5. Sınıf MEB Yayınları 2017-2018 Çalışma Kitabı Cevapları

Forsa Metni Etkinlik Cevapları


5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 141-142-143-144-145, Forsa metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


5. Sınıf MEB Yayınları Forsa Metni Etkinlik Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Forsa Metni Etkinlik Cevapları


⇒ Forsa Metni Cevapları Sayfa 141 ⇐

1. ETKİNLİK

Anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Kara Memiş uyanınca niçin şaşırdı?
Cevap: Kıyıya yanaşan Türk gemilerini gördüğü için.

2. Askerler ile Kara Memiş arasında nasıl bir konuşma geçti?
Cevap: Askerler Kara Memiş’e ne kadardır esir olduğunu, nereli olduğunu, adını ve kaptan olup olmadığını sordular. Kara Memiş’de cevap verdi.

3. Askerler, Kara Memiş’i Bey’in yanına niçin götürdüler?
Cevap: Askerler, Kara Memiş’in kaptanın babası olduğunu anladıkları için Bey’in yanına götürdüler.

4. Kara Memiş’in yerinde siz olsaydınız cenge katılır mıydınız? Neden?
Cevap: Ben de cenge katılırdım. Çünkü bizler şartlar ne olursa olsun ömrümüzün sonuna kadar vatanımız için savaşmaya yemin etmiş bir halkız.

5. “Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Vatan sadece belrili bir toprak parçası değildir. Bayrağımızın dalgalandığı her yer, bizim için vatan sayılır.

6. Daha önce “Forsa” hikâyesine tür ve biçim bakımından benzeyen bir yazı okudunuz mu? Açıklayınız.
Cevap: Evet okudum. Kitabımızdaki Küçük Ağa adlı serbest okuma metni de tür ve biçim bakımından Forsa hikayesine benzemektedir.


⇒ Forsa Metni Cevapları Sayfa 142 ⇐

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki bölüme metnin özetini yazınız.

Forsa Metninin Özeti

FORSA

Birgün Kara Memiş “Bizimkiler! Bizimkiler!” diye bağırarak uyanır. O uyurken Türk gemileri kıyıya yanaşmıştır. Kara Memiş önce inanamaz, rüya gördüğünü sanır. Gerçek olduğunu görünce hemen gemilerden inen askerlerin yanına gider.

Askerlere Türk olduğunu söyler. Askerler ona birtakım sorular sorar. Aldıkları cevaplardan Kara Memiş’in kaptanın babası olduğunu anlarlar. Kara Memiş’i Bey’in yanına götürürler.

Bey Kara Memiş’in kolundaki hac şeklindeki yara izine bakar ve ona oğlu olduğunu söyler. Kara Memiş sevincinden bayılır. Ayılınca oğlu ona savaşmaya geldiğini söyler. Kara Memiş de savaşmak ister. Oğlu karşı çıkar fakat Kara Memiş ikna olmaz.

4. ETKİNLİK

Kara Memiş ve Turgut Bey’in kişilik özellikleri ve fiziksel özellikleri nelerdir? Yazınız.

KARA MEMİŞ
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Vatanına hasret, heyecanlı, cesur ve vatansever.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Ak saçlı, ihtiyar.

TURGUT BEY
KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Cesur, vatansever, lider ruhlu.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Kara bıyıklı, güçlü vücutlu, uzun boylu.


⇒ Forsa Metni Cevapları Sayfa 143 ⇐

5. ETKİNLİK

Kara Memiş, oğlu Turgut Bey ile beraber cenk ettikten sonra deniz yoluyla Malta Adası’ndan memleketi Edremit’ e dönecektir. Kendinizi metnin kahramanı Kara Memiş’ in yerine koyunuz. Aşağıdaki haritaya, memlekete dönebileceğiniz rotayı çiziniz. Daha sonra aşağıdaki bilgilerden, sorulardan ve hayal gücünüzden hareketle konuyla ilgili bir konuşma planlayınız.

