4. Sınıf Engin Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Güzel Sanatlar ve Atatürk

4. sınıf Türkçe Engin Yayınları çalışma kitabı, sayfa 31, 32, 33, 34, “Güzel Sanatlar ve Atatürk” metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

1. Soru: Mustafa Kemal iyi bir lider olabilmek için, şiire, edebiyata, yabancı dil öğrenimine ve güzel konuşmaya önem veriyor.

2. Soru: Mustafa Kemal, Türklerin edebiyat, tiyatro, müzik, resim, heykel, mimari alanlarda kendilerine özgü eserler yaratmasını istiyor.

3. Soru: Türk Dil Kurumu

4. Soru: Mustafa Kemal, sanatçılardan Cumhuriyeti anlatan roman, öykü,şiir ve tiyatro eserleri yazmalarını istiyor.

5. Soru: Mustafa Kemal güzel sanatlar alanında, tiyatro okulları açıyor. Konservatuar kuruyor. Batız müziği tarzında eserler yapabilmek için bazı Türk müzisyenlerini Avrupa’ya yolluyor.

2. ETKİNLİK

1- Dün dilimde yara çıktı.
2- Ağacın dalında bir kuş yuvası vardır.
3- Atatürk şair ve yazarlara büyük önem verirdi.
4- Güzel sanatların en çok hangi dalına ilgi duyuyorsunuz.
5- Aysel her gün ödevlerini deftere yazar.
6- Atalarımız “Bir dil bir insan, iki dil iki insan.” demişler.

3. ETKİNLİK

lider ⇔ önder
yalın ⇔ sade
fikir ⇔ düşünce
dil ⇔ lisan
yıl ⇔ sene
ak ⇔ beyaz
kent ⇔ şehir
kara ⇔ siyah

4. ETKİNLİK

sanatçı
kuşçu
sütçü
boya
şaka
uykucu
inatçı
çi
demirci
yazı
posta
kömür
oduncu
futbolcu
yalan
göz
dizgici
barışçı
dişçi
sporcu
söz
ekmekçi

5. ETKİNLİK

Güzel Sanatların Dalı Sanatçılarımız
Resim Arif Turan
Müzik Barış Manço
Edebiyat Ömer Seyfettin

6. ETKİNLİK

Örnektir

7. ETKİNLİK

Güzel Sanatların Dallarının Adları: Edebiyat, resim, heykel, mimarlık, müzik, tiyatro, dans.

8. ETKİNLİK

Atatürk’ün Güzel Sanatlar İle İlgili Söylediği Sözler

– “Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa tam bir hayata malik olamaz. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat ve alil bir kimse gibidir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur.”

-“Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık. olur.”

-“Sanatkar, toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

-“Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat, insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz. Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir.”

-“İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.”

-“Yüksek bir insan toplumu olan Türk Milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onunla yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini ve milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü vasıta ve önlemlerle bağlayarak geliştirmek milli idelimizdir.”

-“Güzel sanatların her dalı için, T.B.M.M.’nin göstereceği ilgi ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok etkilidir.”

-“Hepiniz millet vekili olabilirsiniz, Bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat sanatkar olamazsınız.”

-“Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olmayan milletlere ne yazıktır. Onlar bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında, yüksek insanlık sıfatıyla tanımaktan daima yoksun kalacaklardır.”

-“İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, millet ki, heykel yapmaz, millet ki, tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

-“Güzel sanatların hepsinde, ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde götürülmesi gerekli olan Türk müziğidir. Bu ulusun yani değişikliğine ölçü, müzikte değişikliği alabilmesi, kavraya bilmesidir.”

-“İnsanlarda bir takım ince, yüksek ve asil duygular vardır ki insan onlarla yaşar. İşte o ince, yüksek, derin ve asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilen şairdir.”

-“Dünyada medeni olmak, ilerlemek ve olgunlaşmak isteyen herhangi bir millet mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.”

-“Aydın ve dindar olan milletimiz, ilerlemenin sebeplerinden biri olan heykeltıraşlığı en üst derecede ilerletecek ve memleketimizin her köşesinde atalarımızın ve bunlardan sonra yetişecek evlatlarımızın hatıralarını güzel heykellerle dünyaya ilan edecektir.”

-“Sanatkar, cemiyette uzun ceht (aşırı çalışma) ve gayretlerden sonra anlında ışığı ilk hisseden insandır.”

-“Bunun içindir ki milletimizin. güzel sanatlara sevgisini. her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.”

-“Sanatçı, esaslı kültür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir.”

-“Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür!”

-“Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim.”

-“Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin güzel sanatlara sevgisini mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.