Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları


7. sınıf Ez-De Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 106-107-108, Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


7. Sınıf Ez-De Yayıncılık Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

7. Sınıf Ez-De Yayıncılık Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları


⇒ Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 106 ⇐

1. SORU

Yukarıdaki metne hangi başlıkları verirdiniz? Niçin? Aşağıya yazınız.

Vereceğim başlıklar: ÖNCE MUTLULUK MU, ERDEM Mİ?

Çünkü: Metinde hangi kavramın hangisini meydana getirdiği, bu kavramlardan hangisinin daha önemli olduğu sorgulanmaktadır.

2. SORU

“Gözlerimden boşanır hicran yaşları”

Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılırsa anlamda bir değişme olmaz?

A. Durur B. Akar C. Yürür D. Biriktirir


⇒ Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 107 ⇐

3. SORU

Yılın son günü pis ve uğursuz bir havada Beyazıt Meydanı’nda, havuzun etrafında, bir arkadaşla, bomboş ceplerle ve ezik, yenik, toplum tarafından horlanmış dolaşırken bilime, politikaya, sanata, hele hele paraya yani ekonomik kudretlere dair felsefeler yürütürken bu şans bende iken başka ne olsun? İclal’le ve annesiyle burun buruna geldik.

Tarık BUĞRA

Yukarıdaki metinle ilgili bir görsel tasarlayınız? Tasarladığınız görseli aşağıda boş bırakılan yere çizip arkadaşlarınızla paylaşınız.

Görseli kendiniz tasarlayabilirsiniz.

4. SORU

Aşağıdaki cümlelerde zaman anlamını veren zarfları bularak altlarını çiziniz. Doğruluğunu öğretmeninize veya arkadaşlarınıza sorarak kontrol ediniz.

Bu haber dün yayınlandı.

Ona her zaman ulaşabilirim.

Şimdi anlatacağım.

En son geçen sene görüşmüştük.

Birkaç gün sonra tekrar geleceğiz.

Onlar şu anda uyuyorlar.


⇒ Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları Sayfa 108 ⇐

5. SORU

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman (anlam) kayması vardır?

A. Uçak yarım saat sonra kalkıyor.
B. Nasrettin Hoca eşeğe ters binmiş.
C. Bir gün bize mutlaka uğrayacak.
D. Hem güldü hem de ağladı.

6. SORU

Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) “Ahmet’ten tarih-edebiyat kitaplarını istedim.” cümlesinde kısa çizgi “ve” anlamında kullanılmıştır.
(D) “http://edebiyat.gov.tr” ifadesinde (//) eğik çizgi genel ağ adresinde kullanılmıştır.
(Y) “Ahmet yarın bize geliyor.” cümlesinde “-yor” eki şimdiki zaman anlamı vermektedir.

7. SORU

Geniş, siyah gölgesi hayatımı kaplayan,
Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık.
Kalp çarpıntılarıyla günleri hesaplayan
Bir benim, benim olan bir masaldır yalnızlık.
Cahit Sıtkı TARANCI

Yukarıdaki dörtlükte yalnızlık nelere benzetilmiştir?

A. Gölge – Karanlık
B. Kartal – Masal
C. Masal – Kalp
D. Kartal – Gölge

8. SORU

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim ek-fiil olarak çekimli hâle gelmiştir?

A. Makineler insanın hayatını etkiledi.
B. Herkes onunla haberleşecekti.
C. O, mükemmel bir kitaptı.
D. Robotlar hayatı kolaylaştırdı.

9. SORU

Aşağıdaki paragrafta kip ve kişi anlamı olan kelimelerin altını çiziniz.

Şu anda çok az kişinin dışında, kimse onları adam yerine koymuyor. Onlar makinedir, sonuna kadar yararlanılacak yardımcılarımızdır. Ruhu yoktur makinelerin. Görevleri vardır.

10. SORU

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman vardır?

A. Her kitabı mutlaka okur.
B. Her dediğini dinliyordu.
C. Kardeşi yarın gelecekmiş.
D. Her denilen yapılmamalı.


7. sınıf Ez-De Yayıncılık Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 106-107-108, Duygular Teması Tema Sonu Değerlendirme Soruları cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


7. Sınıf Ez-De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız