7. Sınıf Meram Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Kim Olduğumuz Üzerine Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


7. sınıf Meram Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 80-81-82-83, Kim Olduğumuz Üzerine dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


>Metni dinlemek için oynat tuşuna basınız.<<

Kim Olduğumuz Üzerine Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

Kim Olduğumuz Üzerine Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

 • Yazar, önce askerlik mesleğini seçmiş.
 • “Alice Harikalar Diyarında” adlı kitap, bildiğimizin aksine bir çocuk kitabı değilmiş. Yazar bu kitabı, dönemim İngilteresini eleştirmek için yazmış.
 • Yazar mesleğini değiştirmiş. “Bu kitabı 2002 yılının Şubat’ında yazmaya başladım.” sözünden, yazarın askerlik mesleğinden vazgeçip yazar olduğunu anlıyoruz.

2. ETKİNLİK

 1. Cümle: D
 2. Cümle: D
 3. Cümle: D
 4. Cümle: Y

3. ETKİNLİK

Metinde yer alan milli değerler: gelenek ve görenekler
Metinde yer alan evrensel değerler: Kişisel bütünlük, hizmet.

4. ETKİNLİK

“Kim Olduğumuz Üzerine” metninin ana fikri: Üretken ve mutlu bir hayat yaşamak istiyorsak, kendimizi iyi tanımalıyız.

5. ETKİNLİK

“Kim Olduğumuz Üzerine” metninin yardımcı fikirleri: 
– Zaman, su gibi çabucak akıp gitmektedir.
– Nereye gideceğimizi bilmiyorsak, hangi yoldan gittiğimizin bir önemi yoktur.

6. ETKİNLİK

Örnektir

KİŞİYE UYGUN MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Kişinin gelecekteki yaşam tarzını belirlenmesinde dönüm noktası olan mesleğini seçmesi; doğru ve isabetli karar vermesi tüm hayatının kalitesini ve mutluluğunu etkiler. Kişinin mutluluğunda doğrudan etkili olan faktörlerin en
önemlisi; çalışma hayatıdır.

Çalışma hayatında ve özel hayatta mutlu olmanın, iyi bir kariyer elde etmenin ilk adımı kişiliğe uygun meslek seçmekle mümkündür. Kendine uygun meslek seçmiş olan kişilerin işlerini severek yaptığını, mesleğinde ilerlediğini,
böylece hem coşkulu hem mutlu hem de verimli olarak yaşamlarını sürdürdüğünü gözlemekteyiz.

Buna karşılık yetenekleri ve ilgilerine uygun olmayan meslek seçen kişilerin ise; çalışmaya karşı isteksiz, işe devamsız oldukları, iş verimleri düşük, yeniliklere direnen ve her zaman mesleklerini değiştirme gayreti içinde olan
bireyler oldukları görülmektedir. Bu, hem mutsuzluğu yaşayarak çalışmaya gayret eden kişi için hem de işveren için çalışma hayatında istenmeyen bir durumdur.

Meslek; kişilerin belli bir eğitimle edindikleri ve hayatlarını kazanmak için sürdürdükleri düzenli ve kurallı faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Meslekler, gerektirdiği nitelikler ve sağladıkları olanaklar yönünden çok
çeşitlilik gösterirler.

Meslek seçimi ise; bir kimsenin, çeşitli meslekler arasından en iyi yapabileceğini düşündüğü faaliyetleri içeren ve kendisine en üst düzeyde doyum sağlayacağına inandığı bir mesleğe yönelmesidir. Çağdaş bir toplumda kişinin en önemli gelişim görevlerinden biri mesleğini seçmesidir. Bu seçimi yaparken önemli olan, bir kişinin sahip olduğu
özellikleri en iyi kullanabileceği ve beklentilerini en iyi biçimde karşılayacak olan mesleği seçebilmesidir.

Meslek seçmek; hayat biçimini seçmek demektir. Bu nedenle doğru ve gerçekçi seçim yapılması önemlidir.

7. ETKİNLİK

 1. Cümle: (örnek cümle) gereklilik kipi/ 1. çoğul kişi / olumlu
 2. Cümle: şimdiki zaman/1. tekil kişi/olumlu 
 3. Cümle: görülen geçmiş zaman/2. tekil kişi/olumlu soru
 4. Cümle: gelecek zaman/1. tekil kişi/olumlu

8. ETKİNLİK

 1. Cümle: Yüklem: okumalıyız ⇒ gereklilik kipi / 1. çoğul kişi
 2. Cümle: Yüklem: bilir miyiz? ⇒ gelecek zaman / 1. çoğul kişi
 3. Cümle: Yüklem: edindik ⇒ görülen geçmiş zaman / 1. çoğul kişi
 4. Cümle: Yüklem: görmediniz mi? ⇒ görülen geçmiş zaman / 2. çoğul kişi

9. ETKİNLİK

 1. Cümle: (örnek cümle) gizli özne / 2. tekil kişi
 2. Cümle: gizli özne / 1. tekil kişi
 3. Cümle: gerçek özne / 3. tekil kişi
 4. Cümle: gizli özne / 1. çoğul kişi
 5. Cümle: gerçek özne / 3. tekil kişi
 6. Cümle: gizli özne / 2. tekil kişi

7. Sınıf Meram Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız