İki İnatçı Keçi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


3. sınıf Kartopu Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 134-135-136, İki İnatçı Keçi Dinleme Metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Meti dinlemek için oynat tuşuna basınız.


İki İnatçı Keçi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

İki İnatçı Keçi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

Keçi resminin çağrıştırdığı kelimeler:

  • inatçı
  • boynuz
  • koyun
  • hayvan
  • toslamak

2. ETKİNLİK

İki İnatçı Keçi metninin konusu: Karşı karşıya gelen iki keçinin köprüden geçmek için inatlaşmaları.

İki İnatçı Keçi metninin kahramanları: İki keçi

3. ETKİNLİK

Bir konuda inatlaşmak kimseye fayda getirmeyeceği gibi zararlara neden olur. Konuda inatlaşmak yerine çözüm yolları aranarak herkesin faydasına bir iş yapılmış olur.

4. ETKİNLİK

Örnektir

TEMBEL TAVŞAN

Bir varmış bir yokmuş evvel zaman için kalbur saman içinde tembel tavşanın yaşadığı ormanda kuraklık başlamış. Ormadaki tüm hayvanlar kuyu kazarak yerden su çıkarma fikrini bulmuşlar ve çalışmaya başlamışlar.

Tavşan ise kuyu açmak için çalışmaya yanaşmıyormuş. “Ben daha küçüğüm, çalışamam.” diyerek gün boyu boş boş oturuyormuş. Sonunda hayvanlar kuyuyu bitirmişler ve kuyudan su içmeye başlamışlar. Fakat tavşan çalışmadığı için ona su vermemişler.

Ormanın kralı aslan, tavşan kuyuya yanaşmasın diye kuyuya her gün nöbetçi dikiyormuş. Bir gün nöbet sırası file gelmiş. Fil ile tavşan çok iyi dostmuşlar. Tavşan, filin kendisini kırmayacağını düşünerek su istemek için kuyuynun yanına gelmiş. Fakat fil uyuyormuş. Tavşan ne yaptıysa fili uyandıramamış. Sonunda öyle bir bağırmış ki, fil birden yerinden zıplamış. Bu zıplayış, kuyunun etrafındaki toprakları hareket ettirip kuyunun kapanmasına neden olmuş.

Fil bu duruma çok üzülmüş. Fakat tavşan “Sabaha kadar çalışırsak, bu kuyuyu açarız.” demiş. Fil “Sen çalışmazsın ki…” demiş. Tavşan “Gör bakalım.” demiş ve var gücüyle kuyuyu kazmaya başlamış. Sabaha kadar çalışarak kuyuyu açmışlar.

Fil tavşanın çalışknalığını ormandakilere anlatınca, ormandaki hayvanlar tavşanı affetmişler. Tavşan sadece suya değil, arkadaşlarını tekrar kazanabildiği için çokm mutlu olmuş.

5. ETKİNLİK

Örnektir

AT İLE EŞEK

Bir varmış bir yokmuş. Bir at ile eşek yolda yürüyorlarmış. Eşeğin yükü ağırmış. Taşımakta zorlanıyormuş. Attan yardım istemiş. Fakat at “Ben asil bir hayvanım, yük falan taşımam.” diyerek yardım etmemiş.

Bir müddet sonra eşek daha fazla dayanamayarak yere düşüp bayılmış. At ile eşeğin sahibi bunu görünce kara kara düşünmeye başlamış. Yükü ata yükelese eşek kalacak. Eşeğin kalmasına gönlü razı olmamış.

Sonra aklına bir fikir gelmiş. Hem yükleri hem de eşeği atın üzerine yüklemiş. Böylece yola devam etmişler. At, eşeğe yardım etmediği için çok pişman olmuş. Eğer eşyaların yarısını alsaydı eşek bayılmazdı. Şimdi de bu kadar yükün altına girmezdi.


3. Sınıf Kartopu Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın