İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 223-224-225-226-227-228-229, İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Başak Matbaacılık İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


⇒ İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 223 ⇐

1. ETKİNLİK

Öğretmenimizin seyrettireceği “İstiklâl Marşı Belgeseli”ni izlerken önemli bilgileri not alalım. Çünkü notlarımız, belgeselle ilgili soruları yanıtlarken gerekecek.

Öğretmeninizin izlettiği belgesele göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

“İstiklâl Marşı Belgeseli”nde izlediğimiz olayları ve her bir olayın nasıl sonuçlar doğurduğunu balık kılçıklarına yazalım.

Öğretmeninizin izlettiği belgesele göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


⇒ İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 224 ⇐

3. ETKİNLİK

Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.


⇒ İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 225 ⇐

4. ETKİNLİK

Aşağıda, metinden alınan cümleler var. Bu cümleleri okuyalım ve altı çizili sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulup yazalım.

Maarif vekili, ünlü hatip Hamdullah Suphi Bey, bunun için bir müsabaka açtı.
Kazanacak olan şiire, para mükâfatı verilmesiydi.
Asil endişenizin icap ettiği ne varsa hepsini yaparız.”
“Müsabakaya iştirak buyurmasını, memleketi bu tesirli telkin ve heyecan vasıtasından mahrum bırakmamasını” ondan rica etti.
Bu teminat üzerine şiir meclise getirildi.
“Arkadaşlar, artık yeis ve keder günleriniz çok geride kaldı.”
Mebuslar ayakta dinlediler.

maarif: Öğretim ve eğitim sistemi

hatip: Konuşmacı

müsabaka: Yarışma

mükafat: Ödül

asil: Yüce duygularla yapılan

icap etmek: Gerekli hale gelen, gereklilik

iştirak etmek: Bir işte yer alma, paydaşlık etme

tesir: Etki

telkin: Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama

vasıta: Araç

mahrum bırakmak: Yoksun bırakmak

teminat: Güvence

yeis: Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü

keder: Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa

mebus: Milletvekili


⇒ İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 226 ⇐

5. ETKİNLİK

Dinlediğimiz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Soru 1
İstiklâl Marşı ile ilgili yarışmayı kim açmıştır? Niçin birinci seçilememiştir?
Yanıt 1
Yarışmayı maarif vekili, ünlü hatip Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey açmıştır. Müsabakaya katılan hiçbir şiir  iç ürperten, o günlerdeki millî destanın, altüst edici, diriltiş kudretinde olmadığı için birinci seçilememiştir.

Soru 2
Marş, mecliste ne zaman, hangi tarihte okunmuştur?
Yanıt 2
Marş, meclisin ikinci çalışma yılının başladığı 1 Mart 1921 yılında okunmuştur.

Soru 3
Mehmet Âkif’in yarışmaya katılmama nedeni nedir? Daha sonra katılması nasıl sağlanmıştır?
Yanıt 3
Kazanacak şiire para ödülü verilmesi nedeniyle Mehmet Akif yarışmaya katılmamıştır. Hamdullah Suphi Bey, yarışmayı kazanması halinde para verilmeyeceğini Mehmet Akif’e söylemiştir.

Soru 4
Birinci seçilen şiir nerede, nasıl dinlenmiştir?
Yanıt 4
Şiir mecliste, ayakta dinlenmiştir.


⇒ İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 227 ⇐

Soru 5
Mustafa Kemal, Meclis’in ikinci çalışma yılının açılışında neden söz etmektedir?
Yanıt 5
Millet talihinin bir yıl içinde nasıl değiştiğinden söz etmektedir.

6. ETKİNLİK

İstiklâl Marşı’nı yazma koşulları, İstiklâl Marşı’na yüklediği anlam; marş okunurkenki tavrı gibi metinde geçen ipuçlarından yola çıkarak Mehmet Âkif’in kişilik özelliklerini belirleyelim.

Mehmet Akif

Fakirdir.
Çünkü metinde “O kışı paltosuz geçiren Mehmet Akif…” ifadesi yer almaktadır.

Paraya önem vermeyen bir insandır.
Çünkü metinde para ödülü nedeniyle yarışmaya katılmadığı belirtilmektedir.

Alçakgönüllü ve utangaçtır.
Çünkü metinde, şiiri okunurken başını kollarının arasına alıp, sıranın üzerine kapandığından bahsedilmektedir.


⇒ İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 228 ⇐

7. ETKİNLİK

1. Konuşmacı, kişisel görüş ve düşüncelerini paylaşır. 
2. Konuşmacı, dinleyicisiyle sohbet eder gibi konuşur. 
3. Konuşmacı, düşüncelerini kanıtlamaya çalışır. X
4. İçten bir üslup vardır. 
5. Gezilip görülen yerler anlatılır. X
6. Anılara da yer verebilir. 


⇒ İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı Dinleme Metni Cevapları Sayfa 229 ⇐

A. Aşağıdaki parçayı okuyalım ve altı çizili sözcüklere dikkat edelim. Daha sonra parçanın altındaki çözümlemeyi okuyalım.

Önümde birisi yürüyordu. Otobüste birlikte gelmiştik Durakta benden önce binmişti. Sırtında, etekleri yerde sürünen uzun bir palto vardı. Yürürken arada bir ürkek ürkek bana bakıyordu. Yolu pek iyi bilmediğim için ardına takılmıştım bu adamın. Oturduğum apartmanın bitişiğindeki evlerde birinde kaldığını sanıyordum. Kendi kendime, bu adamın peşine takılırsam kolayca eve kadar giderim diye düşündüm. (Orhan Duru)

✓ Birlik, sözcüğünün kökü birdir. Bu köke -lik eki getirilerek beraberce anlamına gelen birlik sözcüğü türetilmiştir.
✓ Durak bir addır ve dur- kökünden -ak ekiyle türetilmiştir.
✓ Ürkek sözcüğü, ürk- eylem kökünden -ek yapım ekiyle türetilmiş bir sözcüktür.
✓ Bitişik sözcüğü bit- eylem köküne -iş ekinin getirilmesiyle bitiş olmuş; daha sonra -ik eki, “birbirine
dokunacak kadar yakınlaşmış ya da yan yana olan” anlamında yeni bir ad türetmiştir.
✓ Kolayca, kolay sözcüğünden -ce ekiyle türetilmiş ad soylu bir sözcüktür.

B. Şimdi bir anımızı kısaca yazalım ve yazdığımız metinden seçtiğimiz beş sözcüğü yukarıdaki gibi çözümleyelim.

Kendinize ait bir anıya göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


6. sınıf Başak Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 223-224-225-226-227-228-229, İstiklal Marşı Nasıl Yazıldı dinleme metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf Başak Matbaacılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!