Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları

Doğa ve İnsan izleme metni cevapları ve soruları, Dersdestek Yayıncılık 7. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 67-68-69-70-71
(Doğa ve Evren Teması)

Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları Sayfa 67

Metne Hazırlanalım

➜ Doğa sözcüğü size neleri çağrıştırıyor?

Cevap: Tabiat, ormanlar, bitkiler, gökyüzü, çiçekler, kuşlar, hayvanlar…

➜ Doğa ve insan arasındaki etkileşim hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap: Doğa, canlıların yaşam alanını oluşturur. İnsanlar ve diğer canlılar beslenme, barınma, giyinme, su, oksijen gibi temel yaşamsal ihtiyaçlarını doğadan karşılar. İnsanların yaşamları, doğa şartlarına göre şekillenir. İnsanlar da doğayı etkiler. İnsanlarla doğa arasında sürekli bir etkileşim vardır.

Konuşalım

➜ Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görsellerden hareketle “doğa ve insan ilişkisi” hakkında duygu ve düşüncelerinizi paylaşınız.

Cevap: İnsanlar doğa ortamında kendilerini daha huzurlu hissederler. Çünkü doğadaki renkler ve canlılık, temiz hava insanları olumlu olarak etkiler. Günümüzde insanların yerleşim alanları nedeniyle doğaya zarar vermeleri, çevrelerinin beton yapılarla çevrilmiş olması sebebiyle insanların doğadan uzaklaşmış olmaları, doğanın değerinin daha çok anlaşılmasına sebep olmuştur. Bu nedenle insanlar buldukları her fırsatta doğada vakit geçirmeye çalışırlar.

İzleyelim

http://www.eba.gov.tr/video/izle/753752a9abb7ce68940528a0e7d130fedbdf32d09c001 adresinden “Doğa ve İnsan” videosunu izleyiniz. Videoyu izlerken insanların doğaya olan etkilerini, müdahalelerini not alınız.

Cevap:

İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için bulundukları ortama ayak uydururlar. Fakat uyum sağlarken dikkatsizlik, bilinçsizlik ya da çıkarları doğrultusunda doğaya bilerek veya bilmeyerek zarar verirler.

Su kütlesini aşmak için köprü yapmak.

Su ulaşmayan alanlarda tarım yapabilmek için su kanalları ile bu alanlara su taşımak.

Sel felaketlerini önlemek için baraj kurmak. 

Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları Sayfa 68

Söz Varlığım

➜ Aşağıda izlediğiniz videoda geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını metnin bağlamından belirleyerek uygun kutucuğu işaretleyiniz.

♦ Örneğin kutuplar çevresinde yaşayan Eskimolar buzuldan yaptıkları barınaklarda yaşarlar.

Cevap:

[X] Yer yuvarlağının Ekvator’dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından
her biri.

[   ] Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri.

Kanal açmak suretiyle suyun olmadığı bir tarım arazisine rahatlıkla su getirebilirler.

Cevap:

[   ] Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat.

[X] Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle
açılmış su yolu.

♦ Örneğin barajlar yaparak enerji ürettikleri gibi taşkınlardan da korunabilirler.

Cevap:

[   ] Alışılan ve dayanılabilen dereceden çok daha fazla, aşırı.

[X] Su baskını.

➜ İzlediğiniz videoda geçen aşağıdaki cümlede “köprü” kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır. Siz de bu kelimeyi mecaz anlama gelecek şekilde bir cümlede kullanınız.

• Mesela bir su kütlesi bir yerleşmeyi ikiye ayırmışsa insanlar karşıdan karşıya geçmek için kalıcı çözüm ararlar. Bu çözüm yollarının en yaygın olanı köprü yapmaktır.

Cevap:

• En iyi arkadaşımla aramızdaki köprüyü hiç kimse yıkamaz.

İzleyelim – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Doğa ve İnsan” videosundan hareketle cevaplayınız.

1. İnsanlar doğada faaliyetlerini sürdürürken bulundukları ortama neden uyum sağlarlar?

Cevap: Hayatlarını devam ettirebilmek için.

2. Kutuplar çevresinde yaşayan insanların buzullardan yaptıkları barınaklarda yaşamalarının sebebi nedir?

Cevap: Kutuplar çevresinde buz kütlelerinden başka barınak yapacak malzeme olmadığı için.

3. İnsanların yaşadıkları bölgeler onların giyinme şekillerini ve ihtiyaçlarını nasıl etkilemektedir?

Cevap: İnsanlar yaşadıkları bölgenin iklimine göre giyinmek, bu bölgelerde var olan şeylerle ihtiyaçlarını gidermek zorundadır.

4. Sulama kanallarının ve barajların yapılmasının ekonomik sebepleri nelerdir?

Cevap: Suyun olmadığı yerlerde tarım faaliyetlerinin sürdürebilmesi için sulama kanalları ve barajlar kullanılır.

Konusunu ve Ana Fikrini Belirleyelim

➜ “Doğa ve İnsan” videosunda ne anlatılmaktadır?

Cevap: Doğa ile insan arasındaki ilişki

➜ “Doğa ve İnsan” videosunun vermek istediği mesaj nedir?

