8. Sınıf Dikey Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Dülger Balığının Ölümü Metni Etkinlik Cevapları


8. sınıf Dikey Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 124-125-126-127-128, Dülger Balığının Ölümü metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.


Dülger Balığının Ölümü Metni Etkinlik Cevapları

Dülger Balığının Ölümü Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

tabiata açılmak: Doğayı gezmeki doğayla iç içe olmak.

kötümserliğe kapılmak: Umudunu yitirerek her şeyin kötü sonuçlanacağı hissine kapılmak.

telkin etmek: Bir duyguyu ya da düşünceyi aşılamak.

hakir görmek: Değer vermemek, küçük görmek, hor bakmak, önemsiz saymak, küçümsemek, aşağı görmek.

munis: Cana yakın, uysal, sevimli.

müsamaha: Görmezlikten gelme, göz yumma, hoşgörü.

habbe: Tahıl tanesi, evin.

sığ: Derinliği az, dibi yüzeyine yakın olan.

2. ETKİNLİK

Çağrışıma açık, konunun anlaşılmasına yardımcı olan kelime ve kelime gurupları:

  • anlatılmaya değer varlıklar
  • Sait Faik Abasıyanık
  • Dülger Balığı
  • İsa
  • Köylü ve işçinin sembolü
  • sevgi ve merhamet
  • ölüm

3. ETKİNLİK

Dülger Balığının Ölümü metninin konusu:

Sait Faik Abasıyanık’ın “Dülger Balığının Ölümü” adlı hikâyesi ve özellikleri

4. ETKİNLİK

• Eleştirmene göre Sait Faik niçin eserlerinde insan dışındaki varlıkları da anlatmıştır? 
Cevap: Sait Faik insanların durumlarını, duygularını insan dışı varlıklarda sembolleştirerek anlatmayı sevmektedir.

• Eleştirmene göre dülger balığının dışında hikâyenin bir diğer kahramanı kimdir? 
Cevap: Yazarın kendisidir.

• Eleştirmene göre Sait Faik neden dış görünüşü güzel, gösterişli balıklar yerine, dış görünüşü çirkin olan bir balığın hikâyesini anlatmıştır? 
Cevap: Sait Faik dülger balığını, o dönemdeki  Türk toplumunda değeri henüz anlaşılmamış olan köylü ve işçinin sembolü olarak düşünmüştür

• Eleştirmenin, Sait Faik’in hikâyelerine hâkim olan duygular konusundaki tespiti nedir? 
Cevap: Sait Faik’in hikayelerine hakim olan olan duygular sevgi ve merhamettir.

• Dülger balığının ölüm ve yaşam arasındaki duygularının hikâyenin yazarının yaşamıyla ilgisi nedir? 
Cevap: Yazar bu hikayeyi hastalığından dolayı öleceğini öğrenince yazmıştır. Buradaki duygularını hikayesinde dülger balığını kullanarak okuyucuya aktarmıştır.

• Eleştirmene göre Sait Faik’i hikâyeci yapan özellik nedir? Bunu nasıl ifade etmiştir? 
Cevap: Sait Faik’i hikayeci yapan özelliği sanatındaki güçtür.

5. ETKİNLİK

Sait Faik, kendine hasa sanat gücüyle insanları, diğer insan dışı varlıklar vasıtasıyla çok iyi bir şekilde anlatan bir hikayecidir. İnsana ait duyguları insan dışı varlıklar nezninde sembolleştirerek okuyucu etkileyebilmektedir.

6. ETKİNLİK

Sebep sonuç ilişkisi gösteren cümleler:

  • Bu sevgi dolu geniş ilgi, onların eserlerine bir başka güzellik ve derinlik verir.
  • Karşılık görmeyen sevgi ve yalnızlık, insanları Tanrı’ya veya tabiata iter.
  • Ondan bizar olan balıkçılar, İsa’ya şikâyet etmişler.

7. ETKİNLİK

• O gün bugündür dülger balığı, denizlerin görünüşü pek dehşetli fakat huy olarak uslu, muhlis bir balık olmuştur.

• Çok yorgunum ne var ki ödevimi bitirmek zorundayım.

• Herkes eleştiri yapabilir ama önemli olan bunu insanları kırmadan yapmaktır.

8. ETKİNLİK

Öznel Yargı: Ölüm duygusu ve ölüm düşüncesi, insanlarda yaşama sevincini ve varlığın güzelliği şuurunu kuvvetli surette artırır.

Nesnel Yargı: Hâlbuki dünyada insanın dışında pek çok varlık vardır.

9. ETKİNLİK

Konuşmanıza göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

10. ETKİNLİK

Eleştiri Yazısı

Bu konuda yazılmış bir eleştiri yazısına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz: Türkiye’nin Teknolojik Olarak Gelişmesi | Eleştiri Yazısı

11. ETKİNLİK

Sevdiğiniz hayvana göre bu etkinliği kendiniz yapınız.

12. ETKİNLİK

(D) Kardeşim henüz dört yaşında.
(Y) Eser on altılık notayla yazılmıştır. (Nota değerleri bitişik yazılır)
(D) III. soruda oldukça zorlandım.
(Y) Kitabın 6’ıncı bölümü ilgimi çekti. (6’ncı)
(Y) Hepimize 3’er dilim kek düştü. (Üleştirme sayıları rakamla yazılmaz.)


8. Sınıf Dikey Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayın