Kuş Ağacı Dinleme Metni Cevapları

Kuş Ağacı dinleme metni cevapları ve soruları, MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 242-243-244-245
(Doğa ve Evren Teması)

Kuş Ağacı Dinleme Metni Cevapları - 5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Kuş Ağacı Dinleme Metni Cevapları – 5. Sınıf Türkçe MEB Yayınları

Kuş Ağacı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 242

1. ETKİNLİK

“Kuş Ağacı” adlı metni dikkatle dinleyiniz. Dinleme sırasında öğretmeniniz metni
durdurup metnin devamı ile ilgili tahminlerde bulunmanızı sağlayacak sorular
soracak. Tahminlerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

2. ETKİNLİK

Öğretmeniniz size “Kuş Ağacı” adlı metni dinletirken anlamını bilmediğiniz kelimeleri not alınız. Daha sonra not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlük kullanarak kontrol ediniz. Daha sonra kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Metindeki anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Kuş Ağacı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 243

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Metinde kuş ağacı nasıl tasvir edilmiştir?

Cevap: Ormandaki ağaçların en büyüğü, yaşlı ve çiçek açan bir ağaç.

2. Ağaç, beyaz kuşun yapraklarını uçurmasına niçin izin vermiştir?

Cevap: Beyaz kuş ağaca, tekrar doğacağını söylediği için.

3. Ağaç, beyaz kuşun kendisini yakmasını engellemek için ne yapmıştır?

Cevap: Kuşları üzerindeyken yürüyüp ormanı terk etmiştir.

4. Sizce kuş ağacının yapraklarına kavuşmasının farklı bir yolu olabilir miydi?

Cevap: Olabilirdi. O kuşlar kuş ağacının yaprakları olduğu için, kuş ağacı çağırsaydı, kuşlar gelirdi.

5. Metinde geçen hayal ürünü unsurlar nelerdir?

Cevap: Hayvanların konuşması, ağacın konuşması, ağacın yürümesi, yaprakların kuşa dönüşmesi.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

Cevap:

KUŞ AĞACI METNİ ÖZETİ

Ormanın birinde yaprakları beyaz, yaşlı bir ağaç yaşamaktadır. Ormanın en büyük ağacıdır. Bir gün beyaz kanatlı bir kuş gelip ağaca, yapraklarının kuşa dönmesini isteyip istemediğini sorar. Ağaç bir daha yapraklarına kavuşamayacağını düşündüğünden kabul etmeye çekinir. Beyaz kuş, onu yakacağını, yandıktan sonra bir fidan olarak tekrar büyüyeceğini söyler. Böylece ağaç teklifi kabul eder.

Ağacın yaprakları kuş olur uçarlar. Ağaç bu güzel günde yanmak istemediğini söyler ve beyaz kuşa bir kaç gün sonra gelmesini söyler. Beyaz kuş kabul eder. Ağaç yapraklarını çok özlemiştir. Ağaçta yuva yapan ağaçkakan, yapraklarını geri getirebileceğini söyler. Ağaç kabul eder. Ağaçkakan gagasını vurur, ağacın kuş olan yapraklı geri gelirler.

Ağaç yanmak istemediği için yürüyerek ormanı terk eder. Fakat beyaz kuş onu bulur. Ağacı ikna eder. Ağaç yanar, ilkbaharda bir fidan olarak tekrar hayata döner.

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni canlandırmak amacıyla bir grup oluşturunuz. Metindeki kahramanları ve özelliklerini belirleyiniz. Rolleri paylaşarak sınıfta canlandırınız. Canlandırma esnasında beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

6. ETKİNLİK

Dinlediğiniz masalda, bir masalda bulunabilecek aşağıdaki özelliklerden hangileri vardır? İşaretleyiniz.

Cevap:

[   ] Kalıp ifadelerle başlar ve kalıp ifadelerle biter.

[X] Yaşanması mümkün olmayan olaylar vardır.

[X] Olağanüstü özellikleri olan varlıklar vardır.

[X] Mutlu sonla biter.

[   ] Zaman ve mekân belirsizdir.

[   ] Genellikle anonimdir.

Kuş Ağacı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 244

7. ETKİNLİK

Bir masal kurgulayınız. Masalınızı kurgularken aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplardan yararlanınız. Masalınızı yazdıktan sonra dilerseniz çoklu medya ortamlarında paylaşabilirsiniz.

Yazma alışkanlıklarınızın gelişmesi için bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.

Kuş Ağacı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 245

8. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde kuş ağacı ile beyaz kuş ve kuş ağacı ile ağaçkakan arasında geçen konuşmaları hatırlayınız.

a) Bu konuşmalardan hareketle beyaz kuşun ve ağaçkakanın, kuş ağacının geleceği ile ilgili bakış açıları nelerdir? Aşağıdaki boşluklara yazınız.

Cevap:

Beyaz kuşun Bakış Açısı

Ağacın tekrar doğarak yaşamının devam etmesini istemektedir. Bunun için yanması gereklidir.

Ağaçkakanın Bakış Açısı

Ağaç yanarsa yuvasız kalacaktır. Bu nedenle ağacın yanmasını istememektedir.

b) Beyaz kuş ve ağaçkakanın bakış açılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Kısa bir konuşma metni hazırlayarak arkadaşlarınıza anlatınız.

*** Kuş ağacı metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

1 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!