7. Sınıf Meram Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

İpek Diyarı ve Taht Şehri Bursa Metni Etkinlik Cevapları


7. sınıf Meram Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 99-100-101-102, İpek Diyarı ve Taht Şehri Bursa metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


İpek Diyarı ve Taht Şehri Bursa Metni Etkinlik Cevapları

İpek Diyarı ve Taht Şehri Bursa Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

yalçın: Dik, sarp.
hendek: Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur.
imar: Bayındırlık.
eşkiya: Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar.
kuşatma: Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka, ihata, muhasara.
kubbe:  Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam, kümbet.
mahsus:  Özgü.
rağbet:  İstek, arzu, ilgi.
imaret: İmarethane.
manevi: Görülmeyen, duyularla sezilebilen, ruhani, tinsel, maddi karşıtı.
evliya: Ermiş.
malum: Bilinen, belli.
aciz: Gücü bir işe yetmez olanın durumu, güçsüzlük.
alem: Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.
kagir: Taş veya tuğladan yapılan (yapı), kârgir.
öd: Safra.
amber: Güzel kokulu bazı maddelerin ortak adı.
misk: Asya’nın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde.
bayındır: Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, bakımlı, imar edilmiş, mamur (yer), abat.
esnaf: Küçük sermaye ve zanaat sahibi.
bezek: Bir eseri süslemeye yarayan motiflerin her biri.
rakkas: Sarkaç.
irfan: Bilme, anlama, sezme.
endam: Vücut, beden, boy bos.

2. ETKİNLİK

Metnin Ana Fikri: Bursa şehri, yapılarıyla, camileriyle, büyük çarşısıyla, kahveleriyle ve insanıyla değerli ve ihtişamlı bir şehirdir.

Metnin Yardımcı Fikirleri: Bursa, bilinen şehirlerin hiç birine benzemez.

3. ETKİNLİK

Nesnel Yargılar:

 • Bu şehir düz bir yerde olup Yukarı Kale eteğindeki evler, imaretler, Ulu Cami semtleri şehrin yüksek yerine düşmüştür.
 • Hepsi 1040 tanedir. 357 tanesi sultan, vezir, vekiller, ileri gelenler ve büyük kimselerin camileridir.
 • Her köşe başında bir çeşmesi bulunur.
 • Kahvelerinin en büyüğü Ulu Cami dibindeki Emir Kahvesi’dir.
 • Birtakımı da ileri gelenlerdir ki at sahibi, hanedandan hizmet ehilleridir.

Öznel Yargılar: 

 • Bu şehir, Filedar Ovası’ndan acayip, garip bir manzara teşkil eder.
 • Güney tarafında olan Keşiş Dağı sanki hayat suyunun madenidir.
 • Bursa’nın havadar, yüksek yerinde güzel bir camidir.
 • O kadar değerli, mücevherli kap kacakları ve hediyelikleri vardır ki dillerle anlatılamaz.
 • Konuşsalar gayet güzel söz ettiklerinden insana tesir edip gönül ferahlığı verir.

4. ETKİNLİK

Metne Farklı Başlıklar:

 • Ulu Bursa
 • Bursa’nın Yapıları ve İnsanları
 • Görkemli Şehir

5. ETKİNLİK

Fiiller:

 • isteyebil-
 • düşle-
 • yakabil-
 • çıkarabil-
 • konuşabil-
 • neşelen-

6. ETKİNLİK

ipek-diyari-ve-taht-sehri-bursa-fiiller

7. ETKİNLİK

 1. Cümle: yeterlilik
 2. Cümle: sürerlik
 3. Cümle: yaklaşma
 4. Cümle: tezlik
 5. Cümle: sürerlik
 6. Cümle: yeterlik

7. Sınıf Meram Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız
+ +