Dünyamız ve Uzay Teması Tema Sonu Değerlendirme


3. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 165-166, Dünyamız ve Uzay Teması Tema Sonu Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


3. Sınıf MEB Yayınları Dünyamız ve Uzay Teması Tema Sonu Değerlendirme

3. Sınıf MEB Yayınları Dünyamız ve Uzay Teması Tema Sonu Değerlendirme


⇒ Dünyamız ve Uzay Teması Tema Sonu Değerlendirme Sayfa 165 ⇐

A.

Aşağıdaki metni okuyunuz. İlk dört soruyu metne göre cevaplayınız.

1. SORU

Şiirde gökyüzünün hangi özelliğinden söz edilmiştir?
a) Karlı olması b) Yağmurlu olması c) Rüzgârlı olması

2. SORU

Aşağıdakilerden hangisi ilkbaharda meydana gelen değişikliklerden değildir?
a) Derelerin çağıl çağıl olması
b) Ağaçların geline dönmesi
c) Karlı bir akışın olması

3. SORU

Aşağıdaki cümlelerde verilen ikilemelerden hangisinin anlamı “çağıl çağıl” ikilemesinin anlamına en yakındır?
a) Karların erimesiyle birlikte dereler gürül gürül akmaya başladı.
b) Bozuk musluktan sular şıpır şıpır damlıyordu.
c) Bahçe avlusundaki şadırvandan şırıl şırıl su sesleri geliyordu.


⇒ Dünyamız ve Uzay Teması Tema Sonu Değerlendirme Sayfa 166 ⇐

4. SORU

Şair ilkbaharda ağaçları neye benzetmektedir? Niçin? Aşağıdaki boş alana yazınız. 

İlkbaharda ağaçların rengarenk çiçek açması ve yapraklarının akmasından dolayı şair ağaçları süslenmiş geline benzetiyor.

B.

Soruları okuyunuz. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

5. SORU

Aşağıdaki cümlenin hangi kelimesinde bir nesneye sahip olma anlamı vardır?
“Kırmızı kazağımı çok seviyorum.”
a) kırmızı b) kazağımı c) çok

6. SORU

Aşağldaki kelimelerden hangisi bir organ adıyken ek aldığında bir araç adı olmuştur?
a) kitaplık b) sözlük c) gözlük

7. SORU

Aşağıdaki eklerden hangisi “can” kelimesine eklendiğinde olumsuzluk ifade eder.
a) -lı b) -sız c) -cı

C.

Hakan ve Hilal aşağıda karışık olarak verilmiş kelimelerden cümleler kurmak istiyorlar. Onların anlamlı ve kurallı cümleler kurmasına yardım ediniz. 

Hakan:
— Dünya’mız ile Güneş arasında iki gezegen vardır.

Hilal:
— Dünya’mızın Güneş’in etrafında dönmesi 365 gün sürer.


3. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 165-166, Dünyamız ve Uzay Teması Tema Sonu Değerlendirme cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.


3. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!