Kişisel Gelişim Teması Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları


8. sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 107-108-109, Kişisel Gelişim Teması Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


8. Sınıf Dörtel Yayıncılık Kişisel Gelişim Teması Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları

8. Sınıf Dörtel Yayıncılık Kişisel Gelişim Teması Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları


⇒ Kişisel Gelişim Teması Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 107 ⇐

A.

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

1. SORU

Paragrafa en uygun başlık ne olabilir? Yazınız.

HAYAT OKULU

2. SORU

Paragrafın ana fikri nedir? Yazınız.

Hayat, ömür boyu sürecek bir okuldur.

3. SORU

Paragrafta geçen “ders almak” kelime grubunu deyim anlamıyla bir cümlede kullanı­nız.

Geçirdiği trefik kazasında ders almış, artık emniyet kemeri takmadan yola çıkmıyordu.

4. SORU

Yukarıdaki paragrafta geçen eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri bulunuz. Bu kelimeleri eş anlamlıları ve zıt anlamlıları ile birlikte tablodaki yerlerine yazınız.

Eş anlamlı kelimeler:
— öğrenci → talebe

Zıt anlamlı kelimeler:
— doğum → ölüm
— başlayan → biten
— küçük → büyük
— çok → az
— artmak → azalmak


⇒ Kişisel Gelişim Teması Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 108 ⇐

B.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

(Y) Öznelerine göre fiiller etken ve edilgen diye ikiye ayrılır.
(Y) “Gazete almak için dışarı çıktı.” cümlesinin fiili edilgen çatılıdır.
(D) Nesnelerine göre fiiller geçişli ve geçişsiz diye ikiye ayrılır.
(Y) “Yarın akşam sinemaya gidilecek.” cümlesinin fiili geçişlidir.
(D) “Ağlamak, koşmak, oturmak” fiilleri nesnesine göre geçişsiz fiillerdir.
(D) “Serpil’le Yalçın tiyatroya gitmişler.” cümlesinin fiili öznesine göre etken, nesnesine
göre geçişsizdir.

C.

Aşağıdaki metni okuyunuz. Soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. SORU

Yazarın söz ettiği insanlarda aşağıdaki özelliklerin hangisi görülmez?

A) Öfke B) Tebessüm
C) Hiddet D) Kıskançlık

2. SORU

Paragrafta sözü edilen kişilerin, etrafı kasıp kavurmalarının nedeni nedir?

A) Kıskançlığın keskin dişleri arasında olmaları
B) Ömürlerinin kısa olduğunu bilmeleri
C) Yüreklerindeki kinin onları tutuşturması
D) Başkalarının kalplerini kırmaları

3. SORU

Yazarın beklentisi nedir?

A) Kimsenin bize çelme takmaması
B) İftiraların hikâyelerini dinlemek
C) Hiç yüzünden kalp kırmak
D) Tesadüfen karşımıza çıkan insanları sevebilmek

4. SORU

Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?

A) Yüreklerindeki kin B) Kasıp kavurmak
C) Fırsat kollamak D) Kendini alamamak


⇒ Kişisel Gelişim Teması Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 109 ⇐

5. SORU

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu zaman üzerindedir?

A) Öğretmenimiz Türkçe yazılısını yarın yapacak.
B) Türkçe yazılısını yarın öğretmenimiz yapacak.
C) Yarın öğretmenimiz Türkçe yazılısını yapacak.
D) Öğretmenimiz yarın Türkçe yazılısını yapacak.

6. SORU

“Çiçekleri ve böcekleri şiirle anlattı.” cümlesindeki fiilin çatısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Edilgen-geçişsiz B) Etken-geçişli
C) Etken-geçişsiz D) Edilgen-geçişli

7. SORU

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne vardır?

A) Yüreklerindeki kinle yaşıyorlar.
B) Etrafınıza şöyle bir bakınız.
C) Kısacık ömürlerini harcıyorlar.
D) Ankara’dan beri konuşuyorlar.

8. SORU

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, öznesine göre edilgen, nesnesine göre geçiş­siz bir fiilden oluşmuştur?

A) Yaza doğru sular durulacak.
B) Ayşe bütün gün aynanın karşısında süslenmişti.
C) Yürüyen merdivenlerden çıkıldı.
D) Ayak sesleri ancak gece yarısı kesilmişti.

Ç.

Aşağıdaki metnin yazım yanlışlarını ve noktalama eksiklerini belirleyiniz. Metnin doğru biçimini aşağıya yazınız.

İple bağladıkları odunları sırtlarına alıp yürüdüler. Epey ağırdı yükleri çok geçmeden
Emre ile Selçuk geride kaldı Selçuk
uff sırtıma odun batıyor
Benimde ip omuzumu kesti
İrem ile yiğit uzak tan seslendiler.
Haydin durmayın yürüyün Top oynamaya benzemiyor değilmi

İple bağladıkları odunları sırtlarına alıp yürüdüler. Epeyce ağırdı yükleri. Çok  geçmeden Emre ile Selçuk geride kaldılar. Selçuk:
— Uff! Odunlar sırtıma batıyor.
— Benim de ip omuzumu kesti.
İrem ile Yiğit uzaktan seslendiler:
— Haydi! Durmayın, yürüyün! Top oynamaya benzemiyor, değil mi?


8. sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 107-108-109, Kişisel Gelişim Teması Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


8. Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız