İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 32-33-34-35-36-37,
İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller dinleme metni etkinlik cevapları ve soruları 
(Erdemler Teması)


7. sınıf Dersdestek Yayıncılık İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

7. sınıf Dersdestek Yayıncılık İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 32
⇓⇓⇓


Söz Varlığım

➜ Aşağıdaki altı çizili kelime veya kelime gruplarının anlamını dinlediğiniz metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

İki yaşını doldurmaya birkaç ay kala ateşli bir hastalık geçirdi.
Sözlük anlamı: Yaşını, yılını bitirmek

Bebeklikten çocukluğa geçiş döneminde çevresinde olan biteni çok az anlaması, ele avuca sığmazlığı, asiliği bu inanışın onaylandığının göstergesiydi.
Sözlük anlamı: Dikbaşlı

… İnsan beyninin doğru kullanıldığında olağanüstü bir kapasitesi olduğunu tüm dünyaya göstereceğini bilmiyordu.
Sözlük anlamı: Anlama, kavrama yeteneği

Sen nasıl oluyor da görme engelli olmamana karşın çevrendeki böylesi güzelliklerin ayırdına varamıyorsun?
Sözlük anlamı: Bir şeyin gerekenin veya mantığın tersine olarak yapıldığını anlatan bir söz, rağmen

Onun yaşam öyküsünü yazması tam elli yıl sürdü.
Sözlük anlamı: Öz geçmiş

Bu kadın, tüm dünyaya cesaret ve inancın sınırları olmadığını göstermiştir.
Sözlük anlamı: Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç


İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 33
⇓⇓⇓


➜ Aşağıdaki kelime gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz.

a) ele avuca sığmamak → a) Söz dinlememek, baskı altına alınamamak, zapt edilememek.
b) yok saymak → b) Var olduğunu kabul etmemek.
c) ufuk açmak → c) Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce kazanmak.
ç) zihinde yer etmek → ç) Çıkmamak üzere belleğe yerleşmek.

Dinleyelim – Cevaplayalım

➜ Dinlediğiniz metni daha iyi anlamak için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Helen Keller, hastalığı sonucu hangi duyularını kaybetmiştir?
Konuşma, görme ve işitme duyularını kaybetmiştir.

2. Helen hangi düşüncesinden sonra konuşma dersleri almaya karar vermiştir?
“Bir başka kişi başarabildiğine göre ben de başarabilirim.” düşüncesinden sonra konuşma dersleri almaya karar vermiştir.

3. Helen hangi fakülteden mezun olmuştur?
Edebiyat fakültesinden mezun olmuştur.

4. Helen hangi özellikleri sayesinde dönemin ünlüleriyle dostluk kurabilmiştir?
Tüm engelleri yok sayarak sağladığı başarılar sayesinde dostlu kurabilmiştir.

5. Helen’ın görme engelli olan ya da olmayan her kişiye “çevrelerine bakabilmelerine karşın baktıkları çevrelerini zaman zaman göremediklerini” öğrettiği olay nedir?
Ormanda, parklarda gezintiye çıkan bir arkadaşına, ormanda neler gördüğünü anlatmasını istediği olaydan sonra.

6. Helen neden kitap yazmak istemiştir?
Hiçbir engeli olmamasına rağmen çevrelerinin zenginliği göremeyen, duyamayan kişilerin var olduklarını anlayınca, onlara yaşamı göstermek, duyurmak için istemiştir.

7. Helen’ın cenaze töreninde konuşan Senatör Lister Hill (Listır Hil), ifadelerinde Helen’ın hangi özelliklerinden bahsetmiştir?
Cesaret, inanç, azim.

Kendimizi Onların Yerine Koyalım

➜ Helen’ın anne ve babasının yerinde olsaydınız Helen’la ilgili neler hissederdiniz? Helen’a nasıl davranırdınız? Anlatınız.
Helen’a olan sevgimden hiçbir şey eksilmezdi. Onun hayatta muhtaç olduğu her anda yanında olur, onu desteklerdim.

➜ Helen’ın yerinde siz olsaydınız bu hastalıkla nasıl mücadele ederdiniz? Söyleyiniz.
Hastalığımın tedavisini araştırırdım. İnsanlarla iletişim kurabilmek için dersler alırdım.

➜ “Ama Helen yenilgiye uğramayı kabullenmektense durmaksızın çalışarak bu savaşından başarıyla çıkmayı seçmişti.” diyen bir yazar olsaydınız Helen Keller’ın kişiliği ile ilgili düşünceleriniz neler olurdu?
Helen Keller’in kişiliğine hayranlık duyar, her yerde, insanlara örnek olması için hayat hikayesini anlatırdım.

Ana Fikri Belirleyelim

➜ Yazarın bu metni ele alış amacı nedir? Yazar niçin Helen Keller’ın biyografisini yazmak istemiştir?

Yazar insanlara bir hayat hikayesi anlatarak; insanların azim, inanç ve cesaretle bütün olumsuzluklarla başa çıkabileceğini okuyucuya anlatmak istemiştir. Amacı insanlara bir başarı hikayesini örnek vererek, insanlara yol göstermektir.


İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 34
⇓⇓⇓


Özetleyelim

➜ “İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller” metnini özetleyiniz.

Helen Keller geçirdiği bir hastalık sonucu konuşma, duyma ve işitme yetisini kaybetmiştir. Fakat bu engelleri onun hayata tutunmasını engelleyememiştir. Öğretmeniyle yaşadığı bir olay ile nesne ve sözcükler arasında bir bağ olduğunu anlayarak konuşma dersleri almaya başlamıştır. Okuluna devam eden Keller, edebiyat fakültesinden mezun olmuştur. Azmi, cesareti ve kararlılığı sayesinde birçok ünlü dost edinmiştir. İnsanlara, engelleri olmamasına rağmen etrafındakileri farketmemelerinden dolayı yaşamı gösterme amacıyla bir “Benim Yaşam Öyküm” isimli bir kitap yazmıştır. 1968 yılında yaşamını yitirmiştir.

Farklı Başlıklar Bulalım

➜ Dinlediğiniz metnin başlığı neden “İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller”dır? Bu başlık bir başlığın taşıması gereken aşağıdaki özelliklerin hepsini taşıyor mu? Söyleyiniz.

– Konu hakkında fikir vermelidir.
– İlgi çekici olmalı, yazının okunması için istek uyandırmalıdır.
– Çok uzun olmamalıdır.
– Anlatılanların tamamını kapsamalıdır.

Metnin başlığı yukarıdaki özelliklerden sadece “Çok uzun olmamalıdır.” özelliğini taşımamaktadır. Diğerlerini taşımaktadır.

➜ Dinlediğiniz metne farklı başlıklar bulunuz.

Helen Keller’in Yaşam Öyküsü

Azmin Zaferi

Bir İnanç Öyküsü

Tür Belirleyelim

➜ Dinlediğiniz metinde aşağıdaki özelliklerden hangileri görülmektedir? İlgili kutucuğu işaretleyiniz.

[X] Söz konusu kişi tüm yönleriyle tanıtılır.
[X] Anlatılan kişinin hayatı, eserleri, kişiliği ve görüşleri konu edilir.
[X] Kişinin nerede doğduğu, çocukluğu, öğrenim hayatı, huyu ve karakteri gibi özellikleri verilir.
[X] Hayatı ve yaptıklarıyla örnek olan kişiler tanıtılır.
[X] Olaylar ve bilgiler oluş sırasına göre verilir.

➜ Belirlediğiniz özelliklerden de yararlanarak dinlediğiniz metnin türünü tahmin edip ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

[   ] Hikâye [X] Biyografi [   ] Masal


İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 35
⇓⇓⇓


Türü Ne ?

➜ Aşağıdaki metni okuyunuz. Okuduğunuz metni “İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller” metni ile anlatıcı ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız.

İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller metninde anlatıcı 3. kişi, anlatım özelliği bakımından bilgilendirici metindir.

Her Şey Su ile Başladı metninde anlatıcı 1. kişi (yazarın kendisi), anlatım özelliği bakımından hikayedir.


İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 36
⇓⇓⇓


➜ “Her Şey Su ile Başladı” metninde aşağıdaki özelliklerden hangileri görülmektedir? İlgili kutucuğu işaretleyiniz.

[   ] Kişi kendisini tüm yönleriyle tanıtır.
[   ] Kişi kendi hayatını, eserlerini ve edebî kişiliğini tanıtır.
[X] Kişi kendisini tanıtırken daha çok öznel cümlelere yer verir.
[X] Kişi olayları ve bilgileri oluş sırasına göre verir.

➜ Belirlediğiniz özelliklerden yararlanarak “Her Şey Su ile Başladı” metninin türünü tahmin edip ilgili kutucuğu işaretleyiniz.

[X] Otobiyografi [   ] Makale [   ] Deneme

İnceleyelim – Yorumlayalım

➜ Dinlediğiniz metinden ve aşağıdaki görselden hareketle engelli bireylerin yaşadığı zorlukların neler olabileceğini noktalı yere yazınız.

Bu etkinliği yaparken aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz yazıdan faydalanabilirsiniz.

Engellilerin Yaşadığı Zorluklar

Biz Ne Yapabiliriz?

➜ Devletimiz engelli vatandaşlar için bazı çevresel düzenlemeler yapmaktadır. Peki, biz onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Düşüncelerinizi aşağıdaki noktalı yere yazınız.

» Kaldırımda engelliler için yapılmış parke taşlarının üzerine herhangi bir eşya koymamalı, araba park etmemeliyiz.
» Otoparklarda engelliler için ayrılan alanlara park etmemeliyiz.
» Apartman ve bina girişlerine engellilerin rahatça girip çıkması için rampalar yapmalıyız.
» Toplu taşıma araçlarına binmeye çalışan engelli insanlarımıza araca rahatça binebilmeleri için yardım etmeliyiz.


İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 37
⇓⇓⇓


Tebrik Edelim

➜ Konuşalım bölümünde başarılarından dolayı haberlere konu olan kişileri hatırlayınız. Bu kişilerden birini veya başarı öyküsüyle sizi etkileyen farklı bir kişiyi seçiniz. Seçtiğiniz kişiyle ilgili çeşitli kaynaklardan (Genel Ağ, dergi, ansiklopedi vb.) araştırma yapınız. Bu kişiye başarısı ve azminden ötürü kendisini tebrik ettiğiniz bir mektup yazınız.

Seçeceğiniz ve araştırdığınız kişiye göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 32-33-34-35-36-37,  İnsanlığın Cesaret ve Onur Simgesi: Helen Keller dinleme metni etkinlik cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


2018-2019 Yılı 7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!