Kütüphane Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 10-11-12-13-14-15-16, Kütüphane metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


1. ETKİNLİK

A.

B. 

Bu ses benzerliklerine uyak ya da kafiye denir. Bu benzerlikler bir duyguyu veya düşünceyi zihinlerde iz bırakacak şekilde vurgulamamıza yardım eder. Şiirini ana fikrini daha iyi anlarız. Şiiri daha etkileyici bir şekilde okuyabiliriz ve daha rahat ezberleyebilirz.

2. ETKİNLİK

A.

B.

Bu şekilde anlatıma kişileştirme (teşhis) denir. Şiirdeki anlatıma hareketlilik ve güç katar. Anlatım daha etkileyici olur. Şiirde verilmek istenen mesaj daha net anlaşılır.

3. ETKİNLİK

4. ETKİNLİK

1- Birinci kağıtta yazı başlığı ortalanmıştır, ikinci kağıtta ise sola yaslıdır.

2- Birinci kağıtta paragraflar, paragraf boşluğu kullanarak ayrılmıştır. İkinci kağıtta paragraflar aralarında bir boşluk bırakılarak ayrılmıştır.

3- Birinci kağıtta yazılar, sayfa boşluklarına göre yaydırılmıştır. Satıra sığmayan kelimeler kısa çizgi kullanılarak bölünmüştür.  İkinci kağıtta yazılar yaydırılmamıştır. Kelime sığmadığı zaman bir alt satıra geçilmiştir.

4- Birinci kağıtta yazarın yazarı sağ alt kısma yazılmıştır. İkinci kağıtta orta alt bölüme yazılmıştır.

5. ETKİNLİK

(ÖRNEKTİR)

Kütüphanedeki her bir kitap çok değerlidir. Bu yüzden bu kitapların uzun süre korunabilmeleri için kütüphanenin yapısının çok sağlam, korunaklı, yangın ve sel gibi doğal afetlerden etkilenmeyecek şekilde olması gerekir. Kütüphanede aranılan kitaplar kolay bulunmalıdır. Kitap rafları buna göre yerleştirilmelidir. Raflar arası sıkışık olmamalıdır. Kütüphanede sessiz bir ortam şarttır. Bu yüzden kütüphane duvarları dışarıdaki gürültüyü içeri geçirmeyecek izalasyon malzemeleriyle kaplanmaldır. Kitap okuma bölümlerindeki sandalye ve masalar kaliteli olmalıdır. İnsanlar oturmak için sandalyeleri çekerken ses çıkmaması sağlanmalıdır. Kütüphanenin aydınlatması iyi olmalıdır.

6. ETKİNLİK

7. ETKİNLİK

8. ETKİNLİK

A.

B. 

9. ETKİNLİK

A.

 

B.

“araba, yok, göz, yaz, iş, anne” kelimelerini yazdım. Lokomatif trenin hareket etmesini sağlayan en öenmli kısmıdır. Vagonlar olmasa da hareket eder. Bu yazdığım kelimeler de kök halindedir. Tek başlarına anlamlıdırlar. Ekleri olmasa da olur. Bu yüzden lokomatif kısmına yazdım.

C. 

Yazamayız. Çünkü eklerin tek başına anlamı yoktur. Anlamlı olmaları için anlamlı bir kelimeye ihtiyaçları vardır. Vagonların da hareket etmek için lokomatife ihtiyaçları vardır. Bu yüzden ekleri vagonlara yazmamız uygun olur.


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!