Cevap: İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için doğaya uyum sağlamak zorundadır.

Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları Sayfa 69

Eşleştirelim

➜ Aşağıda izlediğiniz videodan görseller verilmiştir. Bu görsellerin karşıladığı ifadeleri eşleştiriniz.

Cevap:

Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık - Eşleştirme

Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık – Eşleştirme

Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları Sayfa 70

Tutarlı mı?

➜ Aşağıda, izlediğiniz videonun girişinde kullanılan ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin videonun devamında anlatılanlarla ve verilen örneklerle tutarlı olup olmadığını sorgulayınız. Düşüncenizi noktalı alana yazınız.

“Doğa insanların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan her şeyi içinde barındırır. İnsanlardan etkilenir ve onları etkiler. İnsan hayatı devam ettiği sürece bu karşılıklı etkileşim sürecektir.”

Cevap:

Bu ifadeler videonun devamında anlatılanlarla ve verilen örneklerle tutarlıdır. Videonun devamında insanların hayatta kalabilmeleri için doğadan nasıl yararlandıkları anlatılmıştır. Kutup çevresinde yaşayan insanların buzuldan yaptıkları barınaklarda yaşadığı belirtilmektedir. Bu da insanların insanların ihtiyaçlarını doğadan nasıl karşıladıklarına bir örnektir.

Görüş Bildirelim

➜ İzlediğiniz videoda “doğa ve insan etkileşimi”nden bahsedilmiştir. Sizce bu etkileşimi anlatmak için verilen örnekler yeterli midir? Bu konuyla ilgili başka hangi örnekler verilebilir?

Cevap:

Örnekler çoğaltılabilir. Mesela ülkemizde Karadeniz bölgesinde yaşayan insanların, ormanlık arazileri bol olduğu için ahşap evlerde; Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanların, kurak bir iklimde yaşadıkları için taştan yapılan evlerde yaşarlar.

İçeriği Değerlendirelim

➜ İzlediğiniz videonun hedef kitlesi kimdir, amacı nedir? Sorgulayıp düşüncelerinizi söyleyiniz.

Cevap:

Videonun hedef kitlesi tüm insanlardır. Amacı, doğa ile insan ilişkisini ortaya koyarak, doğanın insan için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmaktır.

Sözlü Olmayan Mesajlar

➜ “Doğa ve İnsan” videosunu izleyen biri aşağıdaki mesajlardan hangilerine ulaşabilir?

Cevap:

[   ] İnsan doğayı olumsuz etkiler.

[X] İnsanlar faaliyetlerini ve yaşamlarını kolaylaştırmak için doğaya müdahale ederler.

[X] Doğal afetler doğanın insana etkisi olarak değerlendirilebilir.

[   ] İklim, tarımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini etkiler.

[   ] Doğanın insan üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları Sayfa 71

Haydi Kampa!

➜ Doğada vakit geçirmenin, ona yakın olmanın eğlenceli yollarından biri kamptır. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlik kampları düzenlenmektedir. Bu kamplara katılmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Bilgilerinize göre formu siz doldurabilirsiniz.

Bir Anı Yazalım

➜ Doğada geçirdiğiniz bir günle ilgili anınızı yazınız.

(örnek)

Yaz tatilinde ailem ile birlikte köye gitmiştim. Köyümün yakınlarında “Demir Su” denilen bir alan vardır. Burası doğal yollarla oluşmuş havuz benzeri yapıydı. Dağın üst kısmından doğal havuza su dökülüyordu. Su yazın çok soğuk, kışın da ılık olurdu. Suyun şifalı olduğuna inanılıyordu. İnsanlar buraya gelip hem piknik yapıyorlar hem de doğal havuzda yüzüp hastalıklarına şifa arıyorlardı. Etrafı ormanlıktı. 

Biz de piknik için buraya gelmiştik. Önce havuza girdik. Su çok soğuk olduğundan havuzda fazla kalamıyorduk. Sonra babam ve kardeşim ile birlikte suyun çıktığı kaynağa gittik. Kaynağa gitmek için kayalıklardan ve sık çalılıklardan geçmek zorunda kaldık. Zorlu bir yolculuk sonrası kaynağa vardık. Elimizde getirdiğimiz bidonlara su doldurup piknik alanına geri döndük.

Babam ağaçlara uzun bir salıncak kurdu. Kardeşimle akşama kadar salıncakta sallandık, ormanlık alanda gezdik. Oyunlar oynadık. Ormanda oyun oynarken dikkatsizlik sonucu ayağımı burktum. Babam hemen ayağımı havuza soktu. On dakika kadar suda beklettik. Ayağım geçmişti, çok acımıyordu. Babam suyun şifalı olduğuna inanmıyordu. Geçmesinin sebebinin soğuk suyun buz tedavisi görevini gördüğünü söylemişti.

Gece olduğunda babam ufak bir kamp ateşi yaktı. Köyümüzün tarihi ile ilgili hikayeler anlattı. Çok güzel bir gün geçirdik.

NOT: Tema değerlendirme sorularının cevapları kitabın arkasında yer almaktadır.

*** Doğa ve İnsan metni cevapları hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Kitabı Cevaplarının Hepsine Ulaşmak İçin Tıklayın

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!