4. Sınıf Engin Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

Doğa Ölüyor

4. sınıf Türkçe Engin Yayınları çalışma kitabı, sayfa 52, 53, 54, “Doğa Ölüyor” metni etkinliklerinin cevap anahtarını aşağıda bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

ÇEVKO: Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı
Amacı: Türkiye’de ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak. (Detaylı Bilgi İçin Tıklayın)

TEMA: Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varklıkları Koruma Vakfı
Amacı: 

  • Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,
  • Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak,
  • Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,
  • Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek,
  • Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek.

(Detaylı Bilgi İçin Tıklayın)

2. ETKİNLİK

su: yağmur, çeşme, tasarruf, temizlik
toprak: bitki, ağaç, fidan, yeşil
deniz: balık, gemi, yüzmek, martı

3. ETKİNLİK

Şiirin Konusu: Şiirde doğanın yavaş yavaş yok olmasının sebebi sorgulanmaktadır.

Doğa Ölüyor Şiirinin Ana Duygusu: Doğanın yok olmasındaki sorumluluk, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeyen büyüklerimizdedir.

4. ETKİNLİK

1. Soru: Pırıl pırıl, şırıl şırıl türkü gibi akıyormuş.

2. Soru: Denizlere ve akar sulara atıklar atılmaı, toprağa çöpler atılması, havaya zehirli gazların salınması, insanların doğayı korumaması doğayı küstürmüştür.

3. Soru: Doğanın bu halde olmasından doğayı korumak için gerekli hassasiyeti göstermeyen büyüklerimiz sorumludur.

4. Soru: Öncelikle çevre bilincini herkese yaymamız gerekir. İşe önce kendimizden başlamalıyız. Doğayı korumak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir. Daha sonra etrafımızdaki kişileri doğayı korumaları için teşvik etmeliyiz.

5. ETKİNLİK

tat ⇒ tat-lı = tatlı
suç ⇒ suç-lu = suçlu
su ⇒ su-lu = sulu
süt ⇒ süt-lü = sütlü
sevinç ⇒ sevinç-li = sevinçli

6. ETKİNLİK

Çevre Kirliliğinin Nedenleri

  • Yerlere ve uygun olmayan yerlere çöp atılması.
  • Geri dönüşümü mümkün olan kağıt, şişe, atık yağ, pil, metal atıklar gibi atıkların uygun yerlere konulmaması.
  • Havaya zararlı gaz salan fabrika ve taşıtların gerekli arıtma filtreleri kullanmaması.
  • Denizlerin ve akarsuların kirletilmesi.
  • Doğalgaz yerine odun, kömür gibi hava kirliliğine neden olan yakıtların kullanılması.