. seroloji, nöro-patoloji, deneysel psikoloji laboratuarları oluşturarak Türkiye’de nöro-psikiyatri dalının kurulmasına öncülük etmiştir.


⇒ Mazhar Osman Uzman Metni Cevapları Sayfa 206 ⇐

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden ve daha önceki bilgilerinizden hareketle biyografi türünün özelliklerini örnekteki gibi yazınız.

1. Yaşamı yazılan kişinin kendisi tarafından değil, onunla ilgili araştırma yapan, bilgi ve belgelere ulaşan veya onun yaşamına yakından tanıklık etmiş kişiler tarafından kaleme alınır.

2. Tarafsız ve gerçekçi olunmalıdır. Bilgi, belge, tanık ve kanıtlara dayandırılmalıdır.

3. Kronolojik sıra izlenebilir. Kişi tüm yönleriyle tanıtılır. Kişinin önemi, değeri, benzerlerinden farkı belirlenmelidir.

4. Öznel bir tutum izlenmemeli, kişiyi övme ya da yermelerden uzak durulmalıdır.

5. Açık ve sade bir dil kullanılmalıdır.

4. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerden gerekçelerle ve kanıtlarla desteklenebilen görüşleri örnekteki gibi işaretleyiniz.

[] Mazhar Osman 1884’te bugün Yunanistan topraklarında bulunan Dedeağaç’ın Sofular köyünde doğdu.
[   ] Bu iyi kalpli doktor sadece hastanedekilere değil sokaktaki zavallı akıl hastalarına da el uzattı.
[] Mazhar Osman’a Bakırköy’de artık kullanılmayan Reşadiye Kışlası’nı hastane yeri olarak verdiler.
[] Okuldan 1904 yılında doktor yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.
[   ] Mazhar Osman geniş bir hastaneye taşınmak istiyordu.
[] Mazhar Osman, ilk ve ortaokulu Kırklareli’ de okudu.


⇒ Mazhar Osman Uzman Metni Cevapları Sayfa 207 ⇐

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili zamirlerin (adılların) hangi amaçla kullanıldığını bularak örnekteki gibi yazınız.

(5) Ben sana mecburum, bilemezsin.
(6) Bunu yazmak için çok araştırma yaptım.
(1) Ünlülerden hangisini tanıtacağız?
(7) Bu oyunu biz kendimiz yazdık.
(4) Onu icat edebilmek için çok çalıştı.
(4) Yaprak döker bir yanımız.
(3) Tabağıma ötekinden de koyar mısın?
(2) Yer çekimini ilk kez kim keşfetti?
(1) Benim şiirim arkadaşımınkinden daha uzun.
(4) Kimileri telefonda kendini tanıtmıyor.
(5) Yardımları için ona teşekkür etti.

1. İsimlerin yerini soru yoluyla
tutan kelimeler için kullanılmıştır.
2. Tam ve açıkça belli olmayan
varlıklar için kullanılmıştır.
3. Anlamı güçlendirmek ve
pekiştirmek için kullanılmıştır.
4. Varlıkların yerini işaret yoluyla
göstermek için kullanılmıştır.
5. Şahısların yerini tutan
kelimeler için kullanılmıştır.
6. Ek hâlinde olup ismin hangi şahsa ait
olduğunu belirtmek için kullanılmıştır.
7. Ek hâlinde olup cümlede daha önce
geçmiş bir ismin yerine kullanılmıştır.


⇒ Mazhar Osman Uzman Metni Cevapları Sayfa 208 ⇐

6. ETKİNLİK

Bilim, sanat ya da spor alanında yaptığı çalışmalarla adını duyurmuş başarılı bir ismi araştırarak biyografisini yazınız. Biyografinizi araştırdığınız kişinin fotoğrafıyla destekleyiniz ve kısa bir sunum yapınız.

Aşağıdaki linklerde bazı başarılı insanlar için araştırma yazıları bulunmaktadır. Seçtiğiniz bir insanı bu yazılardan yararlanarak biyografilerini yazabilirsiniz.

Coşkun Ertepınar Kimdir?

Halide Nusret Zorlutuna Kimdir?

Bedri Rahmi Eyüboğlu Kimdir?

Namık Kemal’in Hayatı, Edebi Kişiliği, Sanat Anlayışı


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 204-205-206-204-208, Mazhar Osman Uzman metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!