8. Sınıf MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Martı Metni Etkinlik Cevapları


8. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 96-97-98-99-100, Martı metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Martı Metni Etkinlik Cevapları

Martı Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

Konu
Martı: Azim
Karanfiller ve Domates Suyu: Azim
Benzerlikler: İki metinde de hedeflerine ulaşmak için yılmadan çalışan varlıkları anlatmaktadır.
Farklılıklar: Karanfiller ve Domates Suyu metninde hedefine ulaşmak isteyen kişi diğerleri tarafından takdir ediliyor. Martı metninde ise hedefine ulaşmak isterken yapılanlar diğerleri tarafından hoş karşılanmıyor.

Şahıs ve Varlık Kadrosu
Martı: Martı Jonathan, Chiang, Fletcher, Martı Jonathan’ın anne ve babası.
Karanfiller ve Domates Suyu: Kör Mustafa, papaz, orman memuru, yazar.
Benzerlikler: Kör Mustafa ile Martı Jonathan hedeflerine ulaşmak için çabalayan iki varlıktır.
Farklılıklar: Kör Mustafa insan, Martı Jonathan hayvandır. Kör Mustafa’nın hedefi para kazanmak, Martı Jonathan’ın hedefi herkesten farklı olarak uçabilmek.

Ana fikir
Martı: Hedeflerimize ulaşabilmek için bizi engellemek isteyenleri görmezden gelmeliyiz.
Karanfiller ve Domates Suyu: Azimle çalıştıktan sonra her hedefe ulaşabiliriz.
Benzerlikler: Belirlenen hedefe ulaşmada azmin önemi.
Farklılıklar: Hedefe ulaşmadaki engeller.

2. ETKİNLİK

itaat: Söz dinleme, boyun eğme.

iskele: Deniz taşıtlarının yanaştığı, beton ya da tahtadan yapılmış yer.

sendelemek:  Dengesi bozularak düşecek gibi olmak.

bocalamak:  Ne yapacağını bilememek.

eğim:  Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik, meyil.

mil:  Bir ölçü birimi.

pike:  Uçağın yüksekten, hedef üzerine büyük bir açı ile inmesi.

süzülmek:  Kuş kanatları gerili olarak görünür bir hareket yapmadan havada ilerlemek.

albatros:  Atlas Okyanusu’nda yaşayan iri bir kuş.

açık:  Denizin kıyıdan uzakta olan yeri.

3. ETKİNLİK

 1. Metin: 1, 3
 2. Metin: 2, 5
 3. Metin: 4, 2

4. ETKİLİK

 1. Boşluk: Durmadan çalışan adam, dinlenerek çalışan adamdan daha az ağaç kesmişti.
 2. Boşluk: … ben arada bir dinleniyor, bu arada da bir yandan baltamı biliyordum. İnsanın baltası keskin olunca daha az çabayla kesebiliyor ağaçları…”
 3. Boşluk: … geliştirmemizdir. Dış dünyanın koşuşturmacaları arasında kendimize zaman ayırıp, kısa da olsa, hayatımızı gözden geçirmemiz, bizi günün ilerleyen saatlerinde daha güçlü ve daha etkin yapacaktır. Çünkü bu süre içinde kendimizi daha iyi tanıyabilme imkânına sahip olabileceğiz.

5. ETKİNLİK

Yazımı hatalı olan cümleler:

 • Herşey parayla satın alınmaz, diye güldü ihtiyar. (“her şey” olarak ayrı yazılması gerekir)
 • Üçyüz kırkyedincisi yapılan şenliklerimize hoşgeldiniz.(“üç yüz kırk yedi” olarak ayrı yazılması gereki.)
 • Adam yanlızca o işi yapmıyor ki. (“yanlızca” değil “yalnızca” yazılması gerekir.

6. ETKİNLİK

a. Metinlerde yüklemler cümlenin ortasında bulumaktadırlar.

b. Yüklemlerin yeri şiirin okunuşundaki ahengi bozmamaktadır. Eğer yüklemler sonda olsaydı, şiirdeki ahenk bozulabilirdi.

7. ETKİNLİK

Devrik Cümlelerin Kurallı Hale Getirilmesi:

 • Çözülen bir demetten birer birer indiler.
 • Yorgun başları bırak, bu taşlarda uyusunlar.
 • Bembeyaz güvercinler bir sebile döküldü.
 • Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken ot ya da yosun bulamadılar.
 • Susun, yavaşça ürkmeden su içsinler.
 • En son şarkılarını rüzgara dağıtarak taşlara beyaz başlarını uzattılar.
 • Meğer bir damla suya hasret gideceklermiş.
 • Rüzgar, uzayan dem çekişlerini hatırlatır.
 • Beyaz tüyler mermer basamaklarda uçuşur.

8. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız