Dünyayı Güldüren Adam Metni Cevapları

Dünyayı Güldüren Adam metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 89-90-91-92
(Milli Kültürümüz Teması)

Dünyayı Güldüren Adam Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Dünyayı Güldüren Adam Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Dünyayı Güldüren Adam Metni Cevapları Sayfa 89

Söz Varlığım

➜ Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını “Dünyayı Güldüren Adam” metninin bağlamından hareketle önce tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol edip bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap: 

mizah

Sözlük Anlamı: Gülmece

Cümlem: Yıllardır her sabah aynı radyoda mizah programı yapıp, insanların güzel bir gün geçirmesini sağlıyor.

tıknaz

Sözlük Anlamı: Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı, tıkız

Cümlem: Yolun karşısında tıknaz bir adam evin duvarına tırmanmaya çalışıyordu.

nükte

Sözlük Anlamı: İnce anlamlı, düşündürücü ve güldürücü, şakalı, zarif söz.

Cümlem: Her akşam babamla kahveye, Sami abinin nüktelerini dinlemeye gider, eve gelince de kardeşime o nükteleri anlatırdım.

yergi

Sözlük Anlamı: Bir kimseyi, bir düşünceyi, bir göreneği, bir nesneyi vb. yermek için yazılmış ya da söylenmiş, onların gülünç, kötü, eksik yönlerini alaylı bir dille anlatan yazı, şiir ya da söz.

Cümlem: Tarihi caminin yıkılmasına gazeteciler yergileri ile tepki gösterdiler.

Atalarımızın Sözleri

➜ Aşağıda, okuduğumuz metinden verilen ifadedeki altı çizili atasözünün anlamını atasözleri ve deyimler sözlüğünden yararlanarak yazınız. Bu atasözünün metne katkısını belirleyiniz.

Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit.” üslubuyla yöneticilere de birtakım mesajlar iletmeye çalışır.

Cevap: 

Anlamı: Doğrudan doğruya kendisine söylenemeyen düşünce ve uyarıların, o kimsenin çok yakınına söylendiğinde kullanılan bir söz.

Metne Katkısı: Anlatımı dolaylı yoldan sağlayarak ifadeleri etkili kılmıştır.

Dünyayı Güldüren Adam Metni Cevapları Sayfa 90

➜ Aşağıda “fıkra” kelimesinin iki ayrı anlamı verilmiştir. Bu kelimenin metinde kullanıldığı anlamı işaretleyiniz, fıkra kelimesini bu anlamıyla bir cümlede kullanınız.

Cevap: 

(X) Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâyecik.

(   ) Kanun maddelerinin kendi içlerinde satır başlarıyla ayrıldıkları en ufak bölümlerden her biri.

Cümlem: Dedem ne zaman beni üzgün görse güzel bir fıkra anlatır, yüzümü güldürmeye çalışırdı.

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Dünyayı Güldüren Adam” metnine göre cevaplayınız.

1. Nasrettin Hoca ne zaman ve nerede doğmuştur?

Cevap: 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur.

2. Nasrettin Hoca’nın Timur’la konuşması ve aynı anda birkaç yerde görünmesi mümkün müdür? Neden?

Cevap: Mümkün değildir. Timur kendisinden 70 yıl sonra yaşamış bir hükümdardır. Bir insanın aynı anda birkaç yerde görünmesi mümkün değildir.

3. Nasrettin Hoca fıkraları Anadolu halkıyla ilgili neleri anlatmaktadır?

Cevap: Anadolu insanının belli olaylar karşısındaki tutumunu yansıtan düşünce ürünlerini anlatmaktadır.

4. Jelil Memmedkuluzade tarafından çıkarılan derginin adı nedir? İlk sayısı ne zaman çıkmıştır?

Cevap: The Journal (Dı Cörnıl) Molla Nasrettin derginin ismidir. İlk sayısı 7 Nisan 1906’da çıkmıştır.

Nasrettin Hoca’nın Özellikleri

➜ Okuduğunuz metinden hareketle Nasrettin Hoca’nın kişilik özelliklerini yazınız.

