Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster Dinleme Metni Cevapları (6. Sınıf Eksen)

Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster dinleme metni cevapları ve soruları, Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 125-126-127-128-129
(Çocuk Dünyası Teması)

Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster Dinleme Metni Cevapları - 6. Sınıf Eksen Yayıncılık

Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster Dinleme Metni Cevapları – 6. Sınıf Eksen Yayıncılık

Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster Dinleme Metni Cevapları Sayfa 125

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki fotoğrafta gösterilen oyunlardan hangilerini oynarsınız? Bu oyunları oynayabilmek için yaşadığınız çevrede uygun, boş alanlar bulabiliyor musunuz? Sözlü olarak açıklayınız.

Oynadığınız oyunlara göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce oyun oynamak çocuklar için neden önemlidir?

Cevap: Çocukların hayal gücü çok geniştir. Bu hayal gücünün kontrolü, çocukların fiziksel gelişimleri, dostluk, paylaşma gibi kavramları anlamaları açısından oyun oynamak çok önemlidir.

• Şehirlerde çocukların oyun oynayabilecekleri alanların azalmasının nedenleri nelerdir?

Cevap: Artan nüfus nedeniyle her boş alana bina yapılması oyun oynanabilecek alanların azalmasına neden olmuştur.

• “Bir şehir için yapılabilecek en önemli, en büyük yatırım, çocuklar için yeterince oyun alanının oluşturulmasıdır.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Katılıyorum. Çocukların ileride topluma faydalı bireyler olabilmeleri için şehirlerdeki oyun alanlarının yeterli olması gereklidir.

Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster Dinleme Metni Cevapları Sayfa 126

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki kutular içinde yer alan harf gruplarından her biri, “Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” adlı metinden bir kelimeyi, kelime grubunu oluşturmaktadır. Kutuların altında bu kelimeleri, kelime grubunu bulmanızı sağlayacak ipuçları yer almaktadır. Kaç numaralı kutudaki kelimeyi, kelime grubunu bulmaya çalışacaksanız aynı numaralı ipucunu okuyunuz. Bulduğunuz kelimeyi ilgili harf grubunun altındaki noktalı yere bitişik eğik yazıyla yazınız.

Cevap:

1. TNEK

KENT

2. NEVER

EVREN

3. DECDA

CADDE

4. DIRKILA

KALDIRIM

5. PANTARMA

APARTMAN

6. ŞARIKILAH

HAŞARILIK

7. NEBLİC

BENCİL

8. CÖTEYİNİ

YÖNETİCİ

9. RASA

ARSA

10. İGRES

SERGİ

11. NIYĞI

YIĞIN

12. RUBKAN TE-

KURBAN ET-

Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster Dinleme Metni Cevapları Sayfa 127

4. ETKİNLİK

“Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” adlı şiiri düzyazıya dönüştürünüz ve defterinize yazınız. Şiirdeki cümleleri kurallı cümle şeklinde düzenlemeye dikkat ediniz. Şiirin ilk bölümü, size örnek olması için düzyazıya dönüştürülmüş olarak aşağıda verilmiştir.

Şiirin İlk Bölümü
Kentler daralıyor, yollar daralıyor.
Kaldırımlar daralıyor, daralıyor bahçeler bile.
Daralıyor masallara sığmayan evrenimiz,
Yüreklerimiz daralıyor gün geçtikçe.
Oynayacak yer bırakın bize!

İlk Bölümün Kurallı Cümlelerle Düzyazıya Dönüştürülmüş Hâli
Kentler daralıyor, yollar daralıyor. Kaldırımlar daralıyor. Bahçeler bile daralıyor. Masallara sığmayan evrenimiz daralıyor. Yüreklerimiz gün geçtikçe daralıyor. Bize oynayacak yer bırakın!

Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster Dinleme Metni Cevapları Sayfa 128

Şiirin Diğer Bölümlerinin Kurallı Cümlelerle Düzyazıya Dönüştürülmüş Hâlleri

Önce cadde kenarları sonra kaldırımlar
Bahçeli apartmanların bahçeleri
Size ayrıldı sizin otomobillerinizle doldu
Okulumuzun önü düşlerimizin içi
Oynayacak yer bırakın bize

Cevap:Önce cadde kenarları sonra kaldırımlar, bahçeli apartmanların bahçeleri, Okulumuzun önü düşlerimizin içi size ayrıldı. Buraları sizin otomobillerinizle doldu.  Bize oynayacak yer bırakın!

Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak
Haşarılıktan değil yaramazlıktan değil
Bizim olması gereken yerler bize yasak
Büyükler söz anlamaz büyükler bencil
Oynayacak yer bırakın bize

Cevap: Caddelere şimşek gibi fırlıyorsak haşarılıktan, yaramazlıktan değildir. Bizim olması gereken yerler bize yasak olduğu içindir. Büyükler söz anlamıyor, bencildirler. Bize oynayacak yer bırakın!

Hey babalar abiler amcalar yöneticiler
Bir makine yığınına kurban etmeyin bizi
Aklınıza gelsin boş arsalarda oynadığınız günler
Ama şimdi boş arsalar bile otomobil sergileri
Oynayacak yer bırakın bize
Eray Canberk

Cevap: Hey babalar, abiler, amcalar, yöneticiler, bizi bir makine yığınına kurban etmeyin. Boş arsalarda oynadığını günler aklınıza gelsin. Ama şimdi boş arsalarda bile otomobil sergileri var. Bize oynayacak yer bırakın!

Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster Dinleme Metni Cevapları Sayfa 129

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metnin tamamında nelerden yakınılmaktadır? Metinde şairin yakındığı konuların yerlerini göstererek açıklayınız.

Cevap: Metinde, şehirlerde çocukların oynayacakları alanların kalmamasından yakınılmaktadır.

2. “Masallara sığmayan evrenimiz” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Çocukların hayal gücünün ne kadar geniş olduğunu anlıyoruz.

3. “Düşlerin içinin otomobillerle dolması” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: Düş kurulabilecek, oyun oynanabilecek alanların otomobiller tarafından işgal edildiğini, bu nedenle çocukların düş kuramadığını anlıyoruz.

4. Metinde hangi varlık için “makine yığını” ifadesi kullanılmış olabilir?

Cevap: Otomobil.

5. Metinde en çok beğendiğiniz ifade ve bölüm hangisi oldu?

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. Metin, duygu ve düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe yol açtı mı? Açıklayınız.

Cevap: Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Şehirlerde çocukların oynayacakları alanların kalmamasından bahsediyor.

• Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Çocukların oynayacakları alanların kalmamasından dolayı duyduğu üzüntüyü okuyuculara anlatmak için.

• Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?

Cevap: Çocukların gelişimi için oyun oynamaları gerektiği, fakat şehirlerde yeterince oyun alanı kalmamasından dolayı duyulan rahatsızlık, üzüntü.

7. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Kentlerde Yaşayan Çocuklar da Oyun Oynamak İster” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Şiirde değinilen konunun şehirlerdeki oyun alanlarının yetersizliği olduğu için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Uygundur.

• Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Oynayacak yer bırakın bize!

8. ETKİNLİK

Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

14 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!