İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Cevapları

İstanbul Liseli Küçük Hasan metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 110-116-117-118-119-120-121
(Milli Mücadele ve Atatürk Teması)

İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Cevapları Sayfa 110

Metne Hazırlanalım

➜ Çanakkale şehri size neleri çağrıştırıyor?

Cevap: 

Milli mücadelemizi, şehitlerimizi, Seyit Onbaşı’yı çağrıştırıyor.

➜ Çanakkale Savaşı hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: 

Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale Cephesi’nde meydana gelen tarihi önemi ve değeri olan bir olaydır. 1915 ile 1916 yılları arasında yaşanan Çanakkale Savaşı; Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yaşanmıştır. Yaklaşık 1 yıl sürmüştür. Sonucunda ordularımız galip gelmiştir.

İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Cevapları Sayfa 116

Söz Varlığım

➜ Aşağıdaki bulmacada “İstanbul Liseli Küçük Hasan” metninde geçen kelime ve kelime gruplarının bazı harfleri verilmiştir. Boş kutucukları doldurarak bu kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Daha sonra bunların anlamını TDK Türkçe Sözlük’ten bulunuz.

Cevap: 

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Etkinlik Cevapları - Kelimeler

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Etkinlik Cevapları – Kelimeler

nüfuz etmek: bir şeyin içine işlemek, geçmek

nakdi: Parasal

taarruz: Saldırı

siper: Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek

seher: Sabahın güneş doğmadan önceki zamanı, seher vakti

zaruret: Zorunluluk

sıhhiye: Sağlık işlerinin tümü

muharebe: Savaşta yapılan çarpışmalardan her biri

süngü: Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah

İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Cevapları Sayfa 117

➜ Okuduğunuz metinden “cephe” kelimesinin geçtiği cümleyi bulunuz. Kelimenin sözlük anlamını yazıp kelimeyi anlamına uygun bir cümlede kullanınız.

Cevap: 

Geçtiği Cümle: Oysa o da arkadaşlarıyla, ağabeyleriyle beraber cepheye gitmeyi ne kadar istemişti.

Sözlük Anlamı: Üzerinde savaşın sürdüğü bölge

Cümlem: Civar köylerden gelen kadınlar, taşıdıkları cephaneyi cephedeki askerlere teslim ettiler.

➜ Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz ve deyimleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

1- ayak basmak_____________2- Acıyla ve özlemle içi yanmak, acıyla kıvranmak.
2- yürekleri dağlamak_________4- Ağlayacak kadar duygulanmak.
3- sinirleri gerilmek__________1- Bir yere varmak, ulaşmak.
4- gözleri dolu dolu olmak______3- Sinirlenmeye hazır bir durumda bulunmak.

Cümlelerim:

1- Ay’a ayak basan ilk astronot Neil Armstrong’dur.

2- Kadının şehit oğlu için yaptığı konuşma orada bulunanların yüreklerini dağladı.

3- Tırnaklarını yemeye başlamasından sinirlerinin gerildiği belli oluyordu.

4- Oğlumu sahnede coşkuyla şiir okurken görünce gözlerim dolu dolu oldu.

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıda verilen soruları “İstanbul Liseli Küçük Hasan” metnine göre cevaplayınız.

1. Tıbbiyelilerin ve İstanbul Lisesi öğrencilerinin Çanakkale Savaşı’na gönüllü gitmek istemelerinin sebebi nedir?

Cevap: Vatan güneşinin batmamasını istedikleri için.

2. Tıbbiyelilerin ve İstanbul Lisesi öğrencilerinin kollarındaki sarı ve beyaz kurdelelerle sipere yazdıkları söz nedir?

Cevap: Vatan sağ olsun.

3. Küçük Hasan ve okulda kalan diğer öğrenciler, okulun kapı ve pencerelerini niçin siyaha boyamışlardır?

Cevap: Şehit haberlerinden duydukları üzüntü için.

4. Küçük Hasan’ı sevindiren durum nedir?

Cevap: Gönüllü olma isteği kabul edildiği için.

5. Hasan cephede savaşmaya gidene kadar neler yaşamıştır?

Cevap: Sıcakta yürümüş, ayakları yara olmuştu.

➜ İstanbul Liseli öğrenciler cephede kollarına sarı kurdele takarken tıbbiyeli öğrenciler de beyaz kurdele takmışlardır. Tıbbiyelilerin beyaz kurdele seçmesinin sebebi ne olabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Beyaz renk temizliği temsil eder. Bu yüzden sağlık denince beyaz renk akla gelir. Tıbbiyeliler de sağlık üzerine eğitim gördükleri için beyaz renkli kurdele takmışlardır.

İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Cevapları Sayfa 118

Zarflar Hangi Anlamları Katar?

➜ Aşağıdaki renkli yazılan sözcüklerin hangi tür sözcüklerden önce geldiğini söyleyiniz.

Cevap: Eylemlerden, yani fiillerden önce gelmektedir.

➜ Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen cümlelerde arayınız. Bulduğunuz cevapları renkli kalemle işaretleyiniz. İşaretlediğiniz sözcüklerin cümleye hangi anlamları kattığını örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

Odamda biraz uyuyacağım.
Azlık/çokluk anlamı katmıştır.
Odamda ne kadar uyuyacağım?

Ödevini ne zaman bitireceksin?
Soru anlamı katmıştır.
Bu soru cümlesinde öğrenilmek istenen ne?

Ablam kapıyı açmak için aşağı indi.
Yer/yön anlamı katmıştır.
Ablam nereye indi?

Hangi Anlamı Katmış?

➜ Aşağıda okuduğunuz metinden alınan cümlelerdeki altı çizili zarfların cümleye kattığı anlamları yazınız.

Onun bu duygulu konuşması, öğrenciler ve öğretmenler tarafından çok beğenildi.

Cevap: Azlık/çokluk

Zaten hücum da sessizce yapılacaktı.

Cevap: Durum

19 Mayıs seherinde yapılan hücumda çok sayıda öğrencinin şehit düştüğü haberi yürekleri dağlamıştı.

Cevap: Zaman

Fransızların üstüne doğru hızlı bir hücuma kalkmışlardı.

Cevap: Yer/yön

Şimdi geri püskürtülen Fransızların çekildiği meydanda, şehitlerin arasında, kolunda sarı kurdele bağlı küçük bir asker yatıyordu.

Cevap: Yer/yön

İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Cevapları Sayfa 119

Nasıl Biri?

➜ “İstanbul Liseli Küçük Hasan”ın kişilik özelliklerini belirleyiniz. Verilen özelliklerden hangileri Hasan’da bulunmaktadır, oklarla eşleştiriniz.

Cevap: 

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Etkinlik Cevapları - Nasıl Biri

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Etkinlik Cevapları – Nasıl Biri

Ben Olsam!

➜ Hasan okulunun sarıya boyanmasını önermişti, bunun nedenini de aşağıdaki cümlelerle çok güzel anlatmıştı. Siz okulunuzun hangi renk olmasını isterdiniz? Siz de Hasan gibi duygu ve düşüncelerinizi noktalı yerlere açıklayınız.

“Güneş sarıdır. Bir düşünün, biz gençler de bu vatanın parıldayan güneşleri değil miyiz? Karanlığı boğan yıldızları değil miyiz? Biz gelecek değil miyiz? Eğer bizler gelecek isek bizlere ve okulumuza en çok sarı renk yakışır. Sarı berekettir. Işıktır. Yol göstericidir…”

(örnek)

Ben okulumun kırmızıya boyanmasını isterdim. Kırmızı ateş gibidir. Okuldaki öğretmenler ve öğrenciler geleceğe ışık tutan meşaleler gibidir. Bu meşale hiç sönmeyecektir. Nesilden nesile aktarılacaktır.

➜ Küçük Hasan cepheden dönebilseydi hayatı nasıl olurdu? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Küçük Hasan cepheden bir kahraman olarak dönerdi. Herkes ona sevgi besler, saygı gösterirdi. Hasan gururla yaşardı.

İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Cevapları Sayfa 120

İzleyelim – Karşılaştıralım

➜ Genel Ağ’dan faydalanarak “Çanakkale Cephesi’nde 50 Liseli” videosunu izleyiniz. İzlediğiniz video ile “İstanbul Liseli Küçük Hasan” metnini aşağıdaki tabloya göre karşılaştırınız.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili videoyu izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=-Hqqq0iGUUs

Cevap: 

Çanakkale Cephesi’nde 50 Liseli

  • Şahıs kadrosu: Esat Lami Bey ve öğrenciler.
  • Mekân: Çanakkale
  • Zaman: 1915 Çanakkale Savaşı
  • Olay: Çanakkale Savaşı’nda gençlerin yaptığı fedakarlıklar.

İstanbul Lisesi Küçük Hasan

  • Şahıs kadrosu: Öğretmen, Küçük Hasan, öğrenciler ve askerler
  • Mekân: Çanakkale
  • Zaman: 1915 Çanakkale Savaşı
  • Olay: Çanakkale Savaşı’nda gençlerin yaptığı fedakarlıklar

İstanbul Liseli Küçük Hasan Metni Cevapları Sayfa 121

Hikâye Yazalım

Gönüllü Bombacı

Çanakkale Savaşı büyük küçük, kadın erkek demeden tüm halkın mücadele verdiği bir destandır. Bu destanda adı bilinen, bilinmeyen birçok kahraman vardır. Arşivlerde karşımıza çıkan bir fotoğraf vardır. Henüz 13 yaşında bir küçük delikanlı… Fotoğrafın üzerinde ise bir not: Gönüllü Bombacı. Başka bir bilgi düşülmemiş. Duruşuyla, kararlılığıyla, gözlerinden okunan öz güveniyle “Gönüllü Bombacı”…

➜ Sizce delikanlı ne yapmıştı da bu ismi almıştı? Gönüllü Bombacı’nın hikâyesini kısaca yazınız.

Cevap: 

(örnektir)

GÖNÜLLÜ BOMBACI

Ahmet, henüz 13 yaşlarında bir çocuktu. Köyündeki tüm erkekler savaşa gitmiş, köydeki tek erkek o kalmıştı. Ahmet annesiyle yaşıyordu. “Keşke yaşım büyük olsaydı da ben de savaşa gidebilseydim.” diye her gün annesine söyleniyordu.

Bir gün köyünden yüz kişilik bir asker taburu geçti. Geçerken köyde biraz dinlenmek istediler. Ahmet hemen yanlarına koşarak onu da askere almalarını istedi. Tabur komutanı, Ahmet’i karşısına alıp, daha yaşının küçük olduğunu, tüfek taşıyamayacağını söyledi. Ahmet, yaklaşık yüz metre mesafede bulunan kuyuyu gösterip gözlerini kocaman açarak “Ben elimdeki bu taşları buradan ta o kuyunun içine atabilirim. Çok iyi hedef alırım.” dedi ve dediğini de yaptı.

O zaman askerleri içerisinde böyle isabetli bomba atışı yapan biri yoktu. Ahmet’in annesiyle konuştu. İzin alarak Ahmet’i de taburuna kattı. Savaşta komutanı Ahmet’i gizlice düşman siperlerinin yanına götürüyor, düşman görmeyecek bir mesafeden siperlere bomba attırdı. Hepsi isabet edip, düşmana büyük zaiyat verdi.

Savaş kazanılıp sağ kalanlar ve gaziler köylerine döndüler. Ahmet’in ismi de “Gönüllü Bombacı” olarak kaldı.

Cepheden Mektup Var

İstanbul Liseli Küçük Hasan’ın cepheden bir mektup gönderme fırsatı olsaydı bu mektubu kime yazardı? Mektupta nelerden bahsederdi? Kendinizi Küçük Hasan’ın yerine koyup sevdiğiniz birine mektup yazınız.

(örnek)

Canım annem,

Okuldaki arkadaşlarla birlikte buralara geleli üç ay oldu. Geldiğimizden beri bize talim yaptırıyorlar. Vatanı savunmak için önce kendimizi savunmamızı öğrenmemiz gerekiyormuş. Zorluk çeksek de vatan için çekilen bu zorluklar bizi mutlu ediyor.

Zaman geçtikçe arkadaşlarımla olan bağım daha da güçleniyor. Önceden her şey bize oyun geliyordu. Şimdi vatan sevdasıyla biraz daha büyüdük. Artık oyun çağını geçtik. Tek derdimiz vatanımıza sahip çıkmak ve onu korumak.

Geçenlerde Yarbay Mustafa Kemal birliğimizi ziyaret etti. Kendisi bizim bu ülkenin geleceği olduğumuzu söyledi. Bakışlarını, bize anlattıklarında ki inancını görünce kendimi daha güçlü hissettim.

Benim sağlığım sıhhatim yerinde. Yemeğimizi zamanında veriyorlar. Beni merak etme. Komutanlarımız bize evlatları gibi davranıyorlar. İçin rahat olsun.

Ellerinden öperim. Allah’a emanet ol.

*** İstanbul Liseli Küçük Hasan metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

25 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!