Forsa Metni Cevapları (6. Sınıf Eksen)

Forsa metni cevapları ve soruları, Eksen Yayıncılık 6. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 10-15-16-17-18-19-20 
(Erdemler Teması)

Forsa Metni Cevapları - 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık

Forsa Metni Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık

Forsa Metni Cevapları Sayfa 10

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

“Vatanı terk etmek kadar üzücü bir şey yoktur.” John Jewel (Con Civıl)

Cevap: Doğup büyüdüğün yerleri terk etmek, dünyadaki en üzüntü verici şeydir.

“Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır.” William Shenstone (Vilyım Şinston)

Cevap: Vatandan bir müddet uzak kalmak, vatan hasreti çekmek insanın vatan sevgisinin daha da artmasına vesile olur.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• İnsanlar nelere özlem duyar?

Cevap: Sevdiklerine, uzun süredir ulaşamadığı şeylere özlem duyar.

• İnsan vatanını niçin özler?

Cevap: İnsan vatanını sahiplendiği, onu çok sevdiği, bütün sevdikleri orada olduğu için özler.

• Vatanınızdan, memleketinizden uzun süre ayrı kalsanız nasıl etkilenirdiniz, neler hissederdiniz?

Kendi duygu ve düşüncelerinize göre bu soruyu siz cevaplayabilirsiniz.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.

Cevap: Metinde yalnız kalmış bir adamın, uzun yıllar sonra kendi insanlarını görünce yaşadığı sevinç anlatılıyor olabilir.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 15

4. ETKİNLİK

a. “Forsa” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize yazınız.

b. Bu kelimelerin anlamlarını, metnin veya cümlenin anlamından tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.

c. Ardından bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.

d. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “✔” işareti koyunuz.

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz. Kelimelerin sözlük anlamları için TDK Türkçe Sözlük sitesinden faydalanabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

4. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterinize istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız. Yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

Düşünce yazınız için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz kompozisyonu örnek alabilirsiniz.

Vatan ve Bayrak

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde ana kahraman kimdir?

Cevap: Kara Memiş isimli bir Türk denizcisi.

2. Sizce Kara Memiş, hangi kişilik özelliklerine sahiptir? Onun bu kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünmenizi metindeki hangi ifadeler, cümleler sağladı? Bu ifade ve cümleleri açıklayınız.

Cevap: Kara Memiş sabırlı, umudunu yitirmeyen, cesur bir kişiliğe sahiptir.

3. Esir düşmüş olmasına rağmen namazlarını kılmaya devam etmesi, Kara Memiş’in hangi özelliğe sahip olduğunu göstermektedir?

Cevap: İnançlı bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.

4. Sizce Kara Memiş’in namazlarını kılması ile kurtulma ümidini devam ettirmesi arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Kara Memiş namazlarını kılarak Allah’tan ümidini kesmediğini göstermektedir. Kurtulmak için dua etmektedir. Allah’ın da dualarını kabul edip kurtulacağını düşünmektedir.

5. Kara Memiş’in çok meşhur olmasını sağlayan nedir?

Cevap: Daha yirmi yaşındayken Tarık Boğazı’nı geçmesi, irili ufaklı donanmaları hafif gemisiyle tek başına berbat etmesi.

6. “Bir gemim olsa gözümü kapar, Kabataş’ın önüne demir atarım.” sözleriyle Kara Memiş ne anlatmak istiyor olabilir?

Cevap: Denizleri çok iyi bildiğini, çok iyi bir kaptan olduğunu, hiç yol tarifi almadan gideceği yeri bulabileceğini anlatmak istiyor.

7. Kara Memiş’in efendisi tarafından serbest bırakılmasını siz de “sözde bir serbest bırakılış”olarak görüyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Kara Memiş efendisi yanında yaptığı iş karşılığı karnını doyurabiliyordu. Fakat serbest bırakılınca ne işi kalmıştı, ne de karnını doyurabileceği bir olanağı vardı. Bu serbest bırakılış değil, çaresiz bir kimseyi sokağa atmaktır.

8. Kara Memiş’in kırk yıl boyunca gördüğü rüya nedir?

Cevap: Esirlikten kurtulması

9. Kara Memiş’in ellerini ısırmasının sebebi nedir?

Cevap: Gördüğünün bir rüya olup olmadığını anlamak istemesi.

10. Kara Memiş’in karşısına çıkan ilk Türk askerini öpmesinin sebebi ne olabilir?

Cevap: Vatan hasreti çekmesi.

11. Türk askerleri arasında bir çığlık kopmasının sebebi nedir?

Cevap: Kara Memiş’in, gemi kaptanının babası olduğu anlaşılması.

12. Askerler, Kara Memiş’i beylerinin karşısına çıkarmadan önce ne yapıyor?

Cevap: Kara Memiş’i giydiriyorlar.

13. Bey, niçin Kara Memiş’in ellerini öpüyor?

Cevap: Babasını tanıdığı için.

14. Karşısındaki Bey’in oğlu olduğunu anlayınca Kara Memiş’e ne oluyor?

Cevap: Sevincinden bayılıyor.

15. Kara Memiş neye itiraz ediyor?

Cevap: Askerler savaşa çıkarken gemide beklemeye.

16. Kara Memiş metinde, niçin gençleşmiş bir kaplana benzetiliyor?

Cevap: Cesareti nedeniyle.

17. “Vatan, bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” sözünden ne anlıyorsunuz? Bu sözü etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.

Cevap: Biz Türkler için vatan sadece toprak parçası değildir;  bayrağımızın dalgalandığı her yer vatandır.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 16

7. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?

Cevap: Esir düştüğü için vatan hasreti ile yaşayan bir Türk denizcisinin uzun yıllar sonra esirlikten kurtuluşunu anlatıyor.

• Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?

Cevap: Vatan sevgisi ve hasretinin ne kadar önemli olduğunu ve tüm olumsuzluklara rağmen insanın umudunu kaybetmemesi gerektiğini okuyuculara anlatmak için.

• Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?

Cevap: İnsan bütün olumsuzluklara rağmen umudunu ve inancını kaybetmemelidir.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

• Sizce yazar, okuduğunuz metin için neden “Forsa” başlığını kullanmış olabilir?

Cevap: Forsa sözlük manası ile “Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse.” demektir. Metnin ana kahramanı Kara Memiş de yabancı gemilerde tutsak kalarak yıllarca gemilerin küreklerini çekmiş biridir. Yazar bu sebeple metin için bu başlığı kullanmış olabilir.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 17

• Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.

Cevap: Metinde verilen mesaja tam olarak uyumlu olmasa da, metnin kahramanını daha iyi anlamamız için uygundur diyebiliriz.

• Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?

Cevap: Vatan Hasreti

9. ETKİNLİK

A. Metindeki hikâye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “‘Forsa’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Evet katılıyorum. Metinde yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan birtakım olaylar anlatılmakta, yazar kendi düşüncelerine yer vermemektedir.

b. “Forsa” adlı metinde anlatılan olay nedir?

Cevap: Esir düştüğü için vatan hasreti ile yaşayan bir Türk denizcisinin uzun yıllar sonra esirlikten kurtuluşunu anlatıyor.

c. “Forsa” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.

Cevap: Evet. Metinde gerçek üstü bir olay yoktur. Yaşanması mümkündür.

ç. “Forsa” adlı metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir mi? Açıklayınız.

Cevap: Olabilir.

d. “Forsa” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Evet; Kara Memiş, Turgut Bey, askerler metindeki kişilerdir.

e. “Forsa” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?

Cevap: Kara Memiş, denizciler, Kara Memiş’in efendisi, askerler.

f. “Forsa” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Detayları ile yer verilmiştir.

g. “Forsa” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.

Cevap: Geçmiş zamanda yaşandığı bellidir, tam olarak tarih verilmemiştir.

h. “ ‘Forsa’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap: Metinde hoşa gidebilecek olaylara yer verilmediği için bu düşünceye katılmıyorum.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 18

C. Yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra “Forsa” adlı metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep-sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak “Forsa” adlı metnin olay örgüsünü defterinize yazınız.

Cevap:

Forsa Metni Olay Örgüsü:

Kara Memiş genç yaşta büyük başarılara imza atan ve bu nedenle çok ünlü olmuş bir Türk denizcisidir. Bir gün düşmanların eline esir düşer. 20 sene düşman gemilerinde kürek çeker. Esir olduğu için vatan hasretiyle yanıp tutuşur. İnançlı olduğu için kurtulma umudunu kaybetmez. Yaşlandığı için kürek çekemez diye bir adadaki bir insana köle olarak satılır. Bir süre burada kölelik yaptıktan sonra efendisi Kara Memiş’i serbest bırakır. Kara Memiş yaşlı olduğu için iş yapamaz haldedir ve kasabadaki insanların yardımıyla geçinmeye başlar. Bir gün Türk denizcileri adaya gelir. Kara Memiş onlara kendini tanıtır. Meğerse Kara Memiş o geminin kaptanıdır. Adaya savaşmak için gelmiştir. Turgut Bey babasını tanır; birbirlerine hasretle sarılırlar. Kara Memiş de yaşına bakmadan savaşmak ister. Turgut Bey ne kadar ısrar etse de onu bu düşüncesinden vazgeçiremez.

D. Yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “Forsa” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Metin 3. kişi ağzından anlatılmıştır. Metnin baş kahramanı olayları kendisi anlatmamaktadır. Yazar dışarıdan anlatmaktadır.

b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Cevap: Evet. Mtindeki olayları yazarın kendisi dışarıdan anlatmaktadır. Yazar metnin kahramanlarından biri değildir.

c. Metindeki anlatıcı “kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.

Cevap: Anlatıcı gözlemcidir. Gördüklerini anlatır. Metnin kahramanlarından biri değildir. Metindeki olaylara müdahale etmez. Düşüncelerini aktarmaz. Herhangi bir yargıya varmaz.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 19

10. ETKİNLİK

Sınıfta, dilediğiniz konuda ve herhangi bir hazırlık yapmadan bir konuşma yapınız. Arkadaşlarınızdan konuşmanızı değerlendirmelerini isteyiniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

Forsa Metni Cevapları Sayfa 20

11. ETKİNLİK

Türkçe dersi ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Ardından kitabınızın sonunda yer alan “Ekler” bölümündeki “Türkçe Dersi Tutum Ölçeği”ni doldurunuz ve doldurduğunuz formu öğretmeninize gösteriniz.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

*** Forsa metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın


1 Yorum

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!