4. Sınıf Engin Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

İnsan Atatürk

4. sınıf Türkçe Engin Yayınları çalışma kitabı, sayfa 35, 36, 37, 38, 39, “İnsan Atatürk” dinleme metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

» Metni dinlemek için oynat tuşuna basınız«


1. ETKİNLİK

konum: Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon.
halk evi: Türk milletini yeni ülküler etrafında toplamak, halk arasında kültür ve düşünce birliğini sağlamak, Atatürk devrimlerinin benimsenmesini gerçekleştirmek, Cumhuriyetin kültür atılımını yapmak, kır-kent ve köylü-aydın ikiliğini ortadan kaldırmak amacıyla kurulan kurum.
kütle: Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
şah: İran veya Afgan hükümdarı.
yaver: Yardımcı, emir subayı.
kompartıman: Yolcu trenlerinde vagonların bölmelerle ayrılmış bölümlerinden her biri.

2. ETKİNLİK

Örnektir

Atatürk İzmir’de bir oteldeyken, yardımcısından başka bir oteldeki bandoyu getirmesini söyler. Yardımcısı, halkın bando etrafında çok eğlendiğini görünce Atatürk’ün bu isteğini yerine getirmez. Atatürk’e durumu anlatır. Atatürk de “İyi yapmışsın, halkın huzurunu bozmamak lazım.” der.

3. ETKİNLİK

Ana Düşüncesi: Atatürk insanları sever ve insanların hak ve hürriyetlerine saygı gösterirdi.

4. ETKİNLİK

1. Atatürk, insanları seven,
2. İnsanların hak ve özgürlüklerine saygı gösteren,
3. Kendini büyük görüp kibirlenmeyen,
4. Halkın huzurunu önemli gören,
5. İnsanları rahatsız etmekten kaçınan,
6. İnsanları yüreklendirmek için elinden geleni yapan
bir insandır.

5. ETKİNLİK

A. “İnsan Atatürk” adlı başlığı beğendim çünkü, metinde Atatürk’ün insani özelliklerini içeren anılar vardı. Metnin içeriğine uygun bir başlık seçilmiş.

B. Atatürk’ün İnsani Özellikleri

6. ETKİNLİK

değer: kıymet
hak: adalet
hürriyet: özgürlük
saygı: hürmet
anı: hatıra
yıl: sene
liste: dizelge
şart: koşul
imkan: olanak
hata: yanlış
tesis: kuruluş
kudret: güç
övgü: methiye
cevap: yanıt
derhal: hemen
emir: buyruk

7. ETKİNLİK

1. Taşa toprağa değil insan kıymet verin.
2. Böyle bir orduya sahip olduğunuz için sizi tebrik ediyorum.
3. Benim en büyük şansım değerli kumandanlara sahip olmaktır.
4. Ordumuzun kıymet ve kudretini her açıdan takdir ediyorum.
5. Hiçbir zaman halkın neşe ve huzurunu bozmamak lazım.
6. Uykusuz olduğu için rahatsız etmek istemedim.

8. ETKİNLİK

Örnektir

ÇAĞDAŞ İNSAN

Çağdaş insan, çağın gerekliliklerine uyan ve insanlara saygı gösteren bir insandır. Yaşadığı toplumda yalnız olmadığını, diğer insanlarla beraber karşılıklı saygı içerisinde yaşamayı bilir ve toplum kurallarına uymaya gayret gösterir.

Çağdaş bir insan, yaşamını sürdürürken, diğer insanları rahatsız etmemeye özen gösterir. Toplum içerisinde yüksek sesle konuşmaz. Arabasıyla seyir halindeyken gereksiz yere kornaya basmamaya özen gösterir. Evinde, komşularını rahatsız edecek şekilde televizyon ya da müziğin sesini açmaz. Evi için, ses çıkaracak tamiratları, komşularına haber verdikten sonra yapar. Gece geç saatlerde elektrik süpürgesigibi ses çıkaran aletleri kullanmaz.

Bunların yanı sıra çağdaş insan, her zaman nazik, görgü kurallarına dikkat eden terbiyeli bir insan olmalıdır. Ahlak kurallarına aykırı davranışlardan kaçınmalıdır. Toplum içinde sigara içmemeli, yerlere çöp atmamalı, kamu mallarına zarar vermemelidir.

Bir insan, toplum içerisinde yaşadığını ve herkesin eşit haklara sahip olduğunu unutmamalıdır. Huzurlu ve sağlıklı bir toplum için kimse kimseyi rahatsız etmemelidir.