Kaynatılmış Tohum Metni Cevapları

Kaynatılmış Tohum metni cevapları ve soruları, Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 21-24-25-26-27
(Erdemler Teması)

Kaynatılmış Tohum Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık

Kaynatılmış Tohum Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık

Kaynatılmış Tohum Metni Cevapları Sayfa 21

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

“Düşünceleriniz yenilse bile dürüstlüğünüz zafer çığlığı atmalıdır.”
Friedrich Nietzsche (Fridrih Niçe)

Cevap: İnsanlarla olan ilişkilerinizde düşünceleriniz değil dürüst davranışlarınız daha önemlidir.

“Büyük olmak yolundaki ilk adım, dürüst olmaktır.”
Samuel Johnson (Samuel Cansın)

Cevap: Tüm işlerinizde başarılı olmak istiyorsanız, öncelikle dürüst olmaya önem vermeniz gerekmektedir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce dürüst bir insanın diğer özellikleri nelerdir?

Cevap: İyiliksever, yardımsever, başarılı, saygı gören.

• Dürüstçe davranışlara hangi örnekleri verebilirsiniz?

Cevap: Yalan söylememek, gerçekleri saklamamak, dolaylı anlatım yerine açık ve net anlatım yolunu seçmek.

• Dürüstlük insana neler kazandırır, insanın hayatını nasıl etkiler?

Cevap: Toplumda saygı görür, herkes ona güvenir ve davranışlarından emindir. Dürüst insan her işinde başarılı olur ve başarısı uzun süre devam eder.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görsellerin ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: Bir uzak doğu imparatorunun halkına ve oğluna verdiği ders anlatılıyor olabilir.

“Kaynatılmış Tohum” adlı metni, özetleyerek okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için metni sessiz okuyunuz ve okuma sırasında aşağıda yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

• Metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Çinli bir hükümdarın tahtını devretmek için halkındaki gençleri seçmesi ve tahtının varisini seçmek için bir sınav yapması.

• Metinde hangi şahıslara yer verilmiştir?

Cevap: Çin hükümdarı, Ling, Ling’in annesi.

• Metinde “zaman” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?

Cevap: Bir zamanlar, üç hafta sonra, altı ay, bir yıl gibi kavramlara yer verilmiştir.

• Metinde “yer” kavramıyla ilgili hangi bilgilere yer verilmiştir?

Cevap: Çin, ev, Ling’in mahallesi gibi kavramlara yer verilmiştir.

• Metnin serim bölümünde ne anlatılmaktadır?

Cevap: Çin hükümdarının, yerine geçmesi için halktan bir genci seçmek istemesi ve her gence birer tohum vererek 1 yıl sonra tohumdan çıkan bitkiyle gençlerin geri gelmesini, böylece yerine geçecek kişiye karar vereceğini söylemesi.

• Metnin düğüm bölümünde ne anlatılmaktadır?

Cevap: Ling tohumu saksıya eker fakat tohum büyümez. Bütün arkadaşlarının tohumları büyür ve güzel bitkilere dönüşür. Ling bu duruma üzülür ve korkar.

• Metnin çözüm bölümünde ne anlatılmaktadır?

Cevap: Bütün gençler ellerindeki bitkilerle hükümdarın huzuruna çıkar. Yalnız Ling’in saksısı boştur. Hükümdar aslında gençlere kaynatılmış tohum vermiştir. Hükümdar dürüstlüğünden dolayı Ling’i yeni varisi seçer.

• Metnin serim bölümüyle çözüm bölümü arasında hangi değişiklikler meydana gelmektedir?

Cevap: Metnin serim bölümünde hikayenin kötü bir sonla biteceği tahmin edilmektedir fakat çözüm bölümünde hikaye mutlu sonla bitmiştir.

Kaynatılmış Tohum Metni Cevapları Sayfa 24

4. ETKİNLİK

“Kaynatılmış Tohum” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Sizce bu metnin türü nedir?

Cevap: Masal

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.

Cevap: Canlandırılmaya uygundur.

5. ETKİNLİK

a. Aşağıda, “Kaynatılmış Tohum” adlı metinden bazı kelimelerin bazı harfleri yazılmamıştır. Verilen anlamlardan hareketle bu kelimeleri bulunuz ve eksik harfleri yazınız.

b. Yazdığınız harfleri anahtar cümledeki sırasına yerleştirerek anahtar cümleyi bulunuz.

1. Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane.

Cevap: TOHUM

2. “Özen” kelimesinin eş anlamlısı.

Cevap: İTİNA

3. Pişmiş toprak, plastik vb. den yapılan, çiçek yetiştirmekte kullanılan kap.

Cevap: SAKSI

4. Kanmak, aklı yatmak, inanmak.

Cevap: KANAAT GETİRMEK

5. Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı.

Cevap: HÜKÜMDAR

6. Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle oluşan insan topluluğu.