Cevap: 

  • Zaman zaman gülünç duruma düşen
  • Kendisiyle çelişen
  • İnce ve iğneleyici sözler söyleyen
  • Bilge
  • Açıkgöz
  • Atak
  • Kurnaz

➜ “Nasrettin Hoca da Türk anlatı geleneğinde fıkra tipi olmuş ve ün kazanmış kişilerden biridir hatta birincisidir.” cümlesinde geçen “fıkra tipi olmak” ifadesiyle ne anlatılmak istenmiştir?

Cevap: Türk fıkralarında genellikle yer alan, bilgelik, açıkgözlülük, kurnazlık gibi fıkraların baş kahramanları özelliklerine uygun kişiler anlatılmak istenmiştir.

Dünyayı Güldüren Adam Metni Cevapları Sayfa 91

Düşünelim – Yorumlayalım

➜ Nasrettin Hoca’nın fıkralarında vazgeçilmez unsurlar nelerdir? Nasrettin Hoca günümüzde yaşasaydı fıkralarında en çok nelere yer verirdi?

Cevap: Karısı, komşuları ve eşeği vazgeçilmez unsurlardır. Günümüzde yaşasaydı fıkralarında en çok insan ilişkilerine, teknolojiye ve politikaya yer verilirdi.

Metnin Özelliklerini Belirleyelim

➜ Aşağıda verilen özelliklerden metne uygun olanları işaretleyiniz.

Cevap: 

[X] Metnin bölümleri alt başlıklarla belirtilmiştir.

[   ] Metinde konuşma cümlelerine yer verilmiştir.

[X] Nasrettin Hoca fiziksel özellikleriyle gözümüzde canlandırılmıştır.

[   ] Metnin anlatıcısı Nasrettin Hoca’dır.

[X] Yazar kişisel görüşlerine yer vermiştir.

[X] Örnekleme yapılmıştır.

[X] Metne çarpıcı bir giriş yapılmıştır.

Öznel mi, Nesnel mi?

➜ Metinden alınan aşağıdaki cümleler nesnel ise cümlelerin başındaki kutucuklara “N”, öznel ise “Ö” yazınız. Kutucuklardaki harfe göre okuduğunuz metinden örnek cümleler bularak yazınız.

Cevap: 

(Ö) Kocaman kavuğunun altındaki pamuk şekeri gibi kaba sakallarıyla gülümserken hayal ederiz onu.

(N) Nasrettin Hoca miladi takvime göre 1208 yılında Eskişehir’e bağlı Sivrihisar’ın Hortu köyünde doğmuştur.

(N) O, bunları söylerken bazen bilge, açıkgöz, atak, kurnaz; bazen de bilgisiz, vurdumduymaz, utangaç, şaşkın, korkak gibi çelişik niteliklere bürünür.

(N) Nasrettin Hoca’nın hayatta olduğu zamanlar birtakım nükteleri yaygınlık kazanmıştır.

(Ö) Nasrettin Hoca düşündüren ve güldüren üslubuyla halkın duygularını yansıtan bir mizah odağı olarak ortaya çıkar

(N) Nasrettin Hoca İran, Bulgaristan, Yunanistan gibi komşularımız başta olmak üzere farklı ülkelerde de tanınmaktadır.

(N) Akşehir’de Nasrettin Hoca’yı anma amacıyla 5-10 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası
Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri düzenlenmektedir.

Türünü Belirleyelim

➜ “Dünyayı Güldüren Adam” bir biyografi metnidir. Bu metnin biyografi olduğunu hangi gerekçelerle söyleyebilirsiniz? Aşağıya yazınız.

Cevap: 

  • Metin söz konusu kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktadır.
  • Kişinin nerede doğduğu, öğrenim hayatı, yaptığı işler, çalıştığı yerler, kişiliği, huy ve karakteri, davranış özellikleri, başarılı olduğu alanlar gibi bilgiler metinde yer almaktadır.
  • Metin belgelere ve örneklere dayandırılmaktadır.

Dünyayı Güldüren Adam Metni Cevapları Sayfa 92

Biyografi Yazalım

➜ “Uluslararası Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri”nde temsilî Hoca olan sanatçılardan birisiyle ilgili kısa bir biyografi yazınız. Yazınızda giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarınızı belirleyerek bir metin taslağı oluşturunuz. Düşünceyi geliştirme yollarını kullanınız, yazılı ve çoklu medya kaynaklarından görüşlerinizi destekleyecek kanıtlar sunmaya dikkat ediniz.

Seçeceğiniz kişiye göre bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

2 Yorum

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!