Araştırma Konuları

İNSANLAR NİÇİN TOPLULUK HALİNDE YAŞARLAR?

İnsanları, doğadaki diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden biri de, yaşamını sürdürmek için diğer insanlara da ihtiyaç duymasıdır. Çünkü insanların, diğer canlılara göre ihtiyaçları daha fazladır. Bu ihtiyaçların hepsine birden tek başlarına yetişemezler.

Doğadaki birçok canlının yaşaması için, yemek, üremek, korunmak gibi basit ihtiyaçları vardır. Fakat insanların ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bir insan yaşayacağı evi tek başına yapamaz. Evi yapmak için malzemeye gerek vardır. Bu malzemeleri elde etmek için, inşaat malzemeleri satan bir esnafa ihtiyacı vardır. Evin duvarlarını örmek için duvar ustasına, su borularının döşenmesi için tesisatçıya, elektrik sistemi için elektrikçiye ihtiyacı vardır. Bunun gibi daha birçok gereklilik için mutlaka insanın, diğer insanlardan yardım alması gerekir.

Topluluk ise bütün bu ihtiyaçları karşılayabilecek insanlardan oluşur. Bu yüzden insanlar topluluk halinde yaşarlar ve buna mecburdurlar.

+ +