İlim Öğren Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 212-213-214-215, İlim Öğren metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


6. Sınıf MEB Yayınları İlim Öğren Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf MEB Yayınları İlim Öğren Metni Etkinlik Cevapları


⇒ İlim Öğren Metni Cevapları Sayfa 212 ⇐

1. ETKİNLİK

İlmin size çağrıştırdığı kelimeleri belirleyiniz. Bu kelimeleri kullanarak ilimle ilgili kısa bir paragraf yazınız.

– bilim
– bilgi
– deney
– araştırma
– öğrenme
– gözlemleme

Bilim sözcüğünün diğer ismi olan ilim, gözlem, araştıma, deney yapma gibi süreçlerin sonunda ortaya çıkan kesin bilgileri içine alır. İlim için öğrenmek gerekir. Öğrenebilmek için de ilim gereklidir. Bunlar birbirini tamamlayan süreçlerdir.

2. ETKİNLİK

a) “İlim Öğren” şiirinin başlığının içerikle uyumlu olup olmadığını gerekçesiyle yazınız. Siz de şiire iki başlık belirleyiniz.

Bence başlık ve içerik uyumludur çünkü şiirde sürekli bu ifade geçmektedir.

b) Siz de şiire iki farklı başlık bularak aşağıya yazınız.

Bilgi ile Fikir Ör

Cehaletle Savaş


⇒ İlim Öğren Metni Cevapları Sayfa 213 ⇐

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin ana duygusunu aşağıya yazınız.

İlim öğrenme merakı.

4. ETKİNLİK

İlimle ilgili aşağıdaki özdeyişlerden anladıklarınızı birer cümleyle yazınız.

İlim Çin’de de olsa alınız.
İlim öğrenmek için hiçbir bahane üretmeden ilim öğrenmek için uğraşmamız gerektiğini anlatıyor.

İlim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sen ise malı korursun. Mal, vermekle azalır; ilim, öğretmekle çoğalır.
İlim öğrenmenin fiziki nesneleri sahiplenmekten daha yararlı olduğunu, ilimin öğretmekle daha da artacağını anlatıyor.

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
Hayatta yapılacak her işin ilim dahilinde yapılması gerektiğini, bilgisizce yapılan her işin sonunun hüsran olacağını anlatıyor.

Hayatta en hakiki mürşit (yol gösterici) ilimdir.
Yaşamda başarıya ulaşmak için tek gerçeğin ilim olduğunu, başarı için ilimin rehber edilmesi gerektiğini anlatıyor.

Bilim bütün dünyanın malıdır, ulusların sınırlarını tanımaz.
Bilimin tüm insanlığı ilgilendirdiğini, ülkelere göre farklılık göstermeyeceğini, bilimin sonucunda tüm insanlık için tek bir doğru ortaya çıkacağını anlatıyor.


⇒ İlim Öğren Metni Cevapları Sayfa 214 ⇐

5. ETKİNLİK

Yazma alışkanlıklarınızın gelişmesi için bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.


⇒ İlim Öğren Metni Cevapları Sayfa 215 ⇐

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki yapım eklerini örnekteki gibi kullanarak yeni kelimeler türetiniz. Yapım ekinin görevini yanına yazınız.

lık/-lik: sazlık, çeyizlik, fakirlik → isimden isim yapım eki

-lı/-li: bağlı, yemekli, pataesli → isimden isim yapım eki

-ar/-er: sarar-, gider-, kopar- → fiilden fiil yapım eki

-ıcı/-ici: delici, yıkıcı, yapıcı → fiilden isim yapım eki

-gı/-gi: sagı, sargı, görgü → fiilden isim yapım eki

-gan/-gen: kaygan, doğurgan, yapışkan → fiilden isim yapım eki

-ca/-ce: İngilizce, Almanca, Türkçe → isimden isim yapım eki

-sız/-siz: tatsız, evsiz, yolsuz → isimden isim yapım eki

-gan/-gen:

-ım/-im: yapım, ekim, yıkım → fiilden isim yapım eki

-la/-le: başla-, sırala-, başla- →isimden fiil yapım eki


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 212-213-214-215, İlim Öğren metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


6. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!