Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları Dersdestek Yayıncılık, sayfa 68-69-70-71,
Doğa ve İnsan İzleme metni cevapları ve soruları 
(Doğa ve Evren Teması)


Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık

Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık


Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları Sayfa 68
⇓⇓⇓


Söz Varlığım

➜ Aşağıda izlediğiniz videoda geçen cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını metnin bağlamından belirleyerek uygun kutucuğu işaretleyiniz.

♦ Örneğin kutuplar çevresinde yaşayan Eskimolar buzuldan yaptıkları barınaklarda yaşarlar.
[X] Yer yuvarlağının Ekvator’dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından
her biri.
[   ] Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri.

Kanal açmak suretiyle suyun olmadığı bir tarım arazisine rahatlıkla su getirebilirler.
[   ] Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat.
[X] Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle
açılmış su yolu.

♦ Örneğin barajlar yaparak enerji ürettikleri gibi taşkınlardan da korunabilirler.
[   ] Alışılan ve dayanılabilen dereceden çok daha fazla, aşırı.
[X] Su baskını.

➜ İzlediğiniz videoda geçen aşağıdaki cümlede “köprü” kelimesi gerçek anlamında kullanılmıştır. Siz de bu kelimeyi mecaz anlama gelecek şekilde bir cümlede kullanınız.

• Mesela bir su kütlesi bir yerleşmeyi ikiye ayırmışsa insanlar karşıdan karşıya geçmek için kalıcı çözüm ararlar. Bu çözüm yollarının en yaygın olanı köprü yapmaktır.

• En iyi arkadaşımla aramızdaki köprüyü hiç kimse yıkamaz.

İzleyelim – Cevaplayalım

➜ Aşağıdaki soruları “Doğa ve İnsan” videosundan hareketle cevaplayınız.

1. İnsanlar doğada faaliyetlerini sürdürürken bulundukları ortama neden uyum sağlarlar?
Hayatlarını devam ettirebilmek için.

2. Kutuplar çevresinde yaşayan insanların buzullardan yaptıkları barınaklarda yaşamalarının sebebi nedir?
Kutuplar çevresinde buz kütlelerinden başka barınak yapacak malzeme olmadığı için.

3. İnsanların yaşadıkları bölgeler onların giyinme şekillerini ve ihtiyaçlarını nasıl etkilemektedir?
İnsanlar yaşadıkları bölgenin iklimine göre giyinmek, bu bölgelerde var olan şeylerle ihtiyaçlarını gidermek zorundadır.

4. Sulama kanallarının ve barajların yapılmasının ekonomik sebepleri nelerdir?
Suyun olmadığı yerlerde tarım faaliyetlerinin sürdürebilmesi için sulama kanalları ve barajlar kullanılır.

Konusunu ve Ana Fikrini Belirleyelim

➜ “Doğa ve İnsan” videosunda ne anlatılmaktadır?
Doğa ile insan arasındaki ilişki

➜ “Doğa ve İnsan” videosunun vermek istediği mesaj nedir?
İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için doğaya uyum sağlamak zorundadır.


Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları Sayfa 69
⇓⇓⇓


Eşleştirelim

➜ Aşağıda izlediğiniz videodan görseller verilmiştir. Bu görsellerin karşıladığı ifadeleri eşleştiriniz.

Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları - 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık - Eşleştirme

Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları – 7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık – Eşleştirme


Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları Sayfa 70
⇓⇓⇓


Tutarlı mı?

➜ Aşağıda, izlediğiniz videonun girişinde kullanılan ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin videonun devamında anlatılanlarla ve verilen örneklerle tutarlı olup olmadığını sorgulayınız. Düşüncenizi noktalı alana yazınız.

“Doğa insanların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan her şeyi içinde barındırır. İnsanlardan etkilenir ve onları etkiler. İnsan hayatı devam ettiği sürece bu karşılıklı etkileşim sürecektir.”

Bu ifadeler videonun devamında anlatılanlarla ve verilen örneklerle tutarlıdır. Videonun devamında insanların hayatta kalabilmeleri için doğadan nasıl yararlandıkları anlatılmıştır. Kutup çevresinde yaşayan insanların buzuldan yaptıkları barınaklarda yaşadığı belirtilmektedir. Bu da insanların insanların ihtiyaçlarını doğadan nasıl karşıladıklarına bir örnektir.

Görüş Bildirelim

➜ İzlediğiniz videoda “doğa ve insan etkileşimi”nden bahsedilmiştir. Sizce bu etkileşimi anlatmak için verilen örnekler yeterli midir? Bu konuyla ilgili başka hangi örnekler verilebilir?

Örnekler çoğaltılabilir. Mesela ülkemizde Karadeniz bölgesinde yaşayan insanların, ormanlık arazileri bol olduğu için ahşap evlerde; Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanların, kurak bir iklimde yaşadıkları için taştan yapılan evlerde yaşarlar.

İçeriği Değerlendirelim

➜ İzlediğiniz videonun hedef kitlesi kimdir, amacı nedir? Sorgulayıp düşüncelerinizi söyleyiniz.

Videonun hedef kitlesi tüm insanlardır. Amacı, doğa ile insan ilişkisini ortaya koyarak, doğanın insan için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmaktır.

Sözlü Olmayan Mesajlar

➜ “Doğa ve İnsan” videosunu izleyen biri aşağıdaki mesajlardan hangilerine ulaşabilir?

[   ] İnsan doğayı olumsuz etkiler.
[X] İnsanlar faaliyetlerini ve yaşamlarını kolaylaştırmak için doğaya müdahale ederler.
[X] Doğal afetler doğanın insana etkisi olarak değerlendirilebilir.
[   ] İklim, tarımı yapılan ürünlerin çeşitliliğini etkiler.
[   ] Doğanın insan üzerinde hiçbir etkisi yoktur.


Doğa ve İnsan İzleme Metni Cevapları Sayfa 71
⇓⇓⇓


Haydi Kampa!

➜ Doğada vakit geçirmenin, ona yakın olmanın eğlenceli yollarından biri kamptır. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gençlik kampları düzenlenmektedir. Bu kamplara katılmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Bir Anı Yazalım

➜ Doğada geçirdiğiniz bir günle ilgili anınızı yazınız.

Bu etkinliği siz yapabilirsiniz.


2018-2019 Ortaokul 7. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları Dersdestek Yayıncılık, sayfa 68-69-70-71,  Doğa ve İnsan İzleme metni cevapları ve soruları içeriğini beğendiyseniz, aşağıda bulunan Facebook kutusundaki beğen tuşuna tıklayarak teşekkür edebilirsiniz.


2018-2019 Yılı 7. Sınıf Dersdestek Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Cevaplarının Tümüne Ulaşmak İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yaz

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!