En İyi Arkadaş Metni Etkinlik Cevapları


6. sınıf Dörtel Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 76-77-78-79-80-81, En İyi Arkadaş metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


En İyi Arkadaş Metni Etkinlik Cevapları

En İyi Arkadaş Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

muhafız: Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
garip yaratık: Yaratılmış sıra dışı canlı varlık, mahluk
tavsiye: Öğütleme, yol gösterme
gezip tozmak: Eğlenmek amacıyla çokça gezmek
mizaç: Huy, yaradılış, tabiat, karakter.

2. ETKİNLİK

Metindeki Olay Nerede Yaşanıyor?
Kitaplık odasında.

Metindeki Olay Hangi Zaman Diliminde Gerçekleşiyor?
Geçmiş Zaman

Metinde Geçen Olay Nedir?
Bir dede ve torunlarının kitaplar hakkındaki sohbetleri.

Metindeki Kişiler Kimlerdir?
– Dede: Yaşlı, kitapları çok seven birisi
– Gülseren: Dedenin kız torunu; meraklı bir çocuk.
– Murat: Dedenin erkek torunu; hayal gücü geniş bir çocuk.

3. ETKİNLİK

Kişileştirme Yapılan Cümleler:

 •  İşte benim arkadafllarım bunlar… (Kitaplar)
 •  Bunlar, daha yüzlercesi, binlercesi, yazılmış, yazılacak kitapların hepsi benim  arkadaşlarımdır.
 • Kitabın konuşması için kulağımıza seslenmesi gerekmez.

Benzetme Yapılan Cümleler:

 •  Demek beni yemeğe götürmek için çift muhafız gönderiyorlar…
 • Çocuk yeni yetişmekte olan bir fidan gibidir.
 •  Kitaplığı olmayan bir ev ışıksız, karanlık bir odaya benzer.

4. ETKİNLİK

Öznel Yargılar:

 •  Ama insanlar yemeği sevdikleri kadar okumayı öğrenmeyi de sevmiş olsalardı dünya daha güzel olurdu sanırım.
 •  Dünyada okumaktan tatlı çok az şey vardır.
 •  Öyleyse kitaplar kadar iyi bir arkadaş yok demektir

Nesnel Yargılar:

 •  Ama bu kitap dolabı içerisinde de kitaplardan başka bir şey yok…
 •  Arkadaşlarımızla ayrı ayrı semtlerde, evlerde otururuz.
 • Dünyamızın çeşitli ülkelerini bize tanıtan, orada yaşayan insanları, hayvanları, bitki örtüsünü anlatan yığınlarla kitap var.

5. ETKİNLİK

En İyi Arkadaş adlı metnin içeriğine yönelik sorular:

 • Dede torunlarına, arkadaşlarım diye neleri gösteriyor?
 • Çocuklar niçin korkuyorlar?
 • Dedeye göre niçin kitaplar kadar iyi bir arkadaş yoktur?
 • Çocuk Kitapları Haftası ne zamandır?

6. ETKİNLİK

En İyi Arkadaş adlı metnin özeti:

İki çocuk dedelerini yemeğe çağırmak için kitaplık odasına giderler. Fakat dedeleri gelmek istemez. Kitap okumanın yemek yemekten daha önemli olduğunu düşünmektedir. Çocuklara kitapların kendisinin dostları olduğunu söyler. Çocuklar bunun nasıl olduğunu merak ederler.

Dede çocukları yanlarına oturtup, kitapların nasıl dost olabileceğini anlatır. Çocuklar da merak ettikleri soruları dedelerine sorarlar. Sohbet bitince yemek yemeye giderler.

7. ETKİNLİK

AYŞEGÜL: (İhtiyarın yanına iyice sokularak) Dedeciğim!
DEDE: (Başını okumakta olduğu kitaptan kaldırarak) Ne var gene yavrum! Kitabımı rahat rahat okuyamayacak mıyım?
AYŞEGÜL: Annem, babam yemeğe bekliyorlar sizi.
DEDE: (Canı sıkılmış gibi) Yemek, yemek, yemek baflka şeyler düflşündükleri yok şu insanların…

8. ETKİNLİK

Ayşe → Gül: Ayşegül

kaptı → kaçtı: kaptıkaçtı

bilgi → sayar: bilgisayar

ata → sözü: atasözü

gece → kondu: gecekondu

batı → kent: batıkent

hanım → eli: hanımeli

öz → deyiş: özdeyiş

uzun → yol: uzunyol

bir → kaç: birkaç

zeytin → yağı: zeytinyağı

9. ETKİNLİK

a.

Birleşik Kelimeler:

 • Beypazarı
 • cumartesi
 • sivrisinek
 • Gökçeada
 • Batıkent
 • Kızılay

b.

Cümleler:

 • Aşağıdaki gecekondu mahallesinde yangın çıkmış.
 • Sen hiç ateşböceği gördün mü?
 • Maçta dizkapağından yaralanmış.

c.

açık: Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
göz: Görme organı
açıkgöz: Uyanık davranarak çıkar sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen, cingöz, uyanık, kurnaz

deve: Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan
taban: Ayağın alt yüzü, aya
devetabanı: Birleşikgillerden, geniş yapraklı bir süs bitkisi


6. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!