Hastahane Dinleme Metni Cevapları

Hastahane Dinleme metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 207-208-209-210-211
(Sağlık ve Spor Teması)

Hastahane Dinleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Hastahane Dinleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Hastahane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 207

Dinleyelim

➜ “Hastahane” şiirini dinleyiniz. Şiirde boş bırakılan yerleri şiiri dinlerken tamamlayınız.

Cevap:

HASTAHANE

Dertliler dermanı sende arıyor
Millete hizmetin var hastahane
Türlü türlü yaraları sarıyor
Var olsun hekimler nur hastahane

Hademeler çalışırlar işinde
Herkesin bir derdi vardır başında
Kimisinin ecel gelir peşinde
Bu da mukadderdir der hastane

Dertli olan gelir gelir yalvarır
Göz açılır kulak verir dil verir
Tedavisi bitenlere yol verir
Dünyalar durdukça dur hastahane

Hastahane hekimlerin mekanı
Elinden geldikçe incitmez canı
Yardım yaradandan olsun dermanı
Yavrumu sağ salim ver hastahane

Hastahane büyük nimet Sivas’ta
Kolayca geliyor gidiyor hasta
Rabbim kimseyi koymasın yasta
Her vilayet ister bir hastahane

Veysel’in kalbinden gitmez kederi
Bu fani dünyaya gelelden beri
Elim çalar dilim söyler dertleri
Bu da benim için kar hastahane

Âşık Veysel ŞATIROĞLU

Hastahane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 208

Söz Varlığım

➜ “Hastahane” şiirinden dizeler verilmiştir. Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin şiirde kullanıldığı anlamları işaretleyerek belirleyiniz.

Cevap:

• Dertliler dermanı sende arıyor,

[X] Çıkar yol, çare.

[   ] Güç, takat, mecal.

• Elinden geldikçe incitmez canı,

[X] İncinmesine yol açmak.

[   ] Kötü söz veya davranışla birbirini kırmak, üzmek.

• Hastahane büyük nimet Sivas’ta,

[X] İyilik, lütuf, ihsan.

[   ] Yaşamak için gerekli her şey.

• Elim çalar, dilim söyler dertleri,

[X] Bir müziği dinlemeyi sağlayan aleti çalıştırmak.

[   ] Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

• Bu da benim için kâr hastahane.

[   ] Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı.

[X] Yarar, fayda.

➜ “Dünya durdukça dur hastahane” dizesinde Âşık Veysel “durmak” kelimesini “varlığını sürdürmek” anlamıyla kullanmıştır. Siz de bu kelimeyi farklı bir anlama gelecek şekilde cümlede kullanınız.

Cevap: Önüne kedi fırlayan araba acı bir frenle durdu.

Günümüzdeki Yazımı

➜ Âşık Veysel şiirinde “hastahane” yazımını kullanmıştır. Bu kelimenin günümüzdeki yazımı nasıldır?

Şiirde

hastahane

Doğru yazımı

Cevap: hastane

➜ Şairin “Bu fâni dünyaya gelelden beri,” dizesindeki altı çizili ifadenin günümüzdeki kullanımı nasıldır?

Cevap: geldiğimden

Hastahane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 209

Dinleyelim – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Hastahane” şiirine göre cevaplayınız.

1. Dinlediğiniz şiirde şair hastanenin işlevleri arasında neleri sıralıyor?

Cevap: Dertlilerin derman bulması, yaraların sarılması, hastaların tedavi edilmesi, hekimlere ve hademelere iş sahibi yapması, hastalar için nimet olması, kolay ulaşılabilir olması.

2. Şair hangi şehirdeki hastaneden hareketle duygularını dile getirmiştir?

Cevap: Sivas

3. Şair “Elim çalar, dilim söyler dertleri / Bu da benim için kâr hastahane.” dizelerinde ne anlatmaktadır?

Cevap: Dertleri sadece türkü söyleyerek ifade ettiğini, bu dertlerin vücudunda olmadığı ve tedavi edilmesi gerekmediği için kendisi için büyük sorun olmadığını, bunu kendisine yarar saydığını anlatmaktadır.

Konusunu ve Ana Duygusunu Belirleyelim

➜ Dinlediğiniz şiirin konusunu ve ana duygusunu belirleyiniz.

Cevap: 

Konu: Hastanelerin işlevi

Ana duygu: Hastanelere duyulan minnet

Sözlü Olmayan Mesajlar

➜ Dinlediğiniz şiirde bulunan mesajları işaretleyerek belirleyiniz.

Cevap: 

[   ] Bütün dertlerin çaresi hastanededir.

[X] Hastanelerde çeşitli sıkıntıların çözüm yolu aranır.

[X] Şair Sivas’ta bulunan hastaneden memnundur.

[X] Hastanelerin ve hekimlerin varlığı insanlar için çok önemlidir.

[   ] Her hastane veya hekim güvenilir değildir

Araştıralım

➜ Dinlediğiniz şiirin şairi olan Âşık Veysel Şatıroğlu’nun edebiyatımızdaki yerini ve önemini çeşitli kaynaklardan araştırınız. Edindiğiniz bilgileri düzenleyerek aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Cevap:

Âşık Veysel sade ve duru bir Türkçe ile deyişler söylemiştir. Âşık Veysel’in eserleri halk tarafından benimsenen, kolayca öğrenilen ve ezberlenen, dilden dile kolayca aktarılabilen niteliktedir. Âşık Veysel eserlerinde her daim umudu, yaşama sevincini, güzellikleri ve insani değerleri ön plana çıkarmıştır. Bunun yanı sıra gözlerini kaybetmenin yoğun etkisi nedeniyle umutsuzluk, hüzün ve keder barındıran deyişleri de bulunmaktadır. Doğaya ve toplumsal olaylara da eserlerinde yer veren Âşık Veysel’in; ender de olsa siyasi eleştiriler de bulunduğu eserleri de vardır.

Âşık Veysel’in şiirleri; ölmeden önce 3 kitapta toplanarak yayımlanmıştır. İlk kitap 1944 yılında basılmıştır ve Deyişler adını taşır. Âşık Veysel’in ikinci eseri 1950 yılında yayımlanmıştır ve Sazımdan Sesler ismindedir. Âşık Veysel’in üçüncü kitabı ise 1970 yılında yayımlanan Dostlar Beni Hatırlasın’dır. Şairin ayrıca bu isimde bir de şiiri bulunmaktadır. Âşık Veysel vefat ettikten sonra 1984 yılında tüm şiirleri “Bütün Şiirleri” isimli kitapta bir araya getirilmiştir.

Hastahane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 210

Günlük Türünün Özelliklerini Belirleyelim

➜ Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinden hareketle verilen soruları cevaplayınız.

HASTA ÖĞRETMENİMİ ZİYARET
Dün akşamüstü okuldan çıkınca hasta olan öğretmenimi ziyarete gittim. Fazla çalıştığı için hastalanmış. Günde beş saat ders, bir saat beden eğitimi dersi, iki saat akşam okulunda çalışma, uykusuzluk, yetersiz beslenme ve sabahtan akşama kadar nefes tüketmek sağlığını bozmuş.
Demir başlıklı bir yatakta yatıyordu. Daha iyi görebilmek için bir elini alnına dayadı ve o sevgi dolu sesiyle seslendi “Ah, Enrico (Enriko)!”
Yatağa yaklaştım, elini omzuma koydu ve şöyle dedi “Aferin oğlum. Zavallı öğretmenini görmeye gelmekle ne iyi ettin. Gördüğün gibi berbat durumdayım, sevgili Enrico. Okul nasıl gidiyor?Arkadaşların nasıllar? Ben olmasam da her şey yolunda değil mi? Yaşlı öğretmeninizle bensiz de gayet iyi yol alırsınız.”
Ben “Hayır.” demek istiyorum ama o sözümü kesti “Haydi haydi beni de sevdiğinizi biliyorum.” Sonra derin derin içini çekti. Duvara yapıştırılmış resimlere bakıyordum. “Görüyor musun?” dedi. “Bunlar yirmi yıldır bana resimlerini veren öğrencilerim. Hepsi çok iyi çocuklardı. Bunlar benim anılarım. Sen de ilkokulu bitirince bana resmini verirsin değil mi?”
Sonra başucundaki sehpadan bir portakal aldı ve elime koydu. “Sana verecek başka bir şeyim
yok. Bu hastadan sana bir hediye olsun.”
Bunları söylerken zorlukla nefes alıyordu, acı çektiği her hâlinden belliydi. “Ateşim çok yüksek…” dedi. “Yarı baygın gibiyim. Haydi bakalım matematiğe, problemlere biraz ağırlık ver. İlk denemede yapamadın mı, biraz dinlen ve yeniden göz at. Kafanı şişirmeden, sakin sakin çalış. Haydi git, annene de selam söyle. Bir daha tırmanma bu merdivenleri, okulda görüşürüz. Görüşmezsek de seni çok sevmiş olan öğretmenini unutma.” Bu sözler üzerine gözlerim doldu. “Başını öne eğ.” dedi öğretmenim. Başucuna doğru eğildim ve o da beni saçlarımdan öptü. Sonra “Haydi git!” dedi ve yüzünü duvara döndü. Hızla merdivenlerden aşağı indim çünkü hemen anneme sarılmak istiyordum.
Edmondo De AMICIS
Çocuk Kalbi

➜ Okuduğunuz metnin özelliklerini belirten ifadelerin başındaki kutucuklara “✔” işareti koyunuz.

Cevap:

[X] Birinci kişi ağzından yazılmış kısa, özlü ve öznel bir yazıdır.

[   ] Ortaya atılan düşünce kanıtlarla desteklenmiştir.

[X] İnandırıcı ve samimi bir yazıdır.

[X] Yazarın kişiliğini, görüşlerini ve ruhsal yapısını yansıtır.

[   ] Okuyucuyla sohbet ediyormuş gibi yazılmış bir yazıdır.

[X] Yaşanılan olayların ve izlenimlerin günü gününe yazılması ile oluşmuştur.

[X] Yaşanan olaylar değiştirilmeden yazılmıştır.

➜ Özelliklerini belirlediğiniz “Hasta Öğretmenimi Ziyaret” adlı metnin türü nedir?

Cevap: Günlük

➜ Enrico’nun öğretmeninin hastalığı nedir? Günümüz sağlık imkânları düşünüldüğünde bu hastalığın tedavisi nasıl ve ne sürede gerçekleştirilir?

➜ Hasta olan yakınlarımızı ziyaret etmenin önemi sizce nedir?

Cevap: Hasta olan kişiler için tedavinin yanında moral de çok önemlidir. Yakınlarımızı ziyaret etmek, onlara en büyük moral kaynağı olacak ve tedavi sürecinin daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır.

Hastahane Dinleme Metni Cevapları Sayfa 211

Düşünelim – Yazalım

➜ Sizce hastane ve hekimlerin günlük hayatımızdaki önemi nedir? Dinlediğiniz şiirden hareketle duygu ve düşüncelerinizi yazınız. Düşüncelerinizi desteklemek için TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından oluşturulmuş sağlıkla ilgili grafik ve tablolardan yararlanabilirsiniz.

Aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabileceğiniz yazıyı örnek alabilirsiniz.

Hastane ve Hekimlerin Günlük Yaşamımızdaki Önemi

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

10 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!