Cevap: KALABALIK

Kaynatılmış Tohum Metni Cevapları Sayfa 25

7. Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimse.

Cevap: VELİAHT

8. Padişah katına çağırmak.

Cevap: HUZURA ÇAĞIRMAK

ANAHTAR KELİME: DÜRÜST OL KAZAN

6. ETKİNLİK

Aşağıda, “Kaynatılmış Tohum” adlı metinden cümleler yer almaktadır. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin cümlenin anlamında yaptığı değişikliği açıklayınız.

a. Üç hafta sonra, Ling’in mahallesindeki gençlerden bazıları tohumların nasıl açtığını, bitkilerin nasıl büyümeye başladığını anlatmaya başladı. Ling bu sözleri duyduktan sonra her defasında eve gidip kendi tohumunu kontrol ediyor ancak saksının içinde büyüyen hiçbir şey görünmüyordu.

Cevap: İki ifade arasında zıtlık olduğunu belirtmiştir.

b. Ling’in sıkıntıdan karnı bile ağrıdı ama annesinin haklı olduğunu bildiğinden dolayı sözünü tuttu.

Cevap: İki ifade arasında zıtlık olduğunu belirtmiştir.

c. İçinizden sadece Ling, kendisine verdiğim tohumun olduğu saksıyı bana getirme cesaretini ve dürüstlüğünü gösterebildi. Bu yüzden yeni imparatorunuz o olacak.

Cevap: Söylenen ifadenin sebebinin bir önceki ifade olduğunu belirtmiştir.

7. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Hükümdar nasıl bir karar veriyor?

Cevap: Tahtını oğullarına ya da vezirlerine bırakmak yerine halk içindeki gençlere bırakmaya karar veriyor.

2. Hükümdar, ülkesinin gençlerine ne söylüyor?

Cevap: Verilen tohumları yetiştirip bir yıl sonra yetiştirdikleri bitkilerle beraber gelmelerini.

3. Ling kimdir?

Cevap: Gençlerden biridir.

4. Ling, kendisine verilen tohumu ne yapıyor?

Cevap: Annesinin verdiği saksıya ekiyor.

5. Ling, niçin başarısız olduğuna inanmaya başlıyor?

Cevap: Diğer arkadaşlarının tohumlarının nasıl büyüdüğünü anlattığı halde kendi tohumunda bir hareket görmeyince inanmaya başlıyor.

6. Altı ay sonra Ling’in tohumunda herhangi bir değişiklik gözlemleniyor mu? Açıklayınız.

Cevap: Gözlenmiyor.

7. Annesi, Ling’e hangi öğüdü veriyor?

Cevap: Dürüst olması gerektiği

8. Diğer gençleri güldüren neden nedir?

Cevap: Ling’in saksısının boş olması.

9. Gençlerden birkaçı Ling’e ne söylüyor?

Cevap: Boşvermesini, elinden geleni yaptığını.

10. Ling niçin hükümdardan saklanıyor?

Cevap: Başarısızlığını gizlemek için.

11. Hükümdar muhafızlara ne emrediyor? Hükümdarın bu emri Ling’in ne düşünmesine neden oluyor?

Cevap: Ling’i yanına getirmelerini istiyor. Ling, başarısızlığı nedeniyle öldürüleceğini düşünüyor.

12. Hükümdar niçin gençleri susturma ihtiyacı duyuyor?

Cevap: Gençler çok gürültü yapıyorlar ve hükümdar konuşmak için gençleri susturuyor.

13. Hükümdar kalabalığa neyi ilan ediyor? Onun bu kararı vermesinde etkili olan neden nedir?

Cevap: Ling’i veliaht seçtiğini ilan ediyor. Bu kararı vermesinde Ling’in her şeye rağmen dürüst davranması etkili oluyor.

Kaynatılmış Tohum Metni Cevapları Sayfa 26

14. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

15. Metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

Bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Dürüst bir insan olmanın getirebileceği kazançlardan söz ediyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Okuyuculara dürüstlüğün önemini kavratmak için.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

Cevap: Dürüst insan her zaman kazançlı çıkar.

9. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Kaynatılmış Tohum” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Okuyucunun dikkatini çekmek için.

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Metinde verilmek istenen mesaja uyumlu olmasa da dikkat çekmek için uygun bir başlıktır.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Dürüstlüğün Önemi, Dürüst Olmanın Sonucu

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişten hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmayı, birbirinizin haklarına saygı göstererek demokratik bir şekilde gerçekleştiriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

Biraz sonra, “Kaynatılmış Tohum” adlı metnin konusu ve ana fikrinden hareketle bir hikâye yazma çalışması yapacaksınız. Metnin konusunu ve ana fikrini hatırlayarak sınıfta açıklayınız.

Konuyla ilgili yazılmış bir hikaye örneğine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Dürüstlüğün Önemi – Hikaye

*** Kaynatılmış Tohum metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!