Gazi’yi Karşıladım Metni Etkinlik Cevapları


4. sınıf Özgün Matbaacılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 29-30-31-32-33, Gazi’yi Karşıladım metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Atatürk'ü Karşıladım

Gazi’yi Karşıladım

1. ETKİNLİK

1. Ritmi, yürüyen bir kimsenin veya topluluğun adımlarını hatırlatan müizk parçası. MARŞ

2. Güç bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güveni çekinmezlik, atılganlık, yiğitlik. CESARET

3. Savaşta olağanüstü başarılar göstererek düşmanı yenen komutanlara verile unvan. GAZİ

4. Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. ALAN

5. Korku, çekinde ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu. GÜVEN

2. ETKİNLİK

Örnektir

Bence bu metinde yazar Atatürk’le ilgili bir anısını anlatıyor.

3. ETKİNLİK

a.

Ana Kahraman: Çocuk

Yardımcı Kahramanlar: Atatürk, çocuğun annesi, Bekir ağabey

b.

Gazi’yi Karşıladım Metninin Ana Düşüncesi: Atatürk, küçük büyük demeden herkesin sevdiği bir insandır.

Gazi’yi Karşıladım Metninin Yardımcı Düşünceleri:

  • Atatürk bizi düşmandan kurtarmıştır.
  • Atatürk halk gözünde bir kahramandır.

4. ETKİNLİK

(2)Annemle, Bekir ağabeyimle geçişlerimden hatırladığım…

(3) Annem meraklanmış, bulamayınca Gazi’yi görmeye…

(1) Kargıdan ata biner, subay olurdum çocukla…

5. ETKİNLİK

a. Koyu yazılmış sözcükler sonuç bildiren, özetleyen ifadelerdir.

b. Bu yüz hiç de yabancı değildi! Sonunda kim olduğunu hatırladı.

6. ETKİNLİK

  • Çocuk evinin yolunu buldu. Çünkü bir polis onun kaybolduğunu anlayarak ona yardım etmişti.
  • Atatürk, çocuğu kucağına aldı. Çünkü Atatürk çocuklara olan sevgisin böyle gösteriyordu.

7. ETKİNLİK

a. Askerlikle İlgili Terimler:

1- marş 2- paşa 3- piyade taburu  4- subay

b.

Sokağın ağzına dizilirdik.

Yanındakilerden beni tutmak, önümü kesmek isteyenler oldu.

Derken bir telaştır esmeye başladı evde, sokakta.

8. ETKİNLİK

Yazar 1921 yılında doğmuştur.

Atatürk, Urla’ya cumhuriyetin ilanından 3 yıl sonra gitmiştir.

Yazar bugün yaşasaydı 95 yaşında olacaktı. (2017’ye göre)

Atatürk Urla’ya gittiğinde 45 yaşındaymış.

9. ETKİNLİK

Metnin Doğru Yazımı:

“Mustafa Kemal, Galata Rıhtımında Bandırma Vapuruna bindi. Anadoluya geçecekti. Kaptanın Karadenize ilk çıkışıydı. Sinopa uğrayıp Samsuna gideceklerdi.

10. ETKİNLİK

1- Metinde Atatürk’ün hoşgörüsü bir Ermeni çocuğuyla olan anısı ile anlatılıyor.

2- İnsanlar birbirlerine karşı hoşgörülü olduklarında, aralarındaki anlaşmazlıkları kolayca çözüp savaşma gereği duymazlar. Böylece barış sağlanmış olur.

3- Atatürk çocukların öğrenim hürriyetinden yararlanmalarını istemiştir.

4- “Din, ­her­ke­sin­ vic­da­nı­na kal­ş ­bir­ iştir.­Kim­se­nin­ dü­şün­ce­le­ri­ne ­ve ­vic­da­nı­na ­ege­men ­olu­namaz.”

“Egemen olunamaz” demek “özgürlüğüne müdahale edilemez” demektir. Herkes vicadı konusunda özgürdür ve bu özgürlüğe kimse müdahale edemez. Kimsenin böyle bir hakkı yoktur.


4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın