Karagöz ile Hacivat – İncelik Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 82-83-84-85-86-87,
Karagöz ile Hacivat – İncelik metni etkinlik cevapları ve soruları
(Erdemler Teması)


5. Sınıf MEB Yayınları Karagöz ile Hacivat - İncelik Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Karagöz ile Hacivat – İncelik Metni Etkinlik Cevapları


Karagöz ile Hacivat – İncelik Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 82
⇓⇓⇓


1. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili deyimlerin anlamlarını yazınız.

Yorgunluk çıkarmak deyiminin anlamı: Dinlenmek, istirahat etmek.

Eksik olmamak deyiminin anlamı: Var ol, sağol anlamlarıyla beraber minnet duygusunu ifade eder.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Karagöz ve Hacivat’ın kişilik özellikleri nelerdir? İlgili boşluklara yazınız.

Karagöz’ün kişilik özellikleri:

» Cahil fakat geleneklerine bağlı

» Ağır işitmesinde dolayı karşısındakini sürekli yanlış anlayan

» Uyanık geçinmeye çalışan

» Kaba

» Anlayışsız

» Açık sözlü, ağzına geleni söyleyen

» İnsanlardan faydalanmaya çalışan

Hacivat’ın kişilik özellikleri:

» Bilgili ve görgülü

» Nazik ve anlaşılır konuşan

» Öğretici ve yapıcı

» Kibar ve anlayışlı

» İçten pazarlıklı

» Zeki ve kurnaz

2. Karagöz’ün Hacivat’a karşı davranışlarını nasıl buluyorsunuz? Açıklayınız.
Karagöz’ün Hacivat’a olan davranışlarını çok kaba buluyorum. Karşısındakini düşünmüyor, ağzına geleni söylüyor. Bu davranışını hiç doğru bulmuyorum.

3. Yukarıda, özelliklerini yazdığınız kahramanlardan hangisinin yerine geçmek isterdiniz? Niçin?
Hacivat’ın yerine geçmek isterdim. Tabi bazı özelliklerini beğenmiyorum ama zeki, bilgili ve nazik olarak Hacivat’ın yerine geçmek isterdim.


Karagöz ile Hacivat – İncelik Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 83
⇓⇓⇓


3. ETKİNLİK

a) Günlük hayatta karşılaştığımız bazı durumlar aşağıda sıralanmıştır. Bu durumlar karşısında kullandığımız nezaket ifadelerini örnekteki gibi yazınız.

 DURUMLAR NEZAKET İFADELERİ
 Akşam yatmaya giderken İyi geceler.
 Bir kişi yolculuğa çıkarken İyi yolculuklar, güle güle…
 Herhangi bir hata yaptığımızda  Özür dilerim.
 Birisi yeni bir kıyafet aldığında Güle güle giyin.
 Bir yerden ayrılırken Hoşçakalın.
 Bir işle meşgul birine Kolay gelsin.
 Birisi seslendiğinde Efendim? Buyrun.
 Bir ortama girdiğimizde Merhaba.
 Herhangi bir şey yedikten sonra Ellerinize sağlık.
 Bizim için bir iyilik yapıldığında Teşekkür ederim.

b) Okuduğunuz metnin konusu nedir? Okuduğunuz metnin konusu ile yukarıda yaptığınız etkinlik arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Karagöz ile Hacivat – İncelik metni konusu nezaket kurallarıdır. Yaptığımız etkinlikte de günlük yaşamımızdaki durumlar karşısındaki ifadeleri yazara,k nezaket kuralları içerisindeki iletişim ve konuşma kurallarını belirlemiş olduk.

c) Metnin ana fikrini yazınız.

Karagöz ile Hacivat – İncelik metni ana fikri, insanlarla olan iletişimimizde nezaket kurallarına uymamız, sağlıklı bir iletişim kurabilmemiz için çok önemlidir.


Karagöz ile Hacivat – İncelik Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 84
⇓⇓⇓


4. ETKİNLİK

Metinde geçen durumlar aşağıda karışık olarak verilmiştir. Siz de bu durumları
örnekteki gibi eşleştiriniz.

Karagöz ile Hacivat - İncelik Metni Etkinlik Cevapları - Eşleştirme

Karagöz ile Hacivat – İncelik Metni Etkinlik Cevapları – Eşleştirme

5. ETKİNLİK

a) Aşağıda verilen anlamlardan hangileri tiyatro ile ilgilidir? İşaretleyiniz.

Karagöz ile Hacivat - İncelik Metni Etkinlik Cevapları - Tiyatro ile İlgili Olan Anlamlar

Karagöz ile Hacivat – İncelik Metni Etkinlik Cevapları – Tiyatro ile İlgili Olan Anlamlar


Karagöz ile Hacivat – İncelik Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 85
⇓⇓⇓


b) İşaretlediğiniz anlamlar, kelimelerin günlük hayatta kullandığınız anlamıyla mı kullanılmıştır? Niçin?

İşaretlediğimiz anlamlar, kelimelerin günlük hayatta kullandığınız anlamıyla kullanılmamıştır. Çünkü bu kelimeler tiyatro için kullanılan terim anlamlardır.

c) Siz de aşağıdaki paragrafta yer alan terim anlamlı kelimeleri bularak altlarını çiziniz.

“Bir tiyatro eserinde senaryo oldukça önemlidir. Çünkü seyircinin oyundan zevk alması büyük ölçüde buna bağlıdır. Oyunda rol alacak oyuncular senaryoyu günler öncesinden ezberlemeye başlarlar. Ancak sahneye çıkan oyuncular, bazen söyleyeceklerini unutabilirler. Bu durumda yardımlarına kuliste bulunan suflör yetişir. Bu kişiye hatırlatıcı da denebilir. Oyuncular, sadece sahnelenecek eseri ezberlemekle yetinmezler. Söyledikleri cümlenin anlamına uygun jest ve mimikleri de kullanmak zorundadırlar. “

6. ETKİNLİK

“Karagöz ile Hacivat – İncelik” metni ile aşağıda yer alan “Karagöz” metnini biçim ve tür bakımından karşılaştırınız.

– Karagöz ile Hacivat – İncelik metni tür olarak tiyatrodur. Karagöz metni ise makaledir.

– Karagöz ile Hacivat – İncelik metni karşılıklı diyaloglardan oluşmaktadır. Karagöz metni ise düz yazıdır; paragraflardan oluşmuştur.


Karagöz ile Hacivat – İncelik Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 86
⇓⇓⇓


7. ETKİNLİK

Aşağıdaki sorulardan hareketle düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Konuşmanızda yabancı kelimelerin yerine Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.

1. Dükkân sahibinin müşteriye davranışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Dükkân sahibinin müşteriye davranışı doğru bulmuyorum. Tanıdık ve sürekli müşteri de olsa, alış veriş sırasını başkasına vermek nezaketsiz bir davranıştır. Bu şekilde belki de yazar gibi sürekli müşterisi olacak bir kişiyi kaybetmiş olabilir.

2. Müşterinin, dükkân sahibine verdiği tepkiyi haklı buluyor musunuz? Niçin?
Müşterinin, dükkân sahibine verdiği tepkiyi haklı buluyorum. Dükkan sahibi yazara nasıl davranıyorsa, müşteriye de aynı şekilde davranması gerekirdi. Müşteri bu davranışı ile dükkan sahibine nezaket dersi vermiştir. Bundan sonra dükkan sahibi daha dikkatli olacaktır.

8. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümleleri, ünlem işaretinin kullanıldığı yerlere dikkat ederek inceleyiniz ve soruları cevaplayınız.

– Hangi cümle/cümlelerde sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan ifadeler (ay, of, ah vb.) yer almaktadır?
3.  ve 4. cümlelerde

– Hangi cümle/cümleler sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatmaktadır?
5. cümlede

– Hangi cümle/ cümlelerde seslenme, uyarı anlamı vardır?
1. ve 2. cümlelerde

b) “Karagöz ile Hacivat – İncelik” metninde ünlem işaretinin kullanıldığı cümleleri belirleyerek altlarını çiziniz.

» Üzerimde gecelik var ya!..

» Neyse efendim, günaydın!

» Güle güle kullan, başında paralansın!

» Hah aferin! İşte böyle demeli ya!

» İyi ya, güle güle kullan, başında paralansın!

» Anladık, güle güle yak, otur da külüne bak!

» Eksik olma Karagöz’üm!

» Güle güle yak, otur da külüne bak!

» Oh, oh! Çok sevindim!

» Güle güle oturunuz, içinden hiç çıkmayınız!

» Yakında biri yardım eder de çıkarır, siz merak etmeyin, inşallah ötekini de çıkarırlar!

» Görmüyor musunuz, utanmazlar, önünüze arkanıza baksanıza!

» Seni gidi palavracı!..

» Yok şapka almış, yok odun almış, yok evini yaptırmış, bana ne bunlardan!..


Karagöz ile Hacivat – İncelik Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 87
⇓⇓⇓


9. ETKİNLİK

Aşağıdaki Karagöz oyununu okuyunuz. Metinde boş bırakılan yerleri oyunun içeriğine göre tamamlayınız.

(Boşluklar sırasına göre belirtilmiştir.)

1. Boşluk
Pekalâ, böyle neşeli olmanın sebebi ne acaba?

2. Boşluk
Köftehor bir yanda da okuma-yazma çalışıyorum.

3. Boşluk
Bilgi kabarcığımı

4. Boşluk
Allah Allah belindeki ip ne olacak?

5. Boşluk
Bakalım neler öğrenmişsin?

6. Boşluk
Meselâ iki iki daha ne eder?

7. Boşluk
Ne gelecek, benim aklıma şişko sinek gelir.

8. Boşluk
Kiminde otuz tane olur. Kiminde üç tane… Bazılarında da takma diş olur.


2018-2019 Ortaokul 5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 82-83-84-85-86-87,
Karagöz ile Hacivat – İncelik metni etkinlik cevapları ve soruları beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

7 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!