8. Sınıf Evren Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Hedeflerine Koş

8. sınıf Türkçe EvrenYayınları çalışma kitabı, sayfa 83, 84, 85, 86, “Hedeflerine Koş”  metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

hedeflerine-kos-cevap-anahtari

 

1. ETKİNLİK

hedef: Yapılması tasarlanan iş, amaç.
sabır: Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi.
şevk: İstek, heves.
ucube: Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan.
potansiyel: Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, gizil.
klinik: Hastanın bakıldığı, muayene edildiği yer.
hedef seçmek: Amacını belirlemek.
nota: Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret.
şaheser: Kendi türünde mükemmel olan, üstün ve kalıcı nitelikte eser, başyapıt, başeser.
rakip: Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse.
tercih etmek: Yeğlemek.
gaye: Amaç.
alternatif: Seçenek.
dizayn etmek: Tasarlamak.
pist: Gösteri yapmak, dans etmek vb. için düzenlenmiş, genellikle yuvarlak yer.
hedefe uçmak: Belirlenen amaca hızla gitmek.
tempo: Gidiş, ilerleyiş, gelişme hızı, tarz.

2. ETKİNLİK

“azim-sabır” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi: Bir hedefe ulaşmak için gerekli unsurlardan biri de azimdir. Azim için sabırlı olmak gerekmektedir.

“üniversite-akademi” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan kurumlara üniversite denir. Akademi, bu kurumu oluşturan öğelerden biridir.

3. ETKİNLİK

 1. Cümle: icat
 2. Cümle: keşif
 3. Cümle: keşif
 4. Cümle: icat
 5. Cümle: icat

4. ETKİNLİK

Metnin Konusu: Hedefe ulaşmak.

Metnin Ana Düşüncesi: Bir insan öncelikle kendine uygun bir hedef seçmeli daha sonra o hedefe ulaşmak için elinden geleni yapmalıdır.

Metnin Yardımcı Düşünceleri: 
Hedef seçerken enine boyuna düşünmek gerekir.
Karasızlık hedefe ulaşmadaki en büyük engeldir.

5. ETKİNLİK

 1. Cümle: Uygun Noktalama İşareti: iki nokta (:)
  Bu işareti, konuşan kişinin adından sonra koydum.
 2. Cümle: Uygun Noktalama İşareti: iki nokta (:)
  Bu işareti genel ağ adresinde kullandım.
 3. Cümle: Uygun Noktalama İşareti: üç nokta (…)
  Bu işareti tamamlanmamış cümlenin sonuna koydum.
 4. Cümle: Uygun Noktalama İşareti: üç nokta (…)
  Bu işareti sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümünün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için koydum.
 5. Cümle: Uygun Noktalama İşareti: İki yere de üç nokta (…)
  Bu işareti karşılıklı konuşmalarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaptan sonra kullandım.
 6. Cümle: Uygun Noktalama İşareti: üç nokta (…)
  Bu işareti kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten ötürü açıklanmak istenmeyen kelimenin yerine koydum.
 7. Cümle: Uygun Noktalama İşareti: İki yere de üç nokta (…)
  Bu işareti alıntılarda, başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine koydum.

6. ETKİNLİK

hedeflerine-kos-cevap-gecisli-gecissiz