Forsa hikâyesinin geçtiği dönemde, savaş ve ulaşım için en önemli araç gemiydi. Zamanın
teknolojisine göre gemilerin asıl malzemesi ahşaptı. Kürekle ve yelkenle hareket ederlerdi.
Fırtınaya ve çok dalgalı sulara dayanıklı değillerdi.
Önemli bir ticaret yolu olması sebebiyle Akdeniz’de birçok ülke hâkimiyet kurmak istiyordu.
Malta Adası İtalya’nın güneyinde bulunan önemli bir adaydı.

1. O dönemin ulaşım imkânlarını, teknolojisini, doğa şartlarını ve denizde karşılaşabileceğiniz zorlukları düşünerek yolculuğunuzun ne kadar süreceğini planlayınız.
Cevap: Yolculuk yaklaşık üç gün sürecektir.
2. Rotanız üzerinde nerelere uğramanız gerekebilir?
Cevap: Kithira Adası, Naksos Adası
3. Yolculuk süresince başınıza neler gelebilir?
Cevap: Fırtına çıkabilir, erzağımız bitebilir, gemimize korsanlar saldırabilir.
4. Yolculuk esnasında ve memleketinize ulaştığınızda neler hissettiniz?
Cevap: Hislerinize göre bu soruyu siz cevaplayınız.


⇒ Forsa Metni Cevapları Sayfa 144 ⇐

6. ETKİNLİK

Aşağıda “Forsa” hikâyesinin son kısmı verilmiştir. Bundan sonra neler olmuş olabilir? Hayal gücünüzden hareketle hikâyeyi tamamlayınız.

FORSA

(…)
Oğlu, “Vurulursun! Vatana hasret gidersin!” diyerek onu gemide bırakmak istedi.
Kara Memiş, o vakit, gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu. Duramıyordu. Kalkan, kılıç istedi.
Sonra geminin arkasında sallanan sancağı göstererek, “Şehit olursam bunu üzerime örtün!
Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer değil midir?” dedi.

Oğlu ihtiyar babasını üzmek istemiyordu. Sağlam bir zırh bularak babasına giymesini rica etti. Askerlerle birlikte savaş meydanına indiler.

Kara Memiş, yaşından beklenmeyecek kadar çevikti. Önüne gelen her düşman askerini tek tek indiriyordu. Turgut da bir yandan savaşıyor, bir yandan babasını gözlüyordu. Babasının bu halini görünce içi rahatladı. Fakat tam bu esnada bir ok babasının bacağına saplanıverdi. Kara Memiş yere düştü ama düştüğü yerden düşmanla savaşmaya devam ediyordu. Turgut hemen babasının yanına koştu. Kucakladığı gibi gemiye götürdü.

Savaş kazanılmıştı. Askerler zaferden ziyade ihtiyar Kara Memiş’i konuşuyorlardı. Gururla memlekete geri döndüler. Kara Memiş memleketine kavuştu, hikayeleri dilden dile dolaştı.


⇒ Forsa Metni Cevapları Sayfa 145 ⇐

7. ETKİNLİK

Büyük harflerin doğru kullanıldığı sözcük ve sözcük gruplarının numaralarını takip ederek labirentin çıkışına ulaşınız.

1. Kurtuluş Savaşı 
2. Zafer meydanı
3. Türk dil Kurumu
4. Azerbaycan 
5. Ömer seyfettin
6. Türk 
7. İstiklâl caddesi
8. Fransızca 
9. Mestan sokak
10. Mimar sinan
11. İstanbul 
12. Ahmet bey
13. Yüzbaşı Mehmet 

5. Sınıf MEB Yayınları Forsa Metni Etkinlik Cevapları - Labirent

5. Sınıf MEB Yayınları Forsa Metni Etkinlik Cevapları – Labirent


5. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 141-142-143-144-145, Forsa